3-dňová konferencia - Mzdy a personalistika v praxi

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min čítania

Dňa 13.05. – 15.05.2019 sa konala 3 – dňová konferencia v hoteli GRAND v Starom Smokovci, zameraná na odpovede na najčastejšie otázky v oblasti miezd, personalistiky a pracovného práva ktorú organizačne zastrešil Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, zo spoločnosti ProFuturion accounting s.r.o.

3-dňová konferencia - Mzdy a personalistika v praxi

Prínosom konferencie bolo vystúpenie renomovaných lektorov a odborníkov z praxe, Júlie Pšenkovej - špecialistky na mzdy, odvody, dane a s tým súvisiacu legislatívu, RNDr. Jany Motyčkovej, odborníčky na sociálne a zdravotné poistenie a JUDr. Róberta Hrončeka a Mgr. Andrei Domény, právnikov z advokátskej kancelárie HRONČEK & PARTNERS s.r.o.

Lektorka Júlia Pšenková odprezentovala Zákonník práce z pohľadu miezd a ďalších peňažných nárokov zamestnancov (náhrady mzdy, príplatky, odstupné a odchodné), daní týkajúcich sa mzdy a príjmov podliehajúcich dani, problematiku daňových bonusov a sociálneho fondu a napríklad aj aktuálnu tému rekreačných poukazov.

Lektorka RNDr. Jana Motyčková viedla prednášku na tému riadenia pracovného času súčasťou ktorej boli prestávky v práci, mzda za nadčas, dovolenky, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, materskej a rodičovskej dovolenky.

V rámci celodennej prednášky lektori z advokátskej kancelárie HRONČEK & PARTNERS s.r.o. JUDr. Róbert Hronček a Mgr. Andrea Domény spolu s Júliou Pšenkovou previedli účastníkov okruhom tém priamo súvisiacich s pracovným právom a Zákonníkom práce v novelizovanom znení platnom v roku 2019 a to od základných pojmov, vznik pracovnoprávnych vzťahov, cez porušenie pracovnej disciplíny, náhradu škody až skončenie či zmenu pracovného pomeru.  Teoretické informácie boli dopĺňané o množstvo príkladov z praxe, prípady, s ktorými sa vo svojej právnej praxi priamo či nepriamo stretli, ako aj o aktuálnu judikatúru slovenských či európskych súdov. V tejto súvislosti sa viedla vecná diskusia najmä formou aktívneho zapájania účastníkov konferencie. Účastníci boli upozornení na zásadné zmeny právnej úpravy Zákonníka práce ako aj súvisiacich právnych predpisov (napr. nemožnosť uložiť zákaz mlčanlivosti zamestnancovi o podmienkach zamestnávania, povinnosť nahlasovania voľných pracovných miest, zmeny v oblasti zamestnávania cudzincov, výšky príplatkov a mnohé ďalšie).

Advokátska kancelária HRONČEK & PARTNERS s.r.o. sa uvedenej problematike pracovného práva intenzívne venuje. Sme pripravení poskytnúť pomoc a právne poradenstvo v oblasti pracovného práva a to ako zamestnávateľom tak aj zamestnancom a to pri príprave pracovnoprávnych dokumentov, či pri riešení rôznych situácií v pracovnoprávnych vzťahoch ako aj zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch. V prípade záujmu o služby v oblasti pracovného práva, či akýchkoľvek iných právnych služieb nás neváhajte kontaktovať tu.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".