Zmiernenie dopadov koronavírusu

Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
1 min

..."Na zmiernenie dopadov koronavírusu by mali ísť nezazmluvnené a voľné zdroje EÚ v objeme 4 miliardy eur"...

Zmiernenie dopadov koronavírusu

V súvislosti so šírením koronavírusu bolo prijatých niekoľko striktných opatrení vlády SR ktoré prirodzene zasahujú do bežného chodu mnohých spoločností. 

Z dlhodobého hľadiska je teda na mieste riešiť zmiernenie negatívnych dopadov koronavírusu - viac o krokoch súčasnej vlády nájdete na linku: www.partnerskadohoda.gov.sk


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.