Aké sankcie hrozia partnerovi verejného sektora za porušenie povinností?

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min čítania
Aké sankcie hrozia partnerovi verejného sektora za porušenie povinností?

Zákon o registri partnerov verejného sektora umožňuje uložiť partnerovi verejného sektora a jeho štatutárnemu orgánu alebo jeho členom, konečnému užívateľovi výhod a tiež oprávnenej osobe sankcie za neplnenie povinností v zmysle zákona, ktoré môžu byť peňažné a tiež môže rozhodnúť o výmaze partnera verejného sektora z registra, dôsledkom čoho môže byť zrušenie zmluvy so subjektom verejného sektora, v niektorých prípadoch až vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti.

Na záver je nevyhnutné podotknúť, že bez zápisu partnera verejného sektora do registra nie je možné, aby osoba získala prostriedky alebo majetok z verejných zdrojov alebo sa úspešne zúčastnila vo verejných obstarávaniach ako dodávateľ tovarov alebo služieb. Pri zabezpečovaní zápisu do registra partnerov verejného sektora sa obráťte na kvalifikovaných odborníkov, ktorí sa postarajú o profesionálne a komfortné plnenie Vašich povinností.

Autor: Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. (www.partnerverejnehosektora.sk)


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".