výkup a spracovanie odpadu s obsahom drahých kovov


výroba a dodávka presných plastových výliskov pre strojárenský a elektrotechnický priemysel


výroba strojov a technológií pre spracovateľov oceľových drôtov, kovovýrobe, montáži, elektroinštalácii a riadiacich systémoch strojov a zariadení


výroba jednorazových zdravotníckych pomôcok a poskytovania poradenských služieb v oblasti podnikania na trhu so zdravotníckymi pomôckami


návrhy a realizácie atypického nábytku, kovovýroby, drevovýroby a zámočníckych výrobkov


strojárska výroba a kovovýroba


výroba gabionov z pletených a zváraných drôtených sietí


stavebná výroba a inžiniering

Rešpektujeme súkromie našich klientov, preto nasledujúce referencie zostávajú v anonymite

mestá a obce

komplexné, odborné a kvalitné služby v oblasti organizácie a realizácie verejného obstarávania pre viaceré mestá a obce