Smart Legal Services

Kontaktujte nás
Smart Legal Services

Vitajte na našom inovatívnom trhu, kde sa odbornosť advokátskych kancelárií a technologických expertov s cieľom poskytovať vám najvyššiu kvalitu služieb a riešení stretávajú, aby vám poskytli prémiové poradenské služby.

Náš marketplace služieb umožňuje rýchlo a jednoducho nadviazať kontakt s overenými partnermi. Nezáleží na tom, či potrebujete právne poradenstvo, marketingové služby alebo analýzy či regulácie v rýchlo meniacich sa oblastiach. Naša advokátska kancelária Hronček & Partners v spolupráci s komunitou overených partnerov je tu pre vás. Networking spoľahlivých partnerov a zdieľanie kvalitných ľudí a služieb má zásadný vplyv na komplexnosť, kvalitu a flexibilitu služieb. Práve spolupráca s najlepšími v jednotlivých oblastiach vám umožní rýchlo a efektívne riešiť mnohé problémy vašej spoločnosti.

Hronček & Partners, s. r. o.

 

Tech

Treba právne nastaviť nový projekt? Žiadny problém. Vďaka kreatívnemu prístupu nášho skúseného tímu sa dokážeme na projekt komplexne a z nadhľadu tak, aby našli vždy najlepšie riešenia a v súlade s aktuálnymi legislatívnymi možnosťami.

Regulatory

Zabezpečenie súladu spoločnosti s aktuálne platnou legislatívou už dávno nie je len povinnou jazdou. Stáva sa čoraz častejšie kľúčovou požiadavkou a konkurenčnou výhodou pri poskytovaní služieb, predaji tovaru a raste vášho biznisu.

Corporate

Vzťahy a dôvera sú v biznise vždy dôležité. Správnym nastavením obchodných vzťahov sa vyhnete situáciám, ktoré môžu spôsobiť ich narušenie, vďaka čomu šetríte energiu, čas a peniaze, ktoré následne môže investovať do ďalšieho rozvoja svojej spoločnosti.

Projekty

Projektami našej advokátskej kancelárie sa snažíme reagovať na súčasné trendy a nové príležitosti, ktoré sa na trhu objavujú. A nejde len o presadzovanie inovatívnych prístupov pri poskytovaní našich právnych služieb.

Sústredíme sa na nekonvenčné a inovatívne projekty, ktoré svojim obsahom a rozsahom presahujú hranice našej krajiny. Spoločným menovateľom týchto projektov je kvalita a spolupráca. Aj vďaka nim sa stávame rozpoznateľným a rešpektovaným lídrom na Slovensku a v zahraničí.

Naše úspechy