H

História advokátskej kancelárie siaha do roku 2013, kedy vzniká Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o., ktorá poskytuje právne služby v spolupráci s advokátskou kanceláriou Advokátska kancelária JUDr. Kvetoslava Kolínová, s.r.o. pod spoločnou značkou Hronček & Kolínová, právne služby.

&

Ambicióznosť, kreativita a inovatívnosť tímu zakrátko spôsobila významný nárast a rozšírenie pôsobenia advokátskej kancelárie, a to aj v rôznych špecializovaných odvetviach. V roku 2017 došlo k zmene názvu spoločnosti na Hronček & Partners, s. r. o., so sídlom v Žiline a ďalšími pracoviskami v Martine a v Bratislave. Právne a poradenské služby poskytuje slovenským, ale aj medzinárodne pôsobiacim klientom v rámci celého územia Slovenskej republiky, a tiež v zahraničí, vďaka mnohým úzkym partnerským spoluprácam, ktoré advokátska kancelária počas svojej pôsobnosti nadviazala.

P

Počas svojej pôsobnosti si advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. vďaka dôvere a spokojnosti klientov vybudovala významné renomé dynamicky sa rozvíjajúcej a progresívnej advokátskej kancelárie, ktorá je v súčasnosti jednou z najväčších nielen v  Žilinskom kraji, ale aj v rámci celého Slovenska. Zárukou kvality poskytovaných právnych služieb sú predovšetkým bohaté odborné znalosti a praktické skúsenosti pri riešení právnych vecí a projektov pre klientov vo všetkých poskytovaných oblastiach práva. Kreatívne myslenie, moderný prístup v spojení s dôrazom na etické hodnoty a zásady, flexibilný a skúsený tím, a spolupráca s mnohými vysokokvalifikovanými externými partnermi z rôznych oblastí, vďaka ktorým je zabezpečená komplexnosť poskytovaných služieb. Otvorený prístup a kolektívna práca viacerých profesionálov pri jednotlivých projektoch, a to i z iných spolupracujúcich advokátskych kancelárii je veľkou výhodou pre klienta, ktorý vždy dostane to najlepšie riešenie. Hronček & Partners, s. r. o. je advokátska kancelária s pozitívnym prístupom k optimálnemu riešeniu problémov klienta


Naša filozofia

Spolupráca viacerých subjektov na trhu je zárukou odbornosti a kvality poskytovania právnych služieb. Spolupráca viacerých advokátov je zárukou silného partnera pre klienta.

Pri poskytovaní právnych služieb využívame najnovšie a najmodernejšie technické prostriedky a postupy. Elektronická komunikácia so súdmi, s orgánmi štátnej správy a podávanie návrhov do obchodného registra s využitím zaručeného elektronického podpisu sú pre nás samozrejmosťou. Rovnako využívame po dohode s klientom sledovací systém dlžníkov v obchodnom vestníku prostredníctvom online aplikácie, ako i iné inovatívne prvky.

Advokát, ako i zamestnanci advokátskej kancelárie sú zo zákona povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom advokácie. Pre nás je záväzok mlčanlivosti samozrejmosťou a diskrétnosť je vždy na prvom mieste.

Právnu pomoc poskytujeme flexibilným a osobným prístupom v závislosti od potrieb klienta individuálne tak, aby právne služby boli poskytnuté čo najefektívnejšie, hospodárne, a aby každá vec bola vyriešená v prospech klienta, a to čo možno v najkratšom čase. Klientov informujeme bezprostredne vždy a rýchlo o všetkých záležitostiach, ktoré priamo súvisia s vybavením ich veci. Pri osobnom kontakte sa vieme vždy prispôsobiť klientovým potrebám a záujmom, preto každé jedno stretnutie s advokátom vieme dohodnúť individuálne tak, aby časovo vyhovovalo predovšetkým nášmu klientovi.

Odbornosť a kvalita poskytovaných služieb členmi právneho tímu sú zárukou spoľahlivosti. Uzavreté poistenie za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti a pri poskytovaní právnych služieb pre každú kanceláriu až do výšky 1.500.000,- EUR je zárukou spoľahlivého a zodpovedného partnera.

Spolupráca viacerých subjektov na trhu je zárukou odbornosti a kvality poskytovania právnych služieb. Spolupráca viacerých advokátov je zárukou silného partnera pre klienta.

Pri poskytovaní právnych služieb využívame najnovšie a najmodernejšie technické prostriedky a postupy. Elektronická komunikácia so súdmi, s orgánmi štátnej správy a podávanie návrhov do obchodného registra s využitím zaručeného elektronického podpisu sú pre nás samozrejmosťou. Rovnako využívame po dohode s klientom sledovací systém dlžníkov v obchodnom vestníku prostredníctvom online aplikácie, ako i iné inovatívne prvky.

Advokát, ako i zamestnanci advokátskej kancelárie sú zo zákona povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom advokácie. Pre nás je záväzok mlčanlivosti samozrejmosťou a diskrétnosť je vždy na prvom mieste.

Právnu pomoc poskytujeme flexibilným a osobným prístupom v závislosti od potrieb klienta individuálne tak, aby právne služby boli poskytnuté čo najefektívnejšie, hospodárne, a aby každá vec bola vyriešená v prospech klienta, a to čo možno v najkratšom čase. Klientov informujeme bezprostredne vždy a rýchlo o všetkých záležitostiach, ktoré priamo súvisia s vybavením ich veci. Pri osobnom kontakte sa vieme vždy prispôsobiť klientovým potrebám a záujmom, preto každé jedno stretnutie s advokátom vieme dohodnúť individuálne tak, aby časovo vyhovovalo predovšetkým nášmu klientovi.

Odbornosť a kvalita poskytovaných služieb členmi právneho tímu sú zárukou spoľahlivosti. Uzavreté poistenie za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti a pri poskytovaní právnych služieb pre každú kanceláriu až do výšky 1.500.000,- EUR je zárukou spoľahlivého a zodpovedného partnera.


Spoznajte náš tím

Uvedomujeme si, že za úspechom každej spoločnosti stoja ľudia. Naša advokátska kancelária disponuje kvalifikovanými a skúsenými ľuďmi, ktorí stoja za spokojnosťou a úspechom našich klientov. Kvalitný tím odborníkov ponúka možnosti využitia právnych služieb vo všetkých oblastiach práva na najvyššej a profesionálnej úrovni.