Externý registrátor

12.08.2021 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
1 min

Externý registrátor má poskytovať možnosť advokátom a notárom podávať návrhy do obchodného registra osobne.

Externý registrátor

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje a ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín. Od 01.10.2020 platí, že Obchodný register, ako aj Zbierka listín fungujú výlučne elektronicky, čo má za následok, že akékoľvek podania sú prípustné len elektronickou formou a prostredníctvom na to určených formulárov. Rovnako je potrebné elektronicky priložiť všetky potrebné prílohy. Bezpochyby sa jedná o krok, ktorým bola zjednodušená komunikácia s registrovými súdmi, no napriek tomu sú registrové súdy stále vyťažené a častokrát až natoľko, že svoju prácu jednoducho nestíhajú. Pomôcť by mala pripravovaná novela z dielne Ministerstva spravodlivosti, ktorej zámer bol schválený dňa 21.07.2021, cieľom ktorej  je zabezpečiť transparentnosť, modulárnosť, prístupnosť, jednoduchosť navigácie či uniformitu celého obchodného registra. Táto novela predpokladá niekoľko zásadných zmien, medzi ktoré možno zaradiť napríklad zníženie celkového počtu registrových súdov zo súčasných ôsmych na jeden, ale najmä zavedenie tzv. externých registrátorov. Externými registrátormi budú vo vymedzených veciach advokáti a notári, u ktorých budú môcť osoby podať návrh do obchodného registra osobne. Výsledkom by malo byť zvýšenie pohodlia klientov Obchodného registra, rýchlosť zápisov ale aj odbremenenie registrových súdov. Účinnosť predmetnej novely je naplánovaná na 01.01.2023

Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. má za cieľ poskytovať svojim klientom služby špičkovej kvality, preto budeme situáciu okolo zmien v súvislosti s Obchodným registrom vnímať aj naďalej a to tak, aby sme Vám v budúcnosti mohli poskytnúť nie len špičkové právne poradenstvo, ale aby ste mohli efektívne využiť naše služby aj v pozícií externého registrátora.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci"