Aké údaje sa zapisujú do registra partnerov verejného sektora?

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min čítania
Aké údaje sa zapisujú do registra partnerov verejného sektora?

Rozsah údajov zapisovaných do registra partnerov verejného sektora je vymedzený zákonom. Zapisovanými údajmi sú identifikačné údaje o partnerovi verejného sektora, konečných užívateľoch výhod a oprávnenej osobe.

Kto je konečným užívateľom výhod

Zjednodušene možno konečného užívateľa výhod zadefinovať ako fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku. Jedná sa teda o fyzickú osobu, v prospech ktorej partner verejného sektora vykonáva svoju činnosť alebo obchod. Jeho identifikáciu vykoná oprávnená osoba.

Autor: Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. (www.partnerverejnehosektora.sk)


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".