Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra

25.04.2022 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
3 min

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v súčasnosti aktívne pracuje na príprave ďalšieho balíka zmien a noviel, ktoré by mali výrazne prispieť k zefektívneniu činnosti obchodného registra. Dnes sa bližšie pozrieme na konkrétne zmeny, ktoré by tento balík opatrení mal priniesť a aký bude ich dopad na činnosť a fungovanie obchodného registra.

Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra

Aktuálne sú už k dispozícií nové technické formuláre pre elektronické služby obchodného registra, ktoré je možné aktívne využívať. Rovnako tak je v súčasnosti možné podať bezplatne návrh na zápis zmien do obchodného registra v prípade, že táto zmena sa týka len doplnenia identifikačných údajov štatutárov a spoločníkov spoločností do obchodného registra.

V apríli 2022 budú z obchodného registra vymazané osoby, ktoré vstúpili do likvidácie pred 01. októbrom 2016 a ktoré boli pred týmto dátum zverejnené v Obchodnom vestníku, nakoľko sa u týchto osôb predpokladá ich úpadok. Zoznam týchto osôb je zverejnený na webovom sídle Obchodného vestníku.

Ďalších noviniek by sme sa mali dočkať v máji 2022, kedy by mal byť dostupný nový notifikačný modul a takisto by malo byť spustené automatizované stotožnenie údajov pri zapísaných osobách na základe stotožnenia vo vzťahu k referenčnému registru.

Zároveň dôjde k zverejneniu zoznamu podnikov zahraničných právnických osôb, organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb, organizačných zložiek podnikov slovenských právnických osôb, ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdili zapísané údaje v obchodnom registri podľa osobitného zákona alebo nenavrhli zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri podľa osobitného zákona.

Ako posledné novinky, ktoré by v dohľadnej dobe mali byť zrealizované, možno označiť vytvorenie nových formulárov pre podávanie návrhov do obchodného registra, ktoré budú zabezpečovať čistotu dát. Takisto sa chystá byť vytvorený sprievodca pre vytvorenie spoločenskej zmluvy. Jedným zo základných cieľov, ktorý aj naďalej pretrváva, je celkové zjednodušenie podávania návrhov do obchodného registra. Z tohto dôvodu v súčasnosti prebieha na pôde Ministerstva spravodlivosti príprava nového zákona o obchodnom registri. Aktuálne je však tento zámer len v zárodku, preto ešte nebol začatý legislatívny proces. Odhaduje sa však, že Národná Rada bude o novom zákone o obchodnom registri rokovať v priebehu roka 2023, pričom momentálne je plánovaná účinnosť stanovená na 01.01.2024. Obsahom tejto novely by malo byť aj zavedenie tzv. externých registrátorov. Externými registrátormi budú vo vymedzených veciach advokáti a notári, u ktorých budú môcť osoby podať návrh do obchodného registra osobne. Výsledkom by malo byť zvýšenie pohodlia klientov Obchodného registra, rýchlosť zápisov, ale aj odbremenenie registrových súdov.

Vývoj legislatívneho procesu a zmeny v obchodnom registri budeme aj naďalej sledovať a v prípade noviniek Vás o nich budeme opätovne prehľadne informovať.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."