More than 500 registrations of public sector partners

Hronček & Partners, s. r. o.

Law Firm

We are a team of professionals from various areas of law. For bidders and tenderers in a public contract award process, we prepare bids and tender documents, submit requests for clarification, requests for correction, register tenderers on the list of economic operators, and in the Register of Public Sector Partners.

Request a quote

Are you interested in receiving a non-binding quote? After completing the form, we will contact you.

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka. Zadajte prosím e-mail v správnom tvare

Klienti, ktorí nám dôverujú


Registrácia partnerov verejného sektora v rukách profesionálov

Registrácia partnerov verejného sektora v rukách profesionálov

Subjekty, ktoré prijímajú finančné prostriedky alebo iné plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov nad zákonom stanovený limit, ako aj ďalšie zákonom určené osoby, majú povinnosť zapísať sa resp. registrovať sa podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako zákon o registri partnerov verejného sektora) do registra partnerov verejného sektora, pričom legislatíva následne tieto subjekty označuje ako partnerov verejného sektora s jasne definovanými zákonnými povinnosťami.

Bez zápisu v registri partnerov verejného sektora nebude mať partner verejného sektora prístup k verejným zdrojom a nebude mať ani možnosť úspešne sa uchádzať o ich získanie.

Zápis do registra partnerov verejného sektora ako i plnenie ďalších súvisiacich zákonných povinností však musí zabezpečiť tzv. oprávnená osoba podľa zákona, ktorou môže byť len advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Hronček & Partners

The law firm, Hronček & Partners, s.r.o. has been one of the first operators to begin offering and carrying out the activity of an authorised person in the Slovak Republic after the entry into force of the Act on the Register of Public Sector Partners. The law firm has also served as the model and inspiration for establishing the registration procedures and other legal obligations for other authorised persons, also owing also to consultations and opinions requested from the Ministry of Justice of the Slovak Republic and a number of successful and properly made entries for public sector partners in the Register of Public Sector Partners.


History

In early 2019, the Hronček & Partners law firm, in liaison with IT experts, developed its own information system designed for both registered and new partners of the public sector, for purposes including facilitation of communication between the public sector partners and the authorised person, submission of the necessary documents and the subsequent necessary acts before the court under the legislation.

Innovation

The system uses all the conveniences of electronic signatures and delivery, thus saving costs and time of the public sector partners, and also considerable funds. The information system has enormous potential for the future, taking into account the IT implementation across the public administration sector and links to other services provided by the Hronček & Partners law firm to its clients.

The Approach

At present, the Hronček & Partners law firm continues to improve the system to make it user-friendly for the clients and comply with the requirements of the users who are public sector partners.


The law firm, Hronček & Partners, s. r. o. has got a wealth of experience with registrations in the Register of Public Sector Partners, and in its practice it has carried out more than 500 successful registrations for Slovak and foreign entities in the Register of Public Sector Partners, and provided highly specialised and professional services in registering entities in the Register of Public Sector Partners, and fulfilled other tasks of the authorised person. Have your public sector partners registered by the leader and innovator in this field.

You can find more information on our website.