Počas našej niekoľkoročnej činnosti sme klientom poskytovali právne poradenstvo pri procesoch získavania osobitných oprávnení na výkon najrôznejších čínností, pričom tie s najčastejším výskytom sme zhrnuli do nasledovného prehľadu. Proces získavania rôznych povolení je pre podnikateľa často byrokraticky a časovo náročný. Vďaka nadobudnutým skúsenostiam je celý proces vybavenia regulovaných povolení prostredníctvom našej advokátskej kancelárie rýchlejší, efektívnejší a každý klient sa môže spoľahnúť, že mu v tejto súvislosti poskytneme profesionálne právne služby.

Ak potrebujete na vykonávanie podnikateľskej činnosti najprv získať špeciálne povolenie, licenciu či osvedčenie, naša advokátska kancelária je tu pre Vás a môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.