Hronček & Kolínova, právne služby

Legalfirm.sk

Hronček & Kolínova, právne služby

Užitočné linky

www.orsr.sk

www.orsr.sk

vyhľadávanie subjektov zapísaných v Obchodnom registri

www.zrsr.sk

www.zrsr.sk

vyhľadávanie subjektov zapísaných v živnostenských registroch

www.drsr.sk

www.drsr.sk

overovanie IČ DPH a iné užitočné informácie

www.slov-lex.sk/domov

www.slov-lex.sk/domov

Vyhľadávanie právnych predpisov, judikatúry, súdnych rozhodnutí, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

www.slovensko.sk

www.slovensko.sk

Ústredný portál verejnej správy, obsahuje informácie o postupoch pre orgánmi štátnej správy, formuláre tlačivá a iné dôležité informácie.

www.sak.sk

www.sak.sk

oficiálna stránka Slovenskej advokátskej komory

www.justice.gov.sk

www.justice.gov.sk

oficiálna stránka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na ktorej nájdete zverejnení Obchodný vestník, zoznam súdov Slovenskej republiky vrátane rozhodcovských súdov.

www.nrsr.sk

www.nrsr.sk

oficiálna stránka Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá okrem iného obsahuje najnovšie prijaté zákony a sledovanie priebehu legislatívneho procesu ich prijatia

www.upv.sk

www.upv.sk

oficiálna stránka Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

www.minv.sk

www.minv.sk

vyhľadávanie okresných úradov v Slovenskej republike

Go to top of page