Je možné overenie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonať aj v iných prípadoch, resp. kedykoľvek počas roka, aby tak bola zaistená aktuálnosť údajov zapísaných v registri?

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min čítania
Je možné overenie identifikácie konečného užívateľa výhod vykonať aj v iných prípadoch, resp. kedykoľvek počas roka, aby tak bola zaistená aktuálnosť údajov zapísaných v registri?

Článok je kvôli legislatívnym zmenám už neaktuálny.

Pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod v súčasnosti systém elektronických služieb RPVS ponúka výber len z troch možností, resp. dôvodov, pre ktoré sa identifikácia konečného užívateľa výhod uskutočňuje (podľa § 11 ods. 2 písm. c), d) a e)), a to:

- k 31. decembru kalendárneho roka,

- v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,

- v súvislosti s plnením zo zmluvy.

STANOVISKO MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR:

ZRPVS pozná taxatívne vymedzené verifikačné udalosti a nepripúšťa možnosť overiť identifikáciu "dobrovoľne", teda v prípade, ak tieto verifikačné udalosti nenastali. Preto nemožno akceptovať uvedenú požiadavku na zmenu formulára a doplnenie dôvodu overenia identifikácie konečného užívania výhod. 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".