S čím sme pomohli našim klientom

Rešpektujeme súkromie našich klientov, preto nasledujúce projekty zostávajú v anonymite

distribučná spoločnosť v oblasti liekov

komplexné právne poradenstvo pre obchodnú spoločnosť so sídlom v Nemecku, ktorá sa zaoberá nákupom a predajom liekov v rámci krajín Európskej Únie v spolupráci s partnerskými advokátskymi kanceláriami

distribučná spoločnosť v oblasti liekov

právne poradenstvo v oblasti medzinárodného obchodu s liekmi pre obchodnú spoločnosť so sídlom v Dánsku, ktorá sa zaoberá nákupom a predajom liekov v rámci krajín Európskej Únie v spolupráci s partnerskými advokátskymi kanceláriami

distribučné spoločnosti v oblasti liekov

komplexné právne poradenstvo pre obchodné spoločnosti, ktoré sú držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu liekov zaoberajúce sa veľkodistribúciou liekov nielen na území Slovenskej republiky ale aj v rámci Európskej Únie

distribučná spoločnosť v oblasti liekov

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti predaja farmaceutických výrobkov najmä v oblasti farmaceutického práva, obchodného práva a práva obchodných spoločností

distribučná spoločnosť v oblasti zdravotníckych pomôcok a zdravotníckeho materiálu

právne poradenstvo v Slovenskej republike pre obchodnú spoločnosť so sídlom v Českej republike zaoberajúca sa výrobou a distribúciou zdravotníckych pomôcok a materiálov

distribučná spoločnosť v oblasti zdravotníckych pomôcok a zdravotníckeho materiálu

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti veľkodistribúcie zdravotníckeho materiálu, dezinfekčných prostriedkov, laboratórneho skla

výrobca zdravotníckych pomôcok

komplexné právne poradenstvo pre obchodnú spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou a distribúciou zdravotníckych pomôcok a materiálov

lekárne

komplexné právne poradenstvo pre viaceré obchodné spoločnosti, ktoré sú držiteľmi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti

zdravotnícke zariadenie

komplexné právne poradenstvo pre obchodnú spoločnosť, ktorá je prevádzkovateľ polikliniky a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení

nemocnica

komplexné právne poradenstvo pre prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia nemocnice

poliklinika

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti prevádzkovania neštátneho zdravotníckeho zariadenia – polikliniky vrátane ambulancie praktického lekára, diabetológie, chirurgie, interného a kardiologického oddelenia, oftalmológie, ORL, psychiatrickej a urologickej ambulancie

poliklinika

komplexné právne poradenstvo neštátnemu zdravotníckemu zariadeniu, najmä v oblasti medicínskeho práva, obchodného práva a pracovného práva

neurologická ambulancia

komplexné právne poradenstvo pre obchodnú spoločnosť, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - ambulancii špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní lekár, študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom odbore neurológia

viaceré ambulancie

komplexné právne poradenstvo neštátnemu zdravotníckemu zariadeniu

výrobné spoločnosti v oblasti liekov

komplexné právne poradenstvo pre obchodnú spoločnosť, ktorá je držiteľom povolenia na výrobu liekov zaoberajúca sa zmluvnou výrobou liekov v rozsahu jej povolenia

výrobné spoločnosti v oblasti liekov

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti výroby a predaja farmaceutických výrobkov najmä v oblasti farmaceutického práva, obchodného práva a vymáhania pohľadávok

priemyselná spoločnosť z oblasti výroby strojov a ich ďalšieho predaja a prenájmu

komplexné právne poradenstvo nadnárodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti výroby kompresorov, stavebných a banských strojov, elektrických nástrojov a montážnych systémov najmä v oblasti obchodného práva

výrobná spoločnosť z oblasti automobilového priemyslu

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti výroby komponentov pre automobilový priemysel, popredným dodávateľom pre spoločnosti Kia a Hyundai

priemyselná spoločnosť z oblasti výroby stavebných materiálov

komplexné právne poradenstvo poprednému výrobcovi stavebných materiálov so zahraničnou majetkovou účasťou najmä v oblasti obchodného a pracovného práva

priemyselná spoločnosť z oblasti výroby náhradných dielov

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti výroby a dodávky náhradných dielov na špeciálnu stavebnú techniku, kovoobrábania a zváračských prác

priemyselná spoločnosť z oblasti výroby bioekonómie a papierovej hygieny

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti udržateľnej bioekonómie a výroby produktov papierovej hygieny z jemného tissue papiera a papiere na pečenie a varenie

priemyselná spoločnosť z oblasti papierenského priemyslu

komplexné právne poradenstvo nadnárodnej skupine podnikajúcej v oblasti drevospracujúceho priemyslu a celulózo-papierenského priemyslu najmä v oblasti obchodného práva a vymáhania pohľadávok

stavebná spoločnosť z oblasti cestného staviteľstva

komplexné právne poradenstvo zahraničnej stavebnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti cestného staviteľstva najmä v oblasti obchodného práva, pracovného práva a práva obchodných spoločností

stavebná spoločnosť z oblasti inžinieringu

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti stavebnej výroby a inžinieringu

stavebná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo stavebnej spoločnosti z Českej republiky najmä v oblasti obchodného práva, pracovného práva a práva obchodných spoločností

stavebná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti realizácie stavieb rodinných domov, priemyselných budov a rekonštrukcie objektov vrátane zatepľovacích prác

stavebná spoločnosť z oblasti výstavby športovísk a ihrísk

komplexné právne poradenstvo spoločnosti zaoberajúcej sa výstavbou a rekonštrukciou športovísk a multifunkčných ihrísk, športových hál a tribún vrátane oplotenia

stavebná spoločnosť z oblasti zemných prác a kovového odpadu

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti zemných prác, spracovania kovového odpadu a pomocných stavebných prác

obchodná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo poprednej spoločnosti na slovenskom trhu podnikajúcej v oblasti veľkoobchodného predaja elektroniky najmä v oblasti obchodného práva, vymáhania pohľadávok a práva obchodných spoločností

obchodná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti výhradného dovozu obuvi, kabeliek, spodného prádla a módnych doplnkov

obchodná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo spoločnosti z Českej republiky podnikajúcej v oblasti predaja textilu a obuvi najmä v oblasti obchodného práva a vymáhania pohľadávok

obchodná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo spoločnosti z Českej republiky podnikajúcej v oblasti predaja strojárskych výrobkov najmä v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností

obchodná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti servisu a predaja drevoobrábacích technológií najmä v oblasti obchodného práva a vymáhania pohľadávok

obchodná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti predaja elektroinštalačného materiálu a svietidiel najmä v oblasti obchodného práva a vymáhania pohľadávok

obchodná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo spoločnosti pôsobiacej v oblasti predaja olejov, mazív a náhradných dielov s pôsobnosťou v SK, CZ, AT a BA vrátane bezplatného spätného zberu použitých autobatérií

obchodná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti distribúcie a skladovania pohonných hmôt, predaja motorovej nafty pre nadnárodné koncerny a stavebné, dopravné a poľnohospodárske spoločnosti

obchodná spoločnosť v oblasti predaja automobilov a motocyklov

komplexné právne poradenstvo spoločnosti z Českej republiky podnikajúcej v oblasti predaja automobilov a motocyklov najmä v oblasti obchodného práva a vymáhania pohľadávok

IT spoločnosť

komplexné právne poradenstvo v spoločnosti podnikajúcej v oblasti vývoja mobilných aplikácií na mieru, upgrade-ov IT softvérových systémov, IT konzultácií a podpory

IT spoločnosť

komplexné právne poradenstvo v spoločnosti podnikajúcej v oblasti počítačových služieb a spracovania počítačových údajov vrátane výroby komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov

dopravná a špedičná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo poprednej spoločnosti podnikajúcej v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy a špedície, najmä v oblasti obchodného práva, osobitne dohovoru CMR

dopravná a špedičná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo v spoločnosti podnikajúcej v oblasti medzinárodného zasielateľstva, kontinentálnych a medzikontinentálnych špedičných služieb a poradenstva v logistike

dopravná a špedičná spoločnosť v oblasti prepravy nebezpečného nákladu

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy so špecializáciou na prepravu nebezpečných vecí podľa dohovoru ADR, najmä v oblasti obchodného práva, osobitne dohovoru CMR

dopravná a špedičná spoločnosť v oblasti prepravy nadrozmerných zásielok a nebezpečného nákladu

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti prepravy nadrozmerných zásielok a nebezpečného nákladu a sprostredkovania dopravy v rámci SR a aj do/z krajín Ruskej federácie, Kazachstanu, Ukrajiny, Bieloruska, Rumunska

dopravná a špedičná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti vnútroštátnej cestnej nákladnej dopravy vrátane špedičných služieb, údržby a opravy motorových a prípojných vozidiel

dopravná a špedičná spoločnosť vrátane poskytovania colných a deklarantských služieb

komplexné právne poradenstvo poprednej spoločnosti podnikajúcej v oblasti colných služieb a špedície, najmä v oblasti obchodného práva, osobitne dohovoru CMR a colného práva

dopravná a špedičná spoločnosť, logistické služby a to vrátane transferov na letiská

komplexné právne poradenstvo spoločnosti zaoberajúcej sa dopravou a špedíciou, expresným doručovaním tovarov v rámci celej Európskej Únie vrátane špedičných a logistických služieb a transferu na letiská

dopravná a špedičná spoločnosť v oblasti prepravy palív a mazív

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti poskytovania medzinárodnej prepravy a špedície v rámci európskej únie a predajom palív a mazív renomovaných výrobcov

dopravná a špedičná spoločnosť v oblasti cestnej dopravy

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti nákladnej cestnej dopravy, zemných a prípravných prác k realizácií stavby a ich zmien

spoločnosť z oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb

komplexné právne poradenstvo spoločnosti z Českej republiky podnikajúcej v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb najmä v oblasti obchodného práva a vymáhania pohľadávok

spoločnosť z oblasti bezpečnostnej služby

komplexné právne poradenstvo spoločnosti z podnikajúcej v oblasti súkromnej bezpečnostnej služby

spoločnosť z oblasti BOZP a protipožiarnej ochrany

komplexné právne poradenstvo spoločnosti zaoberajúcej sa výchovou a vzdelávaním v oblasti BOZP a protipožiarnej ochrany

reklamná agentúra

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti reklamy a marketingu najmä v oblasti obchodného práva a práva duševného vlastníctva

personálna agentúra

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti prevádzkovania personálnej agentúry, sprostredkovateľskej činnosti a služieb a náboru pracovných síl pre domáci aj zahraničný trh

prevádzkovateľ siete fitnescentier

komplexné právne poradenstvo nadnárodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti prevádzkovania fitnescentier najmä v oblasti občianskeho práva a správneho práva

mestská spoločnosť

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti poskytovania a prevádzkovania rezidentských a návštevníckych parkovacích miest v Martine

produkčná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo produkčnej spoločnosti podnikajúcej v audiovizuálnej oblasti, vrátane filmovej tvorby a audiovizálnych projektov počnúc fázou vývoja scenára po finálnu fázu výroby, distribúcie a predaja filmu

správa bytov

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti správy bytov najmä v oblasti obchodného, občianskeho práva, osobitne zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

mestá a obce

komplexné odborné a kvalitné služby v oblasti organizácie a realizácie verejného obstarávania pre viaceré mestá o obce

expertízna spoločnosť

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti znaleckých posudkov, podnikateľského a technicko-ekonomického poradenstva, tvorby expertíz, oceňovania podniku, analýz trhu, vedenia účtovníctva

spoločnosť poskytujúca úvery / pôžičky

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov so zahraničnou majetkovou účasťou najmä v oblasti občianskeho práva, obchodného práva a správneho práva

spoločnosť poskytujúca upratovacie služby

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti čistiacich a upratovacích služieb, dovozu upratovacích a komunálnych strojov popredných svetových značiek

edukačná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo vzdelávacej inštitúcii najmä v oblasti obchodného a pracovného práva

spoločnosť z oblasti modernizácie pozemnej techniky

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej s vojenským materiálom v oblasti opráv a modernizácie pozemnej techniky

Projekty ktoré sme realizovali

Právne poradenstvo poskytujeme širokému spektru klientely, slovenským i zahraničným subjektom v rôznych oblastiach práva. Ako príklady uvádzame nasledovné typy projektov:


Cezhraničné zlúčenie akciových spoločnosti do európskej spoločnosti

založenie európskej spoločnosti zlúčením slovenskej akciovej spoločnosti a českej akciovej spoločnosti.


Zlúčenie spoločností

zastupovanie klienta v celom procese zlúčenia, zlučované spoločnosti majú formu akciovej spoločnosti obe so 100% majetkovou účasťou štátu – Slovenskej republiky.


Akvizícia troch subjektov

posilnenie pozície slovenskej obchodnej spoločnosti na trhu v banskej činnosti v rámci slovenského trhu.

Informácie o službách: Fúzie a akvizície


Právne poradenstvo v oblasti zrážkovej dane

Zastupovanie klientov vykonávajúcich veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok v daňových konaniach týkajúcich sa vyrubenia zrážkovej dane a zastupovanie klienta v súdnom konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí finančných orgánov. Predmetom konania je právne posúdenie správnosti výberu zrážkovej dane od držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov v obchodnom styku s poskytovateľom lekárenskej starostlivosti od roku 2015.


Pripomienkovanie zákona o liekoch a podanie podnetu na Európsku komisiu z dôvodu nesúladu navrhovanej právnej úpravy slovenského zákona s primárnym právom Európskej únie

porušenie zásady voľného pohybu tovaru a služieb na vnútornom trhu Európskej únie.


Právne poradenstvo v oblasti zdaňovania výdavkov

poradenstvo týkajúce sa zdanenia výdavkov účastníkov školenia – lekárov, ktoré organizoval klient- výrobca a distribútor zdravotníckych pomôcok.


Žaloba proti nečinnosti orgánu verejnej moci

Predmetom správnych žalôb je nedodržanie primeranej lehoty žalovaného – daňového úradu na vykonanie daňových kontrol, ktoré súvisia s nezákonnou dĺžkou prerušenia daňových kontrol.


Zastupovanie daňového subjektu pri daňovej kontrole

daňová kontrola na daň z príjmov.


Zastupovanie daňového subjektu pri daňovej kontrole

daňová kontrola na daň z pridanej hodnoty.

Informácie o službách: Daňové právo


Právne poradenstvo v oblasti vertikálnych dohôd medzi výrobcom a distribútorom

Komplexné právne poradenstvo v oblasti hospodárskej súťaže napríklad aj v posúdení vertikálnych dohôd medzi výrobcami a distribútormi tovarov, zabezpečenie právneho stanoviska pre klienta týkajúceho sa zamedzenia kartelových dohôd medzi výrobcami a distribútormi na slovenskom trhu.


Pripomienkovanie novely zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podanie podnetu na Európsku komisiu pre porušovanie primárneho práva Európskej únie

Podanie podnetu na Európsku komisiu z dôvodu nesúladu navrhovanej právnej úpravy slovenského zákona s primárnym právom Európskej únie (konkrétne porušenie zásady voľného pohybu tovaru a služieb na vnútornom trhu Európskej únie).


Náhrada škody spôsobenej v dôsledku porušenia práva hospodárskej súťaže Európskej únie kartelovou dohodou

Uplatnenie náhrady škody spôsobenej klientovi v dôsledku porušenia práva hospodárskej súťaže Európskej únie kartelovou dohodou v oblasti predaja a nákupu nákladných motorových vozidiel.

Informácie o službách: Právo hospodárskej súťaže


Právne poradenstvo v oblasti nekalej hospodárskej súťaže

zastupovanie klienta proti uplatňovaniu si nárokov vyplývajúcich z nekalej súťaži. Zastupovanie klienta pri ukončení zmluvného vzťahu (odstúpenie od zmluvy).


Zastupovanie klienta pri výzve na zdržanie sa neoprávneného používania ochrannej známky a zdržanie sa nekalosúťažného konania

Zastupovanie klienta proti slovenskej spoločnosti distribuujúcej kozmetické prípravky zo zahraničia do Slovenskej republiky o zdržanie sa neoprávneného použitia ochrannej známky a zdržanie sa nekalosúťažného konania.

Informácie o službách: Právo proti nekalej súťaži


Vysporiadanie práv spoluvlastníkov a investorov developerského projektu

Vedenie procesu mimosúdneho dohadovania smerujúceho k uzatvoreniu viacstrannej dohody o urovnaní pri vysporiadania spoluvlastníkov a investorov v rámci realizácie investičného zámeru obytného súboru – výstavby rodinných domov a infraštruktúry, ktorý bol úspešne zavŕšený.


Kúpna zmluva na nehnuteľnosť

Zastupovanie klienta ako predávajúceho pri uzatváraní kúpnej zmluvy, kedy kupujúcim bola nadnárodná spoločnosť prevádzkujúca obchodné reťazce.


Kúpa, predaj a prenájom závodu / haly nadnárodnej spoločnosti podnikajúcej v Slovenskej republike

Zastupovanie klienta pri dojednávaní podmienok pri kúpe výrobnej haly s pozemkom, pri prenájme závodu / haly nadnárodnej spoločnosti podnikajúcej v Slovenskej republike a zastupovanie klienta pri rozširovaní haly a vybudovaní skladu.


Riadenie developerského projektu

zastupovanie klienta pri dojednávaní podmienok ktorých výsledkom bola výstavba 104 bytových jednotiek.


Zastupovanie vlastníka pozemku ako dotknutého účastníka proti vlastníkovi susediaceho pozemku

Informácie o službách: Akvizície nehnuteľností


Právne poradenstvo pre rodinné firmy

Jednou z oblastí práva, ktorej sa advokátska kancelária dlhodobo venuje je poskytovanie právnych služieb pre rodinné spoločnosti. Rodinné spoločnosti tvoria v Slovenskej republike výraznú väčšinu všetkých spoločnosti, a to prevažne z radu stredných a menších výrobných firiem a firiem poskytujúcich služby. Ich rodinný charakter im prináša množstvo komplikácii v každodennom fungovaní, ktoré musia riešiť a to od spôsobov medzigeneračnej výmeny, či už vedenia spoločnosti alebo zamestnancov, zamestnávania rodinných príslušníkov alebo oddelenia rodinných vzťahov od pracovných príp. obchodných vzťahov.

Advokátska kancelária má pracovné skúsenosti s právnym poradenstvom nielen pri príprave založenia rodinných spoločností a konzultácie pri výbere ich vhodnej právnej formy s ohľadom na ich rodinný charakter, ale najmä pri príprave dokumentácie pri založení a vzniku takýchto spoločností, podávaní návrhu na ich zápis na príslušné orgány a nastavenia ich celkového fungovania vrátane fungovania ich vlastníkov a štatutárnych orgánov navzájom bez negatívneho pôsobenia na rodinné vzťahy.

Vzhľadom na špecifický charakter nastavenia vnútorného fungovania rodinných spoločností a tiež vzhľadom na vyššie uvedené pracovné skúsenosti je advokátska kancelária schopná poskytnúť odborné právne služby spočívajúce v príprave potrebnej dokumentácie pri zakladaní rodinných spoločností, pri koncipovaní špeciálnych dohôd spoločníkov alebo akcionárov navzájom, nastavenia fungovania vnútorných vzťahov medzi jednotlivými rodinnými príslušníkmi v rámci rodinnej spoločnosti a aj vzťahov voči tretím osobám stojacim mimo rodinnej spoločnosti.


Prevody obchodných podielov v zahraničnej obchodnej spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte

Prevody obchodných podielov v nemeckej obchodnej spoločnosti s účasťou prevodcu dánskej spoločnosti a slovenskej spoločnosti a ďalších zahraničných osôb v spolupráci s partnermi v Nemeckej spolkovej republike.


Prevody obchodných podielov v spoločnosti s ručením obmedzeným

medzi zahraničnými subjektmi.


Predaj cenných papierov

v slovenskej obchodnej spoločnosti.


Predaj podniku

posilnenie pozície slovenskej obchodnej spoločnosti na trhu v poľovníctve.


Navýšenie základného imania

spoločnosti s ručením obmedzeným, ako i akciovej spoločnosti nepeňažným vkladom.


Spor o uloženie pokuty – Inšpektorát práce

Zastupovanie klienta v konaní o uložení pokuty v súvislosti s pracovným úrazom zamestnanca. Rozhodnutia vydané v správnom konaní boli napadnuté žalobou na správnom súde o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov vo veci. Súd obe napadnuté rozhodnutia zrušil a vec vrátil na nové správne konanie, kde nebola pokuta už opakovane uložená. Ochrana práv zamestnávateľa proti uloženej sankcii.


O určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru

Úspešne zastupovanie zamestnávateľa ako žalobcu v spore o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca.


Vysporiadanie nárokov po skončení pracovného pomeru

zastupovanie zamestnávateľa vo veci rokovaní so zamestnancom, ktorý klientovi spôsobil škodu.


Spor o určenie neplatnosti dohody o skončení pracovného pomeru a určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou

úspešne zastupovanie zamestnávateľa v spore a o priznanie náhrady mzdy zamestnancovi.

Informácie o službách: Právo obchodných spoločností


Žaloba o náhradu škody

Škoda spôsobená výrobcovi elektrickej energie z fotovoltaických elektrární tým, že žalovaný bezdôvodne odmietol žalobcovi vydať potvrdenie o vykonaní funkčnej skúšky zariadenia, čím bola žalobcovi odňatá možnosť dodávať elektrickú energiu do distribučnej sústavy žalovaného.


Spor o náhradu škody v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave

Uplatnenie nároku na náhradu škody, spôsobenej zasielateľovi uvedením do omylu a odcudzením prepravovaného tovaru prostredníctvom fantómového jazdca a s tým súvisiaci spor o zaplatenie poistného plnenia. Spor sa týka medzinárodnej prepravy tovaru a prebieha medzi účastníkmi – zahraničnými a slovenskými subjektmi.

Náhrada škody spôsobenej „subdopravcom“, ktorý si plnil zmluvnú povinnosť voči svojmu zmluvnému partnerovi na základe zmluvy o preprave tovaru. Spor sa týka medzinárodnej prepravy tovaru.


Určenie neplatnosti uznesení

Spor týkajúci sa určenia neplatnosti uznesení zhromaždenia delegátov subjektu zriadeného zákonom týkajúcich sa voľby predsedu daného subjektu. V prípade určenia, že dané uznesenia sú neplatné, by došlo na strane subjektu k značným škodám.


Vymáhanie pohľadávok pre nebankovú spoločnosť v SR


Žaloba o určenie neúčinnosti elektronického doručenia

návrh na zastavenie exekučného konania, podanie odporu, žaloba o obnovu konania.


Neodkladné opatrenie - skládka odpadov

zastupovanie klienta vo veci nariadenia umožniť prístup a užívanie združenej skládky odpadov prevádzkovateľovi predmetnej skládky.


Žaloba o vydanie veci – kogeneračné jednotky ich vlastníkovi

Vydanie diela z dôvodu uplatnenia výhrady vlastníckeho práva, z dôvodu neuhradenia ceny diela (odstúpenie od zmluvy).


Vydanie bezdôvodného obohatenia

Ochrana verejných financií, s ktorými hospodári obec ako subjekt verejného práva.


O náhradu nemajetkovej ujmy

Zastupovanie žalovaného v spore o zaplatenie nemajetkovej ujmy, spôsobenej usmrtením osoby pri dopravnej nehode.


Ústavná sťažnosť

Podanie Ústavnej sťažnosti na prieťahy v konaní podľa osobitných predpisov o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov v neobmedzenom rozsahu poskytovania. 


Uplatnenie nárokov spoločníka voči spoločnosti

Uplatnenie nárokov na náhradu škody.


Vybrané prípady obhajoby klientov v trestnom konaní

Obhajoba obvineného pre prečin neoprávneného podnikania podľa § 251 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona. Konanie bolo skončené rozhodnutím Generálnej prokuratúry SR o zrušení uznesenia o vznesení obvinenia, pretože bol porušený zákon v neprospech obvineného.

Obhajoba obvineného pre pokračovací zločin daňového podvodu podľa § 277a ods. 1, 2 písm. c/, ods. 3 písm. a/ Trestného zákona v jednočinnom súbehu s pokračovacím zločinom krátenia dane a poistného podľa § 276 ods. 1, ods. 2 písm. c/, ods. 4 Trestného zákona, oba s použitím ustanovenia § 138 písm. i/ (ako organizovaná skupina) Trestného zákona.

Obhajoba obvineného pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona. Konanie bolo skončené schválením dohody o vine a treste.


Vybrané trestné oznámenia

Podanie trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania zločinu podvodu a zastupovanie poškodeného. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie.

Zastupovanie oznamovateľa pri podávaní oznámenia o skutočnostiach, ktoré nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin podvodu podľa ust. § 221 ods. 3 písm. a) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona vo viacčinnom rôznorodom súbehu s trestným činom sprenevery podľa ust. § 213 ods. 3 písm. a) Trestného zákona, s trestným činom poškodzovania cudzej veci podľa ust. § 245 ods. 3 písm. a) Trestného zákona, s trestným činom porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 3 písm. a) a s trestným činom zvýhodňovania veriteľa podľa ust. § 240 ods. 1 a 2 Trestného zákona zo strany neznámych páchateľov, Vo veci bolo začaté trestné stíhanie.

Informácie o službách: Trestné právo


Registrácia ochrannej známky a patentu

Registrácia ochrannej známky obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti technológií v SR.

Registrácia ochrannej známky obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti prevádzkovania cestovnej kancelárie v SR.

Registrácia ochrannej známky obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti sprostredkovania finančných služieb v SR.

Právne poradenstvo pri právnej ochrane farmaceutického liečiva.


Osobitné konania o získanie povolení na poskytovanie finančných služieb

Zastupovanie klientov pri podaní žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie finančných služieb podľa zákona o spotrebiteľských úveroch v Slovenskej republike v Národnej banke Slovenska a v Českej republike v Českej národnej banke a príprava kompletnej dokumentácie ako podkladu pre udelenie požadovaného povolenia v spolupráci aj s externými partnermi.

Informácie o službách: Finančné právo


Zastupovanie klienta pred Úradom na ochranu osobných údajov

Zastupovanie klienta pri kontrole zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR ako aj v nadväzujúcom správnom konaní o uloženie pokuty za zistené porušenie ako aj v konaní o opravných prostriedkoch, v rámci ktorého bolo dosiahnuté výrazné zníženie pôvodne uloženej pokuty.


Právna analýza a stanovisko v oblasti ochrany a spracúvania osobných údajov monitorovaním kamerovým systémom a GPS zariadeniami

Vypracovanie právneho stanoviska a analýzy k využívaniu kamerových systémov a GPS monitoringu vo vzťahu k monitorovaniu zamestnancov počas pracovnej doby ako aj ďalších dotknutých osôb s poukazom na povinnosti v zmysle pracovnoprávnych predpisov ako aj predpisov regulujúcich oblasť ochrany a spracúvania osobných údajov v Slovenskej republike pre taliansku stavebnú spoločnosť s globálnou pôsobnosťou v oblasti realizácie veľkých stavieb a veľkých infraštruktúr, a to v rámci jej činnosti v Slovenskej republike.


Prihlásenie klienta ako súťažiteľa do verejného obstarávania a zastupovanie v procese verejného obstarávania

Kompletné právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a príprava podkladov pre prihlásenie súťažiteľa do verejného obstarávania na predmet zákazky – nákup zváracích strojov a zariadení.

Kompletné právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a príprava podkladov pre prihlásenie súťažiteľa do verejného obstarávania na predmet zákazky – nákup technológií, strojov a zariadení vrátane inovácie výrobného procesu.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – obstaranie vstrekovacieho lisu, určeného pre železničný priemysel.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky - kúpa, doprava, montáž, zaškolenie obsluhy a uvedenie do prevádzky vstrekovacieho lisu, ktorý je určený na realizáciu a zabezpečenie splnenia aktivity projektu, teda výrobu presných výliskov z technických plastov a je určený na prípravu skúšobných vzoriek, pre potreby odberateľa ako aj akreditačných organizácii a následnej sériovej výroby produktu polymérovej ložiskovej klietky určenej pre železničný priemysel.

Právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a príprava podkladov pre prihlásenie súťažiteľa do verejného obstarávania na predmet zákazky – stavebné práce: rekonštrukcia štátnej inštitúcie.

Právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a príprava podkladov pre prihlásenie súťažiteľa do verejného obstarávania na predmet zákazky – stavebné práce prístavba Materskej školy.

Právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a príprava podkladov pre prihlásenie súťažiteľa do verejného obstarávania na predmet zákazky – stavebné práce rekonštrukcia administratívnej budovy.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení verejného obstarávanie a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – stavebné práce dom pre seniorov pre obstarávateľa.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – uskutočnenie stavebných prác na vybraných častiach stavby - oprava a prestavba administratívnej budovy verejného obstarávateľa.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – obstaranie nepoužitých výrobných technológií pre výrobu zváraných gabionov, vrátane zaškolenia obsluhy.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – robotické pracovisko pre potreby výroby verejného obstarávateľa.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – obstaranie piatich technologických celkov za účelom zvýšenia technologickej úrovne výroby presných výliskov z technických plastov.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – výrobná linka, vrátane softvérového a hardvérového vybavenia.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – nákup technologického zariadenia, ktorého obstarávateľom bola nadnárodná obchodná spoločnosť, vlastnená zahraničnou právnickou osobou z Veľkej Británie.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – dodávka inovatívnej technológie, ktorá sa skladá z 2 logických celkov a to Laserový rezací stroj a Hydraulický ohraňovací lis.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – dodávka inovatívnej technológie, ktorá sa skladá z 3 logických celkov a to : 4-osé CNC obrábacie centrum, CAD/CAM systém pre plánovanie, konštrukciu a prípravu výroby, Vertikálne CNC obrábacie centrum.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – vertikálne 5-osé obrábacie centrum.

Informácie o službách: Verejné obstarávanie


Strom splnených prianí

Usilujeme sa o zvýšenie dostupnosti právnych služieb pre znevýhodnené sociálne skupiny, a preto jednou z oblastí ktorej sa advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. venuje je aj  podpora PRO BONO projektu Strom splnených prianí. Vzhľadom na naše pracovné skúsenosti sme ochotní nezištne poskytnúť komplexné právneho poradenstvo. Vyvíjame iniciatívu v prospech dobrej myšlienky pomoci pre ľudí.


OZ Premena v Turci

Podporujeme občianske združenie, ktoré sa aktívne venuje podpore verejne prospešných aktivít miestnych obyvateľov.

Mladí proti fašizmu

Právne zastrešujeme projekt Mladí proti fašizmu. 


Sebavedomé Slovensko

Právne poradenstvo v rámci aktivít Sebavedomého Slovenska.