S čím sme pomohli našim klientom

Rešpektujeme súkromie našich klientov, preto nasledujúce projekty zostávajú v anonymite

distribučná spoločnosť v oblasti liekov

komplexné právne poradenstvo pre obchodnú spoločnosť so sídlom v Nemecku, ktorá sa zaoberá nákupom a predajom liekov v rámci krajín Európskej Únie v spolupráci s partnerskými advokátskymi kanceláriami

distribučná spoločnosť v oblasti liekov

právne poradenstvo v oblasti medzinárodného obchodu s liekmi pre obchodnú spoločnosť so sídlom v Dánsku, ktorá sa zaoberá nákupom a predajom liekov v rámci krajín Európskej Únie v spolupráci s partnerskými advokátskymi kanceláriami

distribučné spoločnosti v oblasti liekov

komplexné právne poradenstvo pre obchodné spoločnosti, ktoré sú držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu liekov zaoberajúce sa veľkodistribúciou liekov nielen na území Slovenskej republiky ale aj v rámci Európskej Únie

distribučná spoločnosť v oblasti liekov

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti predaja farmaceutických výrobkov najmä v oblasti farmaceutického práva, obchodného práva a práva obchodných spoločností

distribučná spoločnosť v oblasti zdravotníckych pomôcok a zdravotníckeho materiálu

právne poradenstvo v Slovenskej republike pre obchodnú spoločnosť so sídlom v Českej republike zaoberajúca sa výrobou a distribúciou zdravotníckych pomôcok a materiálov

distribučná spoločnosť v oblasti zdravotníckych pomôcok a zdravotníckeho materiálu

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti veľkodistribúcie zdravotníckeho materiálu, dezinfekčných prostriedkov, laboratórneho skla

výrobca zdravotníckych pomôcok

komplexné právne poradenstvo pre obchodnú spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou a distribúciou zdravotníckych pomôcok a materiálov

lekárne

komplexné právne poradenstvo pre viaceré obchodné spoločnosti, ktoré sú držiteľmi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti

zdravotnícke zariadenie

komplexné právne poradenstvo pre obchodnú spoločnosť, ktorá je prevádzkovateľ polikliniky a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení

nemocnica

komplexné právne poradenstvo pre prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia nemocnice

poliklinika

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti prevádzkovania neštátneho zdravotníckeho zariadenia – polikliniky vrátane ambulancie praktického lekára, diabetológie, chirurgie, interného a kardiologického oddelenia, oftalmológie, ORL, psychiatrickej a urologickej ambulancie

poliklinika

komplexné právne poradenstvo neštátnemu zdravotníckemu zariadeniu, najmä v oblasti medicínskeho práva, obchodného práva a pracovného práva

neurologická ambulancia

komplexné právne poradenstvo pre obchodnú spoločnosť, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - ambulancii špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom povolaní lekár, študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom odbore neurológia

viaceré ambulancie

komplexné právne poradenstvo neštátnemu zdravotníckemu zariadeniu

výrobné spoločnosti v oblasti liekov

komplexné právne poradenstvo pre obchodnú spoločnosť, ktorá je držiteľom povolenia na výrobu liekov zaoberajúca sa zmluvnou výrobou liekov v rozsahu jej povolenia

výrobné spoločnosti v oblasti liekov

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti výroby a predaja farmaceutických výrobkov najmä v oblasti farmaceutického práva, obchodného práva a vymáhania pohľadávok

priemyselná spoločnosť z oblasti výroby strojov a ich ďalšieho predaja a prenájmu

komplexné právne poradenstvo nadnárodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti výroby kompresorov, stavebných a banských strojov, elektrických nástrojov a montážnych systémov najmä v oblasti obchodného práva

výrobná spoločnosť z oblasti automobilového priemyslu

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti výroby komponentov pre automobilový priemysel, popredným dodávateľom pre spoločnosti Kia a Hyundai

priemyselná spoločnosť z oblasti výroby stavebných materiálov

komplexné právne poradenstvo poprednému výrobcovi stavebných materiálov so zahraničnou majetkovou účasťou najmä v oblasti obchodného a pracovného práva

priemyselná spoločnosť z oblasti výroby náhradných dielov

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti výroby a dodávky náhradných dielov na špeciálnu stavebnú techniku, kovoobrábania a zváračských prác

priemyselná spoločnosť z oblasti výroby bioekonómie a papierovej hygieny

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti udržateľnej bioekonómie a výroby produktov papierovej hygieny z jemného tissue papiera a papiere na pečenie a varenie

priemyselná spoločnosť z oblasti papierenského priemyslu

komplexné právne poradenstvo nadnárodnej skupine podnikajúcej v oblasti drevospracujúceho priemyslu a celulózo-papierenského priemyslu najmä v oblasti obchodného práva a vymáhania pohľadávok

stavebná spoločnosť z oblasti cestného staviteľstva

komplexné právne poradenstvo zahraničnej stavebnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti cestného staviteľstva najmä v oblasti obchodného práva, pracovného práva a práva obchodných spoločností

stavebná spoločnosť z oblasti inžinieringu

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti stavebnej výroby a inžinieringu

stavebná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo stavebnej spoločnosti z Českej republiky najmä v oblasti obchodného práva, pracovného práva a práva obchodných spoločností

stavebná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti realizácie stavieb rodinných domov, priemyselných budov a rekonštrukcie objektov vrátane zatepľovacích prác

stavebná spoločnosť z oblasti výstavby športovísk a ihrísk

komplexné právne poradenstvo spoločnosti zaoberajúcej sa výstavbou a rekonštrukciou športovísk a multifunkčných ihrísk, športových hál a tribún vrátane oplotenia

stavebná spoločnosť z oblasti zemných prác a kovového odpadu

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti zemných prác, spracovania kovového odpadu a pomocných stavebných prác

obchodná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo poprednej spoločnosti na slovenskom trhu podnikajúcej v oblasti veľkoobchodného predaja elektroniky najmä v oblasti obchodného práva, vymáhania pohľadávok a práva obchodných spoločností

obchodná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti výhradného dovozu obuvi, kabeliek, spodného prádla a módnych doplnkov

obchodná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo spoločnosti z Českej republiky podnikajúcej v oblasti predaja textilu a obuvi najmä v oblasti obchodného práva a vymáhania pohľadávok

obchodná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo spoločnosti z Českej republiky podnikajúcej v oblasti predaja strojárskych výrobkov najmä v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností

obchodná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti servisu a predaja drevoobrábacích technológií najmä v oblasti obchodného práva a vymáhania pohľadávok

obchodná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti predaja elektroinštalačného materiálu a svietidiel najmä v oblasti obchodného práva a vymáhania pohľadávok

obchodná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo spoločnosti pôsobiacej v oblasti predaja olejov, mazív a náhradných dielov s pôsobnosťou v SK, CZ, AT a BA vrátane bezplatného spätného zberu použitých autobatérií

obchodná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti distribúcie a skladovania pohonných hmôt, predaja motorovej nafty pre nadnárodné koncerny a stavebné, dopravné a poľnohospodárske spoločnosti

obchodná spoločnosť v oblasti predaja automobilov a motocyklov

komplexné právne poradenstvo spoločnosti z Českej republiky podnikajúcej v oblasti predaja automobilov a motocyklov najmä v oblasti obchodného práva a vymáhania pohľadávok

IT spoločnosť

komplexné právne poradenstvo v spoločnosti podnikajúcej v oblasti vývoja mobilných aplikácií na mieru, upgrade-ov IT softvérových systémov, IT konzultácií a podpory

IT spoločnosť

komplexné právne poradenstvo v spoločnosti podnikajúcej v oblasti počítačových služieb a spracovania počítačových údajov vrátane výroby komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov

dopravná a špedičná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo poprednej spoločnosti podnikajúcej v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy a špedície, najmä v oblasti obchodného práva, osobitne dohovoru CMR

dopravná a špedičná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo v spoločnosti podnikajúcej v oblasti medzinárodného zasielateľstva, kontinentálnych a medzikontinentálnych špedičných služieb a poradenstva v logistike

dopravná a špedičná spoločnosť v oblasti prepravy nebezpečného nákladu

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy so špecializáciou na prepravu nebezpečných vecí podľa dohovoru ADR, najmä v oblasti obchodného práva, osobitne dohovoru CMR

dopravná a špedičná spoločnosť v oblasti prepravy nadrozmerných zásielok a nebezpečného nákladu

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti prepravy nadrozmerných zásielok a nebezpečného nákladu a sprostredkovania dopravy v rámci SR a aj do/z krajín Ruskej federácie, Kazachstanu, Ukrajiny, Bieloruska, Rumunska

dopravná a špedičná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti vnútroštátnej cestnej nákladnej dopravy vrátane špedičných služieb, údržby a opravy motorových a prípojných vozidiel

dopravná a špedičná spoločnosť vrátane poskytovania colných a deklarantských služieb

komplexné právne poradenstvo poprednej spoločnosti podnikajúcej v oblasti colných služieb a špedície, najmä v oblasti obchodného práva, osobitne dohovoru CMR a colného práva

dopravná a špedičná spoločnosť, logistické služby a to vrátane transferov na letiská

komplexné právne poradenstvo spoločnosti zaoberajúcej sa dopravou a špedíciou, expresným doručovaním tovarov v rámci celej Európskej Únie vrátane špedičných a logistických služieb a transferu na letiská

dopravná a špedičná spoločnosť v oblasti prepravy palív a mazív

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti poskytovania medzinárodnej prepravy a špedície v rámci európskej únie a predajom palív a mazív renomovaných výrobcov

dopravná a špedičná spoločnosť v oblasti cestnej dopravy

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti nákladnej cestnej dopravy, zemných a prípravných prác k realizácií stavby a ich zmien

spoločnosť z oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb

komplexné právne poradenstvo spoločnosti z Českej republiky podnikajúcej v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb najmä v oblasti obchodného práva a vymáhania pohľadávok

spoločnosť z oblasti bezpečnostnej služby

komplexné právne poradenstvo spoločnosti z podnikajúcej v oblasti súkromnej bezpečnostnej služby

spoločnosť z oblasti BOZP a protipožiarnej ochrany

komplexné právne poradenstvo spoločnosti zaoberajúcej sa výchovou a vzdelávaním v oblasti BOZP a protipožiarnej ochrany

reklamná agentúra

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti reklamy a marketingu najmä v oblasti obchodného práva a práva duševného vlastníctva

personálna agentúra

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti prevádzkovania personálnej agentúry, sprostredkovateľskej činnosti a služieb a náboru pracovných síl pre domáci aj zahraničný trh

prevádzkovateľ siete fitness centier

komplexné právne poradenstvo nadnárodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti prevádzkovania fitnescentier najmä v oblasti občianskeho práva a správneho práva

mestská spoločnosť

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti poskytovania a prevádzkovania rezidentských a návštevníckych parkovacích miest v Martine

produkčná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo produkčnej spoločnosti podnikajúcej v audiovizuálnej oblasti, vrátane filmovej tvorby a audiovizálnych projektov počnúc fázou vývoja scenára po finálnu fázu výroby, distribúcie a predaja filmu

správa bytov

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti správy bytov najmä v oblasti obchodného, občianskeho práva, osobitne zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

mestá a obce

komplexné odborné a kvalitné služby v oblasti organizácie a realizácie verejného obstarávania pre viaceré mestá o obce

expertízna spoločnosť

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti znaleckých posudkov, podnikateľského a technicko-ekonomického poradenstva, tvorby expertíz, oceňovania podniku, analýz trhu, vedenia účtovníctva

spoločnosť poskytujúca úvery / pôžičky

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov so zahraničnou majetkovou účasťou najmä v oblasti občianskeho práva, obchodného práva a správneho práva

spoločnosť poskytujúca upratovacie služby

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti čistiacich a upratovacích služieb, dovozu upratovacích a komunálnych strojov popredných svetových značiek

edukačná spoločnosť

komplexné právne poradenstvo vzdelávacej inštitúcii najmä v oblasti obchodného a pracovného práva

spoločnosť z oblasti modernizácie pozemnej techniky

komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej s vojenským materiálom v oblasti opráv a modernizácie pozemnej techniky

prevádzkovateľ nákupného centra

posúdenie nárokov prevádzkovateľa nákupného centra na doplatky osobitných platieb (spoločné prevádzkové náklady) podľa nájomných zmlúv

Projekty ktoré sme realizovali

Právne poradenstvo poskytujeme širokému spektru klientely, slovenským i zahraničným subjektom v rôznych oblastiach práva. Ako príklady uvádzame nasledovné typy projektov:


Zastupovanie klienta

Zastupovanie klienta ako spoločníka v slovenskej obchodnej spoločnosti pri valných zhromaždeniach, vrátane per rollam hlasovaní o porušovaní povinností druhého spoločníka a vylúčení tohto spoločníka a s tým súvisiace zastupovanie klienta (ako spoločníka) v konaní o zrušenie spoločnosti.


Založenie obchodnej spoločnosti

  • Založenie organizačnej zložky slovenskej obchodnej spoločnosti v zahraničí.
  • Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s jedným spoločníkom so sídlom v inej krajine.

Právne poradenstvo pre rodinné firmy

Jednou z oblastí práva, ktorej sa advokátska kancelária dlhodobo venuje je poskytovanie právnych služieb pre rodinné spoločnosti. Rodinné spoločnosti tvoria v Slovenskej republike výraznú väčšinu všetkých spoločnosti, a to prevažne z radu stredných a menších výrobných firiem a firiem poskytujúcich služby. Ich rodinný charakter im prináša množstvo komplikácii v každodennom fungovaní, ktoré musia riešiť a to od spôsobov medzigeneračnej výmeny, či už vedenia spoločnosti alebo zamestnancov, zamestnávania rodinných príslušníkov alebo oddelenia rodinných vzťahov od pracovných príp. obchodných vzťahov.

Advokátska kancelária má pracovné skúsenosti s právnym poradenstvom nielen pri príprave založenia rodinných spoločností a konzultácie pri výbere ich vhodnej právnej formy s ohľadom na ich rodinný charakter, ale najmä pri príprave dokumentácie pri založení a vzniku takýchto spoločností, podávaní návrhu na ich zápis na príslušné orgány a nastavenia ich celkového fungovania vrátane fungovania ich vlastníkov a štatutárnych orgánov navzájom bez negatívneho pôsobenia na rodinné vzťahy.

Vzhľadom na špecifický charakter nastavenia vnútorného fungovania rodinných spoločností a tiež vzhľadom na vyššie uvedené pracovné skúsenosti je advokátska kancelária schopná poskytnúť odborné právne služby spočívajúce v príprave potrebnej dokumentácie pri zakladaní rodinných spoločností, pri koncipovaní špeciálnych dohôd spoločníkov alebo akcionárov navzájom, nastavenia fungovania vnútorných vzťahov medzi jednotlivými rodinnými príslušníkmi v rámci rodinnej spoločnosti a aj vzťahov voči tretím osobám stojacim mimo rodinnej spoločnosti.


Prevody obchodných podielov v zahraničnej obchodnej spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte

Prevody obchodných podielov v nemeckej obchodnej spoločnosti s účasťou prevodcu dánskej spoločnosti a slovenskej spoločnosti a ďalších zahraničných osôb v spolupráci s partnermi v Nemeckej spolkovej republike.


Prevody obchodných podielov v spoločnosti s ručením obmedzeným

medzi zahraničnými subjektmi.

Príprava prevodu ochodných podielov, nastavenie vlastníckej štruktúry a s ohľadom na dva rôzne druhy obchodných podielov v zmysle českej právnej úpravy - bez obmedzení pre zamestnávateľa a obmedzených OP pre zamestnancov, nastavenie vnútorných vzťahov medzi spoločníkmi, rokovania so zamestnávateľom a zamestnancami 


Predaj cenných papierov

v slovenskej obchodnej spoločnosti.


Predaj podniku

posilnenie pozície slovenskej obchodnej spoločnosti na trhu v poľovníctve.

Ukončenie majetkovej účasti v spoločnosti 


Navýšenie základného imania

spoločnosti s ručením obmedzeným, ako i akciovej spoločnosti nepeňažným vkladom.


O určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru

Úspešne zastupovanie zamestnávateľa ako žalobcu v spore o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca.


Vysporiadanie nárokov po skončení pracovného pomeru

zastupovanie zamestnávateľa vo veci rokovaní so zamestnancom, ktorý klientovi spôsobil škodu.


Spor o určenie neplatnosti dohody o skončení pracovného pomeru a určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou

úspešne zastupovanie zamestnávateľa v spore a o priznanie náhrady mzdy zamestnancovi.


Vstup nového spoločníka do spoločnosti

Právne poradenstvo v súvislosti so vstupom nového spoločníka do spoločnosti, príprava zmluvy o spolupráci, nastavenie vlastníckych štruktúr a príprava SHA.

Právne poradenstvo v súvislosti so vstupom nového spoločníka do spoločnosti, revízia a analýza licenčných zmlúv a zmlúv o zhotovení diela (softwaru), návrh nastavenia vlastníckych a majetkových vzťahov, organizačná štruktúra a príprava SHA.

Komplexné právne poradenstvo v súvislosti so vstupom nového spoločníka do spoločnosti za účelom vytvorenia siete veterinárnych kliník


Nastavenie korporátnej štruktúry firiem a start-upov

Komplexné nastavenie korporátnej štruktúry technologickej spoločnosti , príprava dohody spoločníkov a budúceho vstupu investorov.

 


Vydanie povolení a licencií

právne poradenstvo pri zabezpečovaní vydania povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni - komunikácia s kompetentnými štátnymi orgánmi (ŠÚKL, MZ SR), príprava žiadostí a všetkých potrebných ostatných súvisiacich podaní v zmysle zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení ostatných zákonov, prípraca súvisiacej zmluvnej dokumentácie  


Vytvorenie vnútornej štruktúry českej obchodnej spoločnosti

Príprava prevodu obchodných podielov, nastavenie vlastníckej štruktúry s ohľadom na dva rôzne druhy obchodných podielov v zmysle českej právnej úpravy - bez obmedzení pre zamestnávateľa a obmedzených obchodných podielov pre zamestnancov, nastavenie vzťahov medzi spoločníkmi, rokovania so zamestnávateľom a zamestnancami.


Právne poradenstvo ohľadom zmluvy o výkone funkcie konateľa

Zmluva o výkone funkcie konateľa, zákaz konkurencie pre zahraničných konateľov spoločnosti. Súvisiace poradenstvo pri uplatnení nárokov bývalej konateľky (nemecká občianka) voči spoločnosti - klientovi.


Poskytnutie majetkovej účasti v spoločnosti ako forma odmeňovania

Príprava prevodov obchodných podielov pre zamestnancov slovenskej spoločnosti v českej spoločnosti s ručením obmedzeným, nastavenie vlastníckej štruktúry s ohľadom na dva rôzne druhy obchodných podielov v zmysle českej právnej úpravy - bez obmedzení pre zamestnávateľa a obmedzených podielov pre nadobúdajúcich zamestnancov. Zastupovanie klienta pri nastavení vzťahov medzi spoločníkmi, rokovania so zamestnávateľom a zamestnancami.


Nastavenie korporátnej štruktúry start-upu

Komplexné nastavenie korporátnej štruktúry existujúcej technologickej spoločnosti, príprava dohody spoločníkov a budúceho vstupu investorov cez nadobudnutie majetkovej účasti.


Nastavenie korporátnej štruktúry start-upu a príprava na ekvitný vstup investora

Právne poradenstvo pri nastavení korporátnej štruktúry start-upu pôsobiaceho v oblasti vývoja IT softvéru a príprava na ekvitný vstup investorov.


Založenie Európskej spoločnosti

Nastavenie vnútorných vzťahov, organizačnej štruktúry, poradenstvo pri výbere vhodnej právnej formy obchodnej spoločnosti, založenie SE, vypracovanie SHA a komplexné nastavenie vnútorných vzťahov


Vytvorenie vnútornej štruktúry obchodnej spoločnosti

Príprava prevodu obchodných podielov, nastavenie vlastníckej štruktúry s ohľadom na dva rôzne druhy obchodných podielov v zmysle českej právnej úpravy - bez obmedzení pre zamestnávateľa a obmedzených obchodných podielov pre zamestnancov, nastavenie vzťahov medzi spoločníkmi, rokovania so zamestnávateľom a zamestnancami.


Právne poradenstvo klientovi pri vysporiadaní minoritných akcionárov - zamestnancov.

Právne poradenstvo klientovi pri vysporiadaní mimoritných akcionárov - zamestnanecké akcie. Právna analýza možností riešenia a vysporiadania veľkého počtu akcií s nízkou hodnotou. Dopady zvýšenia základného imania - peňažný alebo nepeňažný vklad do základného imania.


Založenie offshore spoločnosti

V spolupráci s partnerskými právnymi a daňovými poradcami sme pre klienta zabezpečovali komparáciu právnych a daňových režimov vo vzťahu ku osobitnej podnikateľskej činnosti klienta za účelom nastavenia optimálnej vnútornej štruktúry skupiny spoločností klienta v súlade s legislatívnymi podmienkami jednotlivých členských štátov EÚ pre osobitne regulovanú podnikateľskú činnosť klienta. Poskytovali sme právne poradenstvo a zakladali sme offshore spoločnosti na Malte za účelom rozšírenia činnosti klienta mimo SR a nastavení korporátnej štruktúry s využitím štruktúry nominee shareholders.


Založenie offshore spoločnosti

V spolupráci s partnerskými právnymi a daňovými poradcami sme pre klienta zabezpečovali komparáciu právnych a daňových režimov vo vzťahu ku osobitnej podnikateľskej činnosti klienta za účelom nastavenia optimálnej vnútornej štruktúry skupiny spoločností klienta v súlade s legislatívnymi podmienkami jednotlivých členských štátov EÚ pre osobitne regulovanú podnikateľskú činnosť klienta. Poskytovali sme právne poradenstvo a zakladali sme offshore spoločnosti v Dánsku za účelom rozšírenia činnosti klienta mimo SR a nastavení korporátnej štruktúry s využitím štruktúry nominee shareholders.


Transformácia organizačnej zložky obchodnej spoločnosti na samostatnú obchodnú spoločnosť

Príprava korporátnej dokumentácie k transformácii slovenskej organizačnej zložky českej obchodnej spoločnosti na samostatnú slovenskú obchodnú spoločnosť vrátane zabezpečenia oceňovania organizačnej zložky ako nepeňažného vkladu do základného imania novozaloženej obchodnej spoločnosti


Akvizícia spoločnosti s medzinárodnou franšízou

Zastrešenie akvizície klienta do slovenskej obchodnej spoločnosti s medzinárodnou franšízou, spojené s poskytnutím financovania. Súčasťou projektu bolo vykonanie právneho a ekonomického due diligence cieľovej spoločnosti.

Zastupovanie pri vyjednávaní podmienok akvizície a nastavení vnútorných vzťahov spoločníkov prostredníctvom korporačných dokumentov.


Právne poradenstvo a komplexné zabezpečenie ukončenia majetkovej účasti spoločníka v obchodnej spoločnosti

Zabezpečenie prevodu podielu zahraničnej obchodnej spoločnosti a vykonanie zmeny v osobe konateľa na osobu, ktorá má zahraničný pôvod. 


Likvidácia obchodnej spoločnosti

Zabezpečenie celého procesu likvidácie obchodnej spoločnosti, vrátane výkonu funkcie likvidátora pre slovenskú obchodnú spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou.

Informácie o službách: Právo obchodných spoločností


Akvizícia troch subjektov

posilnenie pozície slovenskej obchodnej spoločnosti na trhu v banskej činnosti v rámci slovenského trhu.


Cezhraničné zlúčenie akciových spoločnosti do európskej spoločnosti

založenie európskej spoločnosti zlúčením slovenskej akciovej spoločnosti a českej akciovej spoločnosti.


Poskytovanie právneho poradenstva

Poskytovanie právneho poradenstva spočívajúceho vo vykonaní právneho due diligence informačno-technologickej spoločnosti v súvislosti so vstupom nových investorov. Posúdenie rizík, analýza zmluvnej transakčnej dokumentácie a jej súladu s podmienkami investície.


Právne due dilligence

Poskytovanie právneho poradenstva - právne due diligence viacerých informačno-technologických spoločností v súvislosti so vstupom nových investorov. 

 


Zastupovanie klienta

Zastupovanie klienta pri rokovaniach o predaji podniku zahŕňajúceho maloobchodnú činnosť klienta a e-commerce aktivity v oblasti outdoorového sortimentu. Súčasťou transakcie je zastupovanie klienta pri vyjednávaní podmienok. Realizácia v postupných krokoch zahŕňajúcich vysporiadanie nehnuteľného majetku, akvizíciu nového investora a predaj časti podniku. Nastavenie budúcich vzťahov nových spoločníkov.


Zastupovanie klienta pri odkúpení obchodného podielu v slovenskej obchodnej spoločnosti

Získanie 100 % obchodného podielu v slovenskej obchodnej spoločnosti klientom, s cieľom dosiahnuť čo najoptimálnejšie podmienky pri nadobudnutí obchodného podielu.

Zastupovanie klienta pri odkúpení obchodného podielu v slovenskej obchodnej spoločnosti. Zastupovanie pri vyjednávaní podmienok, vrátane právnej analýzy vnútorných vzťahov spoločnosti. Prevod obchodného podielu v slovenskej obchodnej spoločnosti klientom, s cieľom dosiahnuť čo najoptimálnejšie podmienky pri predaji obchodného podielu.

 


Zlúčenie spoločností

zastupovanie klienta v celom procese zlúčenia, zlučované spoločnosti majú formu akciovej spoločnosti obe so 100% majetkovou účasťou štátu – Slovenskej republiky.


Zastupovanie klienta pri investícii fondu

Fond, poskytujúci investície z prostriedkov z verejných zdrojov pri realizácii investície do cieľového podniku vo forme podriadeného finančného úveru vo výške 500.000,- EUR na účel realizácie činnosti s pozitívnym sociálnym vplyvom (podnik sociálneho dosahu) - spoločnosť, ktorá sa venuje vývoju a výrobe zariadení na podporu elektromobility. Príprava zmluvnej dokumentácie v súlade s podmienkami štátnej pomoci a pravidlami využívania zdrojov z EU. Negociovanie počas celého procesu. Vypracovanie právneho due dilligence pre účely realizácie investície. Posudzovanie kompatibility štátnej pomoci s inými už prijatými formami pomoci cieľovému podniku. Úspešné zavŕšenie investície.


Komplexné právne poradenstvo a zabezpečenie transakcie pri akvizícii - nadobudnutie minoritného podielu klienta v spoločnosti

Právne poradenstvo a zastupovanie klienta pri jeho akvizícii do spoločnosti. Poradenstvo pri štruktúrovaní transakcií, ktorých cieľom má byť postupný vstup klienta do existujúcich kliník s cieľom ich zaradenia do spoločnej siete. Príprava kompletnej zmluvnej dokumentácie, nastavenie vlastníckych štruktúr a vnútorných vzťahov, posúdenie úverovej dokumentácie. Negociácia v zastúpení klienta, dojednávanie podmienok a úspešné dotiahnutie a finalizácia transakcie.


Zastupovanie klienta

Zastupovanie klienta pri nadobudnutí obchodného podielu v slovenskej obchodnej spoločnosti. Zastupovanie pri vyjednávaní podmienok, vrátane právnej analýzy vnútorných vzťahov spoločnosti.

Informácie o službách: Fúzie a akvizície


Právne poradenstvo v oblasti zrážkovej dane

Zastupovanie klientov vykonávajúcich veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok v daňových konaniach týkajúcich sa vyrubenia zrážkovej dane a zastupovanie klienta v súdnom konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí finančných orgánov. Predmetom konania je právne posúdenie správnosti výberu zrážkovej dane od držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov v obchodnom styku s poskytovateľom lekárenskej starostlivosti od roku 2015.


Pripomienkovanie zákona o liekoch a podanie podnetu na Európsku komisiu z dôvodu nesúladu navrhovanej právnej úpravy slovenského zákona s primárnym právom Európskej únie

porušenie zásady voľného pohybu tovaru a služieb na vnútornom trhu Európskej únie.


Právne poradenstvo v oblasti zdaňovania výdavkov

poradenstvo týkajúce sa zdanenia výdavkov účastníkov školenia – lekárov, ktoré organizoval klient - výrobca a distribútor zdravotníckych pomôcok.


Žaloba proti nečinnosti orgánu verejnej moci

Predmetom správnych žalôb je nedodržanie primeranej lehoty žalovaného – daňového úradu na vykonanie daňových kontrol, ktoré súvisia s nezákonnou dĺžkou prerušenia daňových kontrol.


Zastupovanie daňového subjektu pri daňovej kontrole

daňová kontrola na daň z príjmov.

Zastupovanie daňového subjektu v daňovom konaní v súvislosti s uplatnením nároku daňového subjektu na vrátenie nadmerného odpočtu DPH (predmetom posudzovaných transakcií sú prijaté reklamné činnosti), a následnom súdnom konaní na základe všeobecnej správnej žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí vydaných v tomto daňovom konaní.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Analýza zákonných ustanovení zákona o dani z príjmov

Analýza zákonných ustanovení zákona o dani z príjmov týkajúcich sa úpravy zrážkovej dane, po novele účinnej od 1.1.2021 a príprava podnetu na prehodnotenie ich výkladu zo strany príslušného orgánu a podnet na odstránenie nejasností a nesprávností novelizovanej právnej úpravy.


Poradenstvo spoločnosti organizujúcej odborné vzdelávanie pre slovenských lekárov prostredníctvom lektora

Poradenstvo spoločnosti organizujúcej odborné vzdelávanie pre slovenských lekárov v konkrétnom prípade, vykonávané prostredníctvom lektora – zahraničného lekára z Jordánska, vo vzťahu k správnemu postupu pri zdanení všetkých klientom poskytnutých plnení (voči lektorovi a voči vzdelávaným lekárom). Vrátane aplikácie zdaňovania príjmov pri daňovníkovi nespolupracujúceho štátu.


Zastupovanie slovenského daňového subjektu v 10-ich správnych súdnych konaniach voči Finančnému riaditeľstvu SR

Zastupovanie slovenského daňového subjektu v konaniach po skončení daňovej kontroly na DPH, vrátane odvolacieho konania a v správnom súdnom konaní.


Komplexné nastavenie daňových štruktúr a postupov v oblasti aplikácie zrážkovej dane

Komplexné nastavenie daňových štruktúr a postupov v oblasti aplikácie osobitného spôsobu výberu dane zrážkou pri plneniach poskytovaných poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, vrátane problematiky medzinárodného zdaňovania, poradenstvo a nastavenie optimálnych procesov bolo poskytnuté dcérskej spoločnosti so sídlom v SR, patriacej do celosvetovo pôsobiacej skupiny podnikajúcej v oblasti výroby a distribúcie zdravotníckych pomôcok. Pre klienta boli vypracované interné smernice s nastavením všetkých súvisiacich postupov. Súčasťou bolo aj vypracovanie, resp. prepracovanie kompletnej zmluvnej dokumentácie pre vzťahy v ktorých klient poskytuje peňažné alebo nepeňažné plnenia, v nadväznosti na daňovú problematiku týchto transakcií.


Právne poradenstvo pri spúšťaní cezhraničnej služby zásielkového predaja alkoholických nápojov.

Právne poradenstvo v oblasti spotrebných daní pri prevádzkovaní cezhraničného zásielkového predaja alkoholických nápojov.


Zriadenie stálej prevádzkarne (daňovej prevádzky) českej obchodnej spoločnosti na území Slovenskej republiky, vrátane poradenstva pri nastavení optimálneho daňového modelu obchodovania v súlade s príslušnou právnou úpravou.

Právne poradenstvo vo veci a zastupovanie klienta pred daňovým úradom v celom konaní pri zriaďovaní stálej prevádzkarne (daňovej prevádzky) českej obchodnej spoločnosti na území Slovenskej republiky. Právne poradenstvo v oblasti daní v rámci medzinárodného tovarového toku podliehajúceho osobitnej právnej regulácii.


Právne poradenstvo v oblasti posúdenia naplnenia podmienok daňového rezidenta SR občanom Ruskej federácie s trvalým pobytom v Moldavsku.

Poskytnutie stanoviska v oblasti zákona o dani z príjmov a posúdenie splnenia podmienok daňovej reizdentúry občanom Ruskej federácie s trvalým pobytom v Moldavsku a určenie uplatniteľných sadzieb zrážkovej dane vo vzťahu k vyplatenému podielu na zisku (dividende) daňovému rezidentovi SR zo Spojených Arabských emirátov a Singapúru


Zastupovanie daňového subjektu v 28-ich správnych súdnych konaniach voči Finančnému riaditeľstvu SR, ktorých predmetom je preskúmanie zákonnosti rozhodnutí vydaných v daňových konaniach, ktorými bol daňovému subjektu dorubený nedoplatok na DPH a na dani z príjmov za 28 zdaňovacích období.


Právne poradenstvo vo vzťahu dovozu a distribúcii elektronických cigariet

Právna analýza podmienok uvádzania elektronických cigariet na trh, vznik daňovej povinnosti vo vzťahu k spotrebnej dani z tabakových výrobkov v prípade dovozu a následného predaja elektronických cigariet a určenie kódu nomenklatúry pre konkrétny výrok – elektronické cigarety v zmysle slovenskej a európskej legislatívy.


Zastupovanie klienta v konaní o predbežnom opatrení podľa § 50 Daňového poriadku

Zastupovanie klienta a právne poradenstvo v súvislosti s uloženým opatrením správcu dane na zadržanie finančných prostriedkov na bankovom účte (Rozhodnutie o predbežnom opatrení podľa § 50 Daňového poriadku), ktoré bolo vydané mimo daňovú kontrolu, mimo konanie o vyrubení dane podľa pomôcok a mimo miestne zisťovanie.


Posúdenie licenčných poplatkov za používanie medzinárodnej ochrannej známky

Daňovo-právne posúdenie licenčných poplatkov za používanie medzinárodnej ochrannej známky medzi závislými osobami jednej skupiny podnikov. Poradenstvo v oblasti transferového oceňovania, nastavenie transferových cien. Posúdenie vo vzťahu k dani z príjmov, uznateľnosť daňových výdavkov.


Daňovo-právne poradenstvo v oblasti komplexného nastavenia daňových povinností subjektu vo vzťahu k návrhu optimálnej štruktúry pri cezhraničných obchodoch a vyplácaní dividend.

Spolupráca s daňovými poradcami na Slovensku a v  zahraničí. Zakladanie offshore spoločnosti a súčinnosť pri vytváraní dokumentov pre klienta, vyžadovaná zahraničnými partnermi. Posudzovanie daňovej rezidentúry v jednotlivých prípadoch a súčinnosť pri registrácii daňovej prevádzky zahraničnej spoločnosti na Slovensku.

Informácie o službách: Daňové právo


Zastupovanie klienta pri mimosúdnom jednaní o vysporiadaní vlastníckych práv

Zastupovanie klienta, ktorý bol hlavným subdodávateľom zhotovovaných diel, spoločnosti nachádzajúcej sa v konkurze, pričom neboli vysporiadané vlastnícke práva k zhotoveným dielam. Uplatňovanie práv klienta ako veriteľa konkurzného dlžníka v súvislosti s ochranou jeho majetku.  


Zastupovanie klienta v excidančnom konaní


Zastupovanie klientov v insolvenčných konaniach (konkurz a reštrukturalizácia)

Poskytovanie právneho poradenstva, konzultácií a zastupovanie klientov v súvislosti s uplatnením pohľadávok vyplývajúcich z finančných nástrojov emitenta


Právne poradenstvo v oblasti vertikálnych dohôd medzi výrobcom a distribútorom

Komplexné právne poradenstvo v oblasti hospodárskej súťaže napríklad aj v posúdení vertikálnych dohôd medzi výrobcami a distribútormi tovarov, zabezpečenie právneho stanoviska pre klienta týkajúceho sa zamedzenia kartelových dohôd medzi výrobcami a distribútormi na slovenskom trhu.


Pripomienkovanie novely zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podanie podnetu na Európsku komisiu pre porušovanie primárneho práva Európskej únie

Podanie podnetu na Európsku komisiu z dôvodu nesúladu navrhovanej právnej úpravy slovenského zákona s primárnym právom Európskej únie (konkrétne porušenie zásady voľného pohybu tovaru a služieb na vnútornom trhu Európskej únie).


Náhrada škody spôsobená nekalosúťažným konaním

Zastupovanie klienta v spore o náhradu škody spôsobenú porušením obchodného tajomstva - neoprávnené zneužitie databázy klientov.


Právne poradenstvo a zastupovanie klienta pri uplatňovaní nárokov z titulu porušenia hospodárskej súťaže

v súvislosti s odôvodneným podozrením na existenciu dohody obmedzujúcej súťaž medzi obchodnými spoločnosťami navzájom 


Zastupovanie klienta pri prešetrovaní Protimonopolným úradom SR

Zastupovanie klienta pri prešetrovaní Protimonopolným úradom SR.


Zastupovanie klienta pri mimosúdnom rokovaní ohľadom nekalosúťažného konania.

Zastupovanie klienta pri rokovaniach so spoločnosťou, ktorá tvrdila nekalosúťažné konanie klienta v podobe parazitovania na dobrej povesti. 


Právne poradenstvo a zastupovanie klienta pri uplatňovaní nárokov z titulu porušenia hospodárskej súťaže

v súvislosti s odôvodneným podozrením na existenciu dohody obmedzujúcej súťaž medzi obchodnými spoločnosťami navzájom 


Právna analýza klienta

pôsobiaceho v oblasti odpadového hospodárstva v súvislosti so začatým konaním Protimonopolného úradu SR v rámci verejného obstarávania odpadového hospodárstva 

Informácie o službách: Právo hospodárskej súťaže


Právne poradenstvo pri ochrane klienta pred nekalosúťažným konaním bývalého obchodného partnera

Právne poradenstvo a zastupovanie klienta pri predsúdnych jednaniach s porušovateľom zákazu nekalej súťaže neoprávnene využívajúcim informácie predstavujúce obchodné tajomstvo klienta - informácie o obchodných kontaktoch a odberateľoch. Spor bol vyriešený dohodou, pričom porušovateľ nahradil škodu a upustil od ďalšieho nekalosúťažného konania.


Právne poradenstvo v oblasti nekalej hospodárskej súťaže

Zastupovanie klienta proti uplatňovaniu si nárokov vyplývajúcich z nekalej súťaži. Zastupovanie klienta pri ukončení zmluvného vzťahu (odstúpenie od zmluvy).

Zastupovanie klienta pri mimosúdnom rokovaní - výzva na upustenie od nekalosúťažného konania.


Zastupovanie klienta pri výzve na zdržanie sa neoprávneného používania ochrannej známky a zdržanie sa nekalosúťažného konania

Zastupovanie klienta proti slovenskej spoločnosti distribuujúcej kozmetické prípravky zo zahraničia do Slovenskej republiky o zdržanie sa neoprávneného použitia ochrannej známky a zdržanie sa nekalosúťažného konania.

Informácie o službách: Právo proti nekalej súťaži


Poskytovanie právneho poradenstva klientovi v e-commerce oblasti

Poskytovanie právneho poradenstva klientovi súvisiace s prevádzkovaním platformy, ktorá sprostredkúva služby spotrebiteľom v rozsahu kúpy tovaru a taktiež sprostredkúva v kooperácii s inou platformou doručenie tovaru na adresu/miesto určené objednávateľom. Príprava dokumentácie súvisiacej s prevádzkovaním platforiem klienta. Realizácia projektu zahŕňala aj úpravu autorských práv pri realizácii IT platformy, vrátane nastavenia licenčných zmlúv.


Vypracovanie vzorovej zmluvnej dokumentácie

pre klienta – vývojára IT systému na poskytovanie práva na užívanie tohto systému pre zákazníkov – licenčná zmluva, zmluva na poskytovanie služieb v oblasti správy systému.


Výkup druhotných licencií

Individualizovaná úprava a nastavenie právnych vzťahov klienta pri výkupe tzv. druhotných licencií 


Komplexné právne nastavenie pre aplikáciu

Nastavenie všeobecných obchodných podmienok a podmienok používania pre online platformu a mobilnú aplikáciu určenú na správu finančného portfólia užívateľa, vrátane nastavenia podmienok bezpečnosti spracúvania údajov a kybernetickej bezpečnosti.


Vysporiadanie práv spoluvlastníkov a investorov developerského projektu

Vedenie procesu mimosúdneho dohadovania smerujúceho k uzatvoreniu viacstrannej dohody o urovnaní pri vysporiadania spoluvlastníkov a investorov v rámci realizácie investičného zámeru obytného súboru – výstavby rodinných domov a infraštruktúry, ktorý bol úspešne zavŕšený.


Kúpna zmluva na nehnuteľnosť

Zastupovanie klienta ako predávajúceho pri uzatváraní kúpnej zmluvy, kedy kupujúcim bola nadnárodná spoločnosť prevádzkujúca obchodné reťazce.


Kúpa, predaj a prenájom závodu / haly nadnárodnej spoločnosti podnikajúcej v Slovenskej republike

Zastupovanie klienta pri dojednávaní podmienok pri kúpe výrobnej haly s pozemkom, pri prenájme závodu / haly nadnárodnej spoločnosti podnikajúcej v Slovenskej republike a zastupovanie klienta pri rozširovaní haly a vybudovaní skladu.


Riadenie developerského projektu

zastupovanie klienta pri dojednávaní podmienok ktorých výsledkom bola výstavba 104 bytových jednotiek.


Zastupovanie vlastníka pozemku ako dotknutého účastníka proti vlastníkovi susediaceho pozemku

Vyjednávanie podmienok transakcie a následné neuskutočnenie transakcie z dôvodu pravdepodobného podvodu zo strany budúceho predávajúceho.


Zastupovanie budúceho kupujúceho nehnuteľnosti

Zastupovanie budúceho kupujúceho so zámerom kúpiť nehnuteľnosti – hala a administratívna budova s cieľom revitalizácie nehnuteľností a ich plánované využitie pre areál dopravnej spoločnosti - klienta. Nastavenie postupov, pre zabezpečenie ochrany klienta ako budúceho kupujúceho pri realizácii transakcii.  Zastupovanie v procese kúpy.


Poskytovanie právneho poradenstva a vypracovanie právnych dokumentov v súvislosti s prestavbou nehnuteľností za účelom výstavby obytného komplexu.

Poskytovanie právneho poradenstva a vypracovanie právnych dokumentov v súvislosti s prestavbou nehnuteľností za účelom výstavby obytného komplexu.

 

Informácie o službách: Akvizície nehnuteľností


Žaloba o náhradu škody

Škoda spôsobená výrobcovi elektrickej energie z fotovoltaických elektrární tým, že žalovaný bezdôvodne odmietol žalobcovi vydať potvrdenie o vykonaní funkčnej skúšky zariadenia, čím bola žalobcovi odňatá možnosť dodávať elektrickú energiu do distribučnej sústavy žalovaného.


Spor o náhradu škody v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave

Uplatnenie nároku na náhradu škody, spôsobenej zasielateľovi uvedením do omylu a odcudzením prepravovaného tovaru prostredníctvom fantómového jazdca a s tým súvisiaci spor o zaplatenie poistného plnenia. Spor sa týka medzinárodnej prepravy tovaru a prebieha medzi účastníkmi – zahraničnými a slovenskými subjektmi.

Náhrada škody spôsobenej „subdopravcom“, ktorý si plnil zmluvnú povinnosť voči svojmu zmluvnému partnerovi na základe zmluvy o preprave tovaru. Spor sa týka medzinárodnej prepravy tovaru.


Určenie neplatnosti uznesení

Spor týkajúci sa určenia neplatnosti uznesení zhromaždenia delegátov subjektu zriadeného zákonom týkajúcich sa voľby predsedu daného subjektu. V prípade určenia, že dané uznesenia sú neplatné, by došlo na strane subjektu k značným škodám.

Zastupovanie klienta v spolupráci so zahraničnými partnermi pri vyjednávaní s protistranou, uplatnení škody a pri príprave oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich, že došlo k spáchaniu trestného činu neoprávneného užívania cudzej veci a trestného činu podvodu v podmienkach Poľskej republiky (poškodený Slovenský subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť v Poľsku)


Vymáhanie pohľadávok pre nebankovú spoločnosť v SR


Žaloba o určenie neúčinnosti elektronického doručenia

návrh na zastavenie exekučného konania, podanie odporu, žaloba o obnovu konania.


Neodkladné opatrenie - skládka odpadov

zastupovanie klienta vo veci nariadenia umožniť prístup a užívanie združenej skládky odpadov prevádzkovateľovi predmetnej skládky.


Žaloba o vydanie veci – kogeneračné jednotky ich vlastníkovi

Vydanie diela z dôvodu uplatnenia výhrady vlastníckeho práva, z dôvodu neuhradenia ceny diela (odstúpenie od zmluvy).


Vydanie bezdôvodného obohatenia

Ochrana verejných financií, s ktorými hospodári obec ako subjekt verejného práva.


O náhradu nemajetkovej ujmy

Zastupovanie žalovaného v spore o zaplatenie nemajetkovej ujmy, spôsobenej usmrtením osoby pri dopravnej nehode.


Ústavná sťažnosť

Podanie Ústavnej sťažnosti na prieťahy v konaní podľa osobitných predpisov o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov v neobmedzenom rozsahu poskytovania.


Uplatnenie nárokov spoločníka voči spoločnosti

Uplatnenie nárokov na náhradu škody.


Správna žaloba o zrušenie rozhodnutia NBS

správne konanie, v ktorom bolo krajským súdom zrušené rozhodnute NBS, ktorým NBS zamietla žiadosť o udelenie licencie na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu.

V nadväznosti na správne konanie, v ktorom bolo krajským súdom zrušené rozhodnute NBS, pričom uvedené rozhodnutie krajského súdu bolo potvrdené aj Najvyšším správnym súdom v konaní o kasačnej sťažnosti NBS, uplatňujeme náhradu škody vyčíslenú znaleckým posudkom, spôsobenú vydaním nezákonného rozhodnutia podľa ustanovení zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Týka sa rozhodnutia správneho orgánu o neudelení povolenia na výkon regulovanej činnosti.


Zastupovanie klientov v sporoch

Zastupovanie klienta v spore a pri mimosúdnom vyrovnaní o nároku na náhradu škody spôsobenej pri medzinárodnej preprave.

Vymáhanie zákonných a zmluvných sankcií v dôsledku nedodania predmetu zmluvy (zábavných atrakcií) riadne a včas, príprava a podanie neodkladných a zabezpečovacích opatrení na predmet majetku dlžníka ako aj ručiteľa s úspešným výsledkom. Posúdenie možnosti aplikovateľnosti európskeho príkazu na zablokovanie účtov podľa Nariadenia EU č. 655/2014.

Zastupovanie klienta v spore o vydanie bezdôvodného obohatenia titulom nevrátenia peňažného plnenia po platnom odstúpení od zmluvy a náhrady škody spôsobenej nesplnením zmluvnej povinnosti.

Zastupovanie klienta pri súdnom zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva.

Zastupovanie klienta vo veci uplatnenia nárokov zo zmluvy o dielo.

Zastupovanie klienta v správnom konaní vo veci porušenia povinností ustanovených zákonom č. 355/2007 Z. z. a uloženia sankcie za správny delikt.

Zastupovanie klienta v spore o vykonateľnosť cudzieho exekučného titulu, ktorým bol klient zaviazaný na úhradu splatného dlhu, ktorý nemohol uhradiť v priamej príčinnej súvislosti s platnými sankciami EÚ uvalenými na Bielorusko, pričom vykonateľnosť tohto cudzieho exekučného titulu je tak v rozpore s verejným poriadkom Slovenskej republiky.


Ochrana dobrej povesti právnickej osoby

Predžalobná výzva na odstránenie klamlivých a zavádzajúcich informácií a tvrdení o právnickej osobe zverejnených na sociálnej sieti Facebook alebo na akejkoľvek inej komunikačnej platforme a výzva na zdržanie sa akéhokoľvek konania spôsobilého spôsobiť zásah a ujmu na dobrej povesti spoločnosti.


Zastupovanie v exekučnom konaní

Návrh na zastavenie exekučného konania z dôvodu absencie doručenia dokumentov.


Vymáhanie nárokov mimo Slovenskej republiky

vymáhanie nárokov zo zmluvy o dielo viacerých fyzických osôb pochádzajucich mimo územia Slovenskej republiky 


Zastupovanie klienta pri zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

Zastupovanie klienta pri zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva


Zastupovanie v spore o zaplatenie nájomného a náhrady škody.

Zastupovanie klienta v súdnom spore o zaplatenie nájomného za nebytové priestory a vzniknutú škodu na predmete nájmu.


Zastupovanie klienta z dôvodu krátenia poskytnutých nenávratných finančných prostriedkov

Zastupovanie klienta z dôvodu krátenia poskytnutých nenávratných finančných prostriedkov


Vybrané prípady obhajoby klientov v trestnom konaní

Obhajoba obvineného pre prečin neoprávneného podnikania podľa § 251 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona. Konanie bolo skončené rozhodnutím Generálnej prokuratúry SR o zrušení uznesenia o vznesení obvinenia, pretože bol porušený zákon v neprospech obvineného.

Obhajoba obvineného pre pokračovací zločin daňového podvodu podľa § 277a ods. 1, 2 písm. c/, ods. 3 písm. a/ Trestného zákona v jednočinnom súbehu s pokračovacím zločinom krátenia dane a poistného podľa § 276 ods. 1, ods. 2 písm. c/, ods. 4 Trestného zákona, oba s použitím ustanovenia § 138 písm. i/ (ako organizovaná skupina) Trestného zákona.

Obhajoba obvineného pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona. Konanie bolo skončené schválením dohody o vine a treste.

Obhajoba obvineného v trestnom konaní pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 3 písm. d) Tr. zák. kedy klient mal vylákať finančné prostriedky od poškodeného, o ktorom mal mať vedomosť, že trpí chorobou.

Obhajoba obvineného v trestnom konaní pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 4 písm. a) Tr. zák., kedy prostredníctvom obchodenej spoločnosti klienta spoluobvinený vylákal finančú čiastku od poškodeného za účelom obchodovania na burze s cennými papiermi, pričom spoluobvinený si finančné prostriedky ponechal.

Obhajoba odsúdeného pri konaní o upustenie od zvyšku výkonu trestu odňatia slobody uloženého vo výške 11 rokov za obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku.

Obhajoba klienta v konaní o návrhu odsúdeného na obnovu konania výsledkom, ktorého bolo vydanie uznesenia, ktorým súd povolil obnovu konania.

Obhajoba klientov v trestnom konaní pre prečinu daňového podvodu podľa § 277a ods. 1 Tr. zák výsledkom ktorého bolo oslobodenie oboch klientov spod obžaloby v celom rozsahu.

Obhajoba klientov v trestnom konaní pre trestný čin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového v zmysle ust. § 264 Tr. zákona vo viacčinnom súbehu s trestným činom zneužitia účasti na hospodárskej súťaži v zmysle ust. § 250 Tr. Zákona


Vybrané trestné oznámenia

Podanie trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania zločinu podvodu a zastupovanie poškodeného. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie.

Zastupovanie oznamovateľa pri podávaní oznámenia o skutočnostiach, ktoré nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin podvodu podľa ust. § 221 ods. 3 písm. a) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona vo viacčinnom rôznorodom súbehu s trestným činom sprenevery podľa ust. § 213 ods. 3 písm. a) Trestného zákona, s trestným činom poškodzovania cudzej veci podľa ust. § 245 ods. 3 písm. a) Trestného zákona, s trestným činom porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 3 písm. a) a s trestným činom zvýhodňovania veriteľa podľa ust. § 240 ods. 1 a 2 Trestného zákona zo strany neznámych páchateľov, Vo veci bolo začaté trestné stíhanie.

Zastupovanie poškodeného v trestnom konaní pre trestný čin zneužitie účasti na hospodárskej súťaži v zmysle § 250 Trestného zákona, ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva v zmysle § 264 Trestného zákona, poškodzovanie cudzích  práv v zmysle § 376 Trestného zákona, porušovanie autorského práva v zmysle § 283 Trestného zákona.

Zastupovanie poškodeného pri podávaní oznámenia o skutočnostiach, ktoré nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin a zastupovanie v následnom trestnom konaní. V trestnom konaní boli z podnetu právneho zástupcu poškodeného vykonané aj domové a osobné prehliadky podozrivých osôb v súvislosti s čím boli zaistené veci dôležité pre trestné konanie. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie a vykonáva sa znalecké dokazovanie.

Poskytovanie právneho poradenstva, zastupovanie pri úkonoch v trestnom konaní, v rámci ktorého bolo začaté trestné stíhanie vo veci za zločin nezaplatenia dane a poistného podľa ust. § 278 Trestného zákona. 

Informácie o službách: Trestné právo


Registrácia ochrannej známky a patentu

Registrácia ochrannej známky obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti technológií v SR.

Registrácia ochrannej známky obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti prevádzkovania cestovnej kancelárie v SR.

Registrácia ochrannej známky obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti sprostredkovania finančných služieb v SR.

Právne poradenstvo pri právnej ochrane farmaceutického liečiva.

Zastupovanie klienta pred EUIPO pri prihlasovaní ochrannej známky EÚ vrátane asistencie pri získaní grantu z EÚ.


Poskytovanie právneho poradenstva

Poskytovanie právneho poradenstva spočívajúceho vo vykonaní právneho due diligence informačno-technologickej spoločnosti so zameraním na podrobnú analýzu práv duševného vlastníctva ku programátorskému dielu vytvorenému viacerými autormi, a to najmä posúdenie autorských práv, licencií za účelom posúdenia už existujúcich záväzkov v tejto oblasti, ako aj za účelom nastavenia najoptimálnejších riešení pre zaistenie možnosti neobmedzeného nakladania s dielom do budúcnosti.

Právne poradenstvo - posúdenie a príprava projektu tvorby audiovizuálnej produkcie pre deti, najmä z hľadiska autorského práva s dôrazom na audiovizuálne dielo, a práv k ochrannej známke.

Poradenstvo klientovi v oblasti autorského práva a ohľadne získania licencie na používanie rozprávkových postavičiek.

Právne poradenstvo týkajúce sa autorského práva s prienikom do hospodárskej súťaže (nekalo súťažné konanie)

Právne poradenstvo a príprava stanoviska týkajúceho sa neoprávneného zásahu do práv klienta spočívajúcom v uplatňovaní nárokov voči viacerým subjektom, z dôvodu neoprávneného používania ochrannej známky klienta, ako aj v používaní ochrannej známky v rozpore s udelenou licenčnou zmluvou. V danom prípade ide o slovné a kombinované ochranné známky, ktoré sú verejnosti známe (v súvislosti s označením nákupného centra).

Právne poradenstvo a vypracovanie zmluvnej dokumentácie pre moderátora online média (odborník - lekár). Vypracovanie zmlúv o dielo a licenčných zmlúv. Daňovo-právne posúdenie dosahovaných príjmov z autorskej činnosti (aktívny a pasívny príjem). Nastavenie vzťahov a postupov pri udeľovaní licencie a špecifické rozsahy a spôsoby použitia.


Zastupovanie klienta v spore o povinnosť zdržať sa používania grafického označenia

Zastupovanie klienta v spore o povinnosť zdržať sa používania grafického označenia, resp. označenia zhodného či zameniteľného s napadnutým označením ako aj povinnosť odstrániť predmetné grafické označenie.


Zastupovanie klienta v spore z ochrannej známky.

Zastupovanie klienta v spore týkajúcom sa vyčerpania práv z ochrannej známky pri uvedení výrobku na trhy EHS.

Zastupovanie klienta pri podaní vyjadrenia k námietkam oponenta v súvislosti so zápisom a registráciou euopskej ochrannej známky, v oblasti leteckej dopravy.

Zastupovanie v klienta v súdnom spore o to, či sa dopustil porušenia práv z ochrannej známky, keď na území slovenskej republiky predával a verejne a online inzeroval výrobky nesúce ochrannú známku, ktoré nadobudol od ich oprávneného vlastníka z iného členského štátu EU (princíp vyčerpania práv z ochrannej známky).


Právne poradenstvo týkajúce sa autorského práva

Poradenstvo a zastupovanie obchodnej spoločnosti v spore týkajúcom sa údajného porušenia autorských prác zverejnením grafických vyobrazení produktov na stránke spoločnosti.


Licenčné zmluvy a zmluvy o dielo

príprava licenčných zmlúv a zmlúv o dielo pre rozhovory v streamovacích aplikáciach, nastavenie dlhodobého vzťahu v súvislosti s výhradnosťou

príprava licenčných zmlúv a zmlúv o dielo pre vývoj počítačových hier a pre zabezpečenie financovania tohto vývoja 

 


Nastavenie vzťahov a zmluvnej dokumentácie medzi veterinárnymi klinikami v rámci siete a veterinárnych lekárov.


Zastupovanie klienta pri mimosúdnom rokovaní pri spore o domény

Zastupovanie klienta pri rokovaní s protistranou, právne poradenstvo v súvislosti s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pravidiel ICANN, pravidiel SK.NIC, CZ.NIC a EU.NIC a komplexné právne posúdenie problematiky web grabbingu


Zastupovanie klienta pri prihlasovaní ochrannej známky

Zastupovanie klienta pred EUIPO pri prihlasovaní ochrannej známky EÚ


Due diligence duševného vlastníctva spoločnosti

vypracovanie due diligence na duševné vlastníctvo v softvérovej spoločnosti, ktorá sa venuje vývoju softvéru založeného na AI pre oblasť moderácie nevhodných príspevkov na internete/sociálnych sieťach


Zastupovanie pred EUIPO

zastupovanie klienta, ktorý je poskytovateľom medzinárodnej prepravy v konaní o námietkach voči registrácií európskej ochrannej známky.


Uplatňovanie nárokov vyplývajúcich z Dohovoru CMR

Zastupovanie klienta pri uplatňovaní nárokov vyplývajúcich z Dohovoru CMR pri medzinárodnej preprave a uplatnenie nároku na náhradu škody, spôsobenej dopravcom pri dopravnej nehode spôsobenej dopravcom. Spor sa týka medzinárodnej prepravy tovaru a prebieha medzi účastníkmi – zahraničnými a slovenskými subjektmi.


Nastavenie skladovania liekov a logistiky liekov v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z.

Právne poradenstvo pre zahraničnú farmaceutickú spoločnosť pri nastavení systému skladovania liekov v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. a tzv. povinným  zásobám liekov z pohľadu umiestnenia skladu držitela povolenia na veľkodistribuciu liekov a držiteľa MAH so zameraním na špecifiká slovenskej legislatívnej úpravy tzv. emergentného systému.


Osobitné konania o získanie povolení na poskytovanie finančných služieb

Zastupovanie klientov pri podaní žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie finančných služieb podľa zákona o spotrebiteľských úveroch v Slovenskej republike v Národnej banke Slovenska a v Českej republike v Českej národnej banke a príprava kompletnej dokumentácie ako podkladu pre udelenie požadovaného povolenia v spolupráci aj s externými partnermi.


Nastavenie platformy poskytujúcej služby zámeny kryptoaktív za zákonné platidlá v súlade s požiadavkami AML predpisov.

Poskytovanie právneho poradenstva klientovi pri nastavovaní platformy poskytujúcej služby zámeny kryptoaktív za zákonné platidlá v súlade s požiadavkami zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.


Poskytovanie právneho poradenstva klientovi pri uzatváraní úverovej zmluvy, zabezpečovacích zmlúv a príslušnej dokumentácie.

Poskytovanie právneho poradenstva klientovi pri uzatváraní úverovej zmluvy s írskou bankou, zabezpečovacích zmlúv a príslušnej dokumentácie. Zastupovanie klienta v rámci rokovania o zmluvných podmienkach s právnymi zástupcami účastníkov zmluvného vzťahu. Poskytovanie právneho poradenstva v rámci posudzovania výšky primeraného protiplnenia medzi spriaznenými subjektami podľa § 67j Obchodného zákonníka.


Poskytovanie právneho poradenstva pre platformu poskytujúcu investičnú službu riadenia portfólia.

Poskytovanie právneho poradenstva klientovi pri nastavení činnosti poskytovania investičnej služby riadenia portfólia podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch.


Právne poradenstvo

Poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s uplatnením nárokov viacerých veriteľov vyplývajúcich z finančných nástrojov emitenta, zastupovanie klientov v reštrukturalizačnom konaní. 

Poskytovanie právneho poradenstva, v rámci ktorého sa zhrnuli požiadavky na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania a nevyhnutné náležitosti na splnenie týchto požiadaviek. Návrh najvhodnejšieho organizačného nastavenia a návrh nastavenia kontrahovania a správy zmluvných vzťahov s finančnými spotrebiteľmi.


Právne poradenstvo pri nastavení podmienok platformy poskytujúcej služby kryptoaktív

Posúdenie schopnosti obchodného modelu spoločnosti poskytujúcej služby kryptoaktív spĺňať požiadavky navrhovaného nariadenia o trhoch s kryptoaktívami.


Právne poradenstvo pri príprave nastavenia platformy poskytujúcej služby zámeny kryptoaktív

Poskytovanie právneho poradenstva klientovi pri príprave nastavenia platformy poskytujúcej služby zámeny kryptoaktív za zákonné platidlá v súlade s požiadavkami Návrhu nariadenia o trhoch s kryptoaktívami.


Právne poradenstvo pri retailovom investovaní do kryptoaktív

Poskytnutie právneho poradenstva klientovi ohľadom eliminácie rizík pri nákupe kryptoaktív prostredníctvom subjektov spadajúcich mimo regulácie finančného trhu.


Právna analýza a vypracovanie zmluvnej dokumentácie

Vypracovanie zmluvnej dokumentácie potrebnej pre výkon činnosti zmenárne virtuálnej meny a peňaženky virtuálnej meny, nastavenie vzťahov s klientmi a organizačnej štruktúry spoločnosti. Vypracovanie právnych analýz k jednotlivým aspektom cezhraničného poskytovania predmetných služieb.

Informácie o službách: Finančné právo


Zastupovanie klienta pred Úradom na ochranu osobných údajov

Zastupovanie klienta pri kontrole zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR ako aj v nadväzujúcom správnom konaní o uloženie pokuty za zistené porušenie ako aj v konaní o opravných prostriedkoch, v rámci ktorého bolo dosiahnuté výrazné zníženie pôvodne uloženej pokuty.

Kontrola (vnútorný audit) u klienta - realitná kancelária - v oblasti ochrany a bezpečnosti osobných údajov; pred vykonaním ohlásenej kontroly z Úradu na ochranu osobných údajov SR; príprava, nastavenia, úpravy procesov, zaistenie súladov s relevantnou právnou úpravou (GDPR, zák.č. 18/2018 Z..z. a ďalších právnych predpisov). Vrátane zastupovania klienta počas kontroly Úradu. Závery kontroly bez negatívnych zistení, resp. zistených porušení.


Právna analýza a stanovisko v oblasti ochrany a spracúvania osobných údajov monitorovaním kamerovým systémom a GPS zariadeniami

Vypracovanie právneho stanoviska a analýzy k využívaniu kamerových systémov a GPS monitoringu vo vzťahu k monitorovaniu zamestnancov počas pracovnej doby ako aj ďalších dotknutých osôb s poukazom na povinnosti v zmysle pracovnoprávnych predpisov ako aj predpisov regulujúcich oblasť ochrany a spracúvania osobných údajov v Slovenskej republike pre taliansku stavebnú spoločnosť s globálnou pôsobnosťou v oblasti realizácie veľkých stavieb a veľkých infraštruktúr, a to v rámci jej činnosti v Slovenskej republike.


Právne poradenstvo pre poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Právne poradenstvo, nastavenie a zosúladenie existujúcich procesov a postupov klientov - poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a tzv. prevádzkovateľov základnej služby v zdravotníctve, vrátane analýzy, či sa jedná o prevádzkovateľa základnej služby v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti. Poradenstvo pri implementácií povinnosti vyplývajúcich z právnych predpisov týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti kritickej infraštruktúry a právne poradenstvo v oblasti zabezpečenia súladu procesov a postupov s právnymi predpismi pri spracúvaní osobných údajov (problematika podľa Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z.). 


Príprava programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu

Poradenstvo pri nastavení vnútorných procesov v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti u klienta a príprava programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu pre klienta, ktorý je zamestnávateľom viac ako 100 zamestnancov. V rámci riešenia požiadavky klienta na komplexné zabezpečenie potrebných úkonov v agende sme analyzovali procesy u klienta a transakcie, ktoré by mohli byť z pohľadu AML rizikové s nastavením rozsahu vykonávanej starostlivosti.  S klientom boli priebežne konzultované konkrétne situácie a odporúčaný postup v danom prípade.


Protispoločenská činnosť (whistleblowing)

Nastavenie vnútorných vzťahov, procesov v oblasti ochrany pred protispoločenskou činnosťou (whistleblowing) a s tým súvisiace poradenstvo pre klienta so zahraničným riadením. Konzultovanie otázok s centrálnym vedením v súvislosti s osobitosťami úpravy v Slovenskej republike a poradenstvo pri zosúladení postupov s národnou legislatívou.
Vypracovanie internej smernice a ostatnej potrebnej dokumentácie, záznamov, informácií a vzorových dokumentov. 


Súlad s nariadením o digitálnej a prevádzkovej bezpečnosti finančného sektora (DORA)

V spolupráci s partnerom Top privacy analýza procesov a vzťahov u prevádzkovateľa platobných služieb v oblasti bezpečnosti dát a osobných údajov. Úvodná analýza procesov klienta na účely implementácie pravidiel a povinností podľa Nariadenia o digitálnej prevádzkovej bezpečnosti finančného sektora (DORA).


Informačná bezpečnosť

V spolupráci s partnerom Top privacy realizácia bezpečnostného audiut, právne poradenstvo a konzultácie s klientom v oblasti informačnej bezpečnosti, ktoré zahŕňali analýzu procesov klienta, ktorý vykonáva správu IT a komunikačnú infraštruktúru pre spoločnosti (analýza bezpečnosti toku dát, procesov, úložísk, prenosov dát, ďalšie spracovanie osobných a iných údajov o klientoch spoločnosti a iných jej dát). Klientovi boli vypracované interné dokumenty a smernice ku informačnej bezpečnosti (najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov).


Zápisy, zmeny a výmazy z registra partnerov verejného sektora

Výkon činností oprávnenej osoby pre partnerov verejného sektora v registračnom konaní (zápis), ktoré zahŕňa posúdenie vlastníckej a ekonomickej štruktúry partnera, ďalej zabezpečovanie aktuálnosti a správnosti údajov zapísaných v registri a ich aktualizácia, zápisy zmien v údajoch, činnosti spojené s overovaním zapisovaných údajov o partnerovi verejného sektora do registra (tzv. verifikácie) ako aj ďalšie činnosti vyplývajúce oprávnenej osobe priamo zo zákona o registri partnerov verejného sektora.


Právne zastrešenie kúpy prevádzky lekárne, vypracovanie vnútorných predpisov a získanie príslušných povolení

Právne poradenstvo a komplexné právne zastrešenie kúpy prevádzky lekárne slovenskou entitou v zahraničí, vrátane kompletného materiálneho vybavenia a skladových zásob v súlade s relevantnými legislatívnymi podmienkami. Vypracovanie potrebných vnútorných predpisov a zabezpečenie získania príslušných povolení pre klienta, potrebných na prevádzku lekárne v členskom štáte EU.


Poradenstvo pri integrácií aplikácie klienta v oblasti zdravotníctva

Právne poradenstvo a vypracovanie potrebnej právnej dokumentácie pri realizácii projektu integrácie aplikácie klienta v Slovenskej republike - umožňujúcej vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.


Právne poradenstvo v súvislosti s vydaním povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia

Vykonanie všetkých právnych úkonov súvisiacich so zriadením prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia. Poskytnutie právneho poradenstva v súvislosti so zabezpečením priestorového a materiálneho vybavenia zariadenia, akými sú nájomná zmluva a pracovná dokumentácia v súvislosti s personálnym zabezpečením daného zdravotníckeho zariadenia.  


Právne poradenstvo pre poskytovateľa lekárenskej starostlivosti v Slovenskej republike vo vzťahu výdaju voľnopredajných liekov a liekov na predpis online prostredníctvom online platformy/tretích osôb.

Nastavenie komplexnej právnej dokumentácie v súlade s aktuálnou právnou úpravou a komparáciou s právnou úpravou v iných štátoch Európskej únie.


Prihlásenie klienta ako súťažiteľa do verejného obstarávania a zastupovanie v procese verejného obstarávania

Kompletné právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a príprava podkladov pre prihlásenie súťažiteľa do verejného obstarávania na predmet zákazky – nákup zváracích strojov a zariadení.

Kompletné právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a príprava podkladov pre prihlásenie súťažiteľa do verejného obstarávania na predmet zákazky – nákup technológií, strojov a zariadení vrátane inovácie výrobného procesu.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – obstaranie vstrekovacieho lisu, určeného pre železničný priemysel.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky - kúpa, doprava, montáž, zaškolenie obsluhy a uvedenie do prevádzky vstrekovacieho lisu, ktorý je určený na realizáciu a zabezpečenie splnenia aktivity projektu, teda výrobu presných výliskov z technických plastov a je určený na prípravu skúšobných vzoriek, pre potreby odberateľa ako aj akreditačných organizácii a následnej sériovej výroby produktu polymérovej ložiskovej klietky určenej pre železničný priemysel.

Právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a príprava podkladov pre prihlásenie súťažiteľa do verejného obstarávania na predmet zákazky – stavebné práce: rekonštrukcia štátnej inštitúcie.

Právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a príprava podkladov pre prihlásenie súťažiteľa do verejného obstarávania na predmet zákazky – stavebné práce prístavba Materskej školy.

Právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a príprava podkladov pre prihlásenie súťažiteľa do verejného obstarávania na predmet zákazky – stavebné práce rekonštrukcia administratívnej budovy.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení verejného obstarávanie a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – stavebné práce dom pre seniorov pre obstarávateľa.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – uskutočnenie stavebných prác na vybraných častiach stavby - oprava a prestavba administratívnej budovy verejného obstarávateľa.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – obstaranie nepoužitých výrobných technológií pre výrobu zváraných gabionov, vrátane zaškolenia obsluhy.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – robotické pracovisko pre potreby výroby verejného obstarávateľa.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – obstaranie piatich technologických celkov za účelom zvýšenia technologickej úrovne výroby presných výliskov z technických plastov.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – výrobná linka, vrátane softvérového a hardvérového vybavenia.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – nákup technologického zariadenia, ktorého obstarávateľom bola nadnárodná obchodná spoločnosť, vlastnená zahraničnou právnickou osobou z Veľkej Británie.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – dodávka inovatívnej technológie, ktorá sa skladá z 2 logických celkov a to Laserový rezací stroj a Hydraulický ohraňovací lis.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – dodávka inovatívnej technológie, ktorá sa skladá z 3 logických celkov a to : 4-osé CNC obrábacie centrum, CAD/CAM systém pre plánovanie, konštrukciu a prípravu výroby, Vertikálne CNC obrábacie centrum.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – vertikálne 5-osé obrábacie centrum.

Analýza oprávnenosti požiadaviek verejného obstarávateľa, vzťahy subdodávatelia a tretie osoby poskytujúce kapacity za účelom preukázania splnenia podmienok účasti, poradenstvo pri vypracovani JED

Analýza súťažných podkladov a dokumentácie, príprava žiadostí o vysvetlenie SP, príprava žaidosti o nápravu, príprava vysvetlení ponúk v procese vyhodnocovanie ponúk a vyhodnocovania splnenia podmienok účasti, príprava námietky proti vylúčeniu na ÚVO


Príprava žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov, analýza súťažných podkladov a identifikácia problematických podmienok a ustanovení v súťažnej dokumentácií, príprava žiadosti o nápravu

 


Právne poradenstvo vo verejnom obstarávaní

Analýza možnosti zmeny zmluvy vzhľadom na infláciu a okolnosti vylučujúce zodpovednosť a meškanie tovaru spôsobené pandémiou. Zastupovanie pred verejným obstarávateľom a žiadosť o odstránenie z tzv. black listu na stránke EKS (Min. Vnútra SR)

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov, návrh súťažných podmienok a príprava zmluvy. Predmetom zákazky budú služby - vypracovanie projektovej dokumentácie (infraštruktúra pre priemyselný strategický park)

Právne poradenstvo a analýza právnych predpisov Slovenskej republiky a záväzných právnych aktov EÚ, rozhodnutí Súdneho dvrou EÚ v nadväznosti na problematiku identifikácie mestskej akciovej spoločnosti ako verejného obstarávateľa podľa ust. § 7 zákona o VO

Právne poradenstvo z pohľadu VO a oprávnenosti zmeny zmluvy v súlade s ust. § 18 ZVO - Analýza možnosti zmeny zmluvy z pohľadu zmluvných ustanovení a zákona o VO (§18) vo svetle metodický usmernení a výkladových stanovísk ÚVO a Európskej Komisie

 

 


Vyhlasovanie verejného obstarávania

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – uskutočnenie stavebných prác – vybudovanie bytového domu.

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže v predmete zákazky – služby/tovary - elektrická energia 2022

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže v predmete zákazky – služby/tovary - palivové karty 

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – uskutočnenie stavebných prác – vybudovanie cyklotrasy (financované zo zdrojov EÚ)

Právne poradenstvo pri postupe obstarávania v zmysle Metodického usmernenia CKO č. 12 (zákazky s mierou podpory do 50%)  - Určenie PHZ, príprava výzvy na predkladanie ponúk v súlade s Met. usmernením a výkladom CKO č. 6 a 12, príprava dokumentácie k zákazke a komunikácia s kontrolným, resp. sprostredkovateľským orgánom (manipulačná technika pre kameňolom).

Právne poradenstvo pri vyhlasovaní verejného obstarávania postupom podlimitnej zákazky

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže a zastupovanie pred UVO, v predmete zákazky – uskutočnenie stavebných prác – nadstavba ZŠ (financované zo zdrojov EÚ)

Komplexné právne poradenstvo pri príprave súťažných podkladov a súťažných podmienok, pri vyhlásení súťaže v predmete zákazky – stavebné práce – zníženie energetickej náročnosti ZŠ (financované zo zdrojov EU)


Revízne postupy vo verejnom obstarávaní

Právne poradenstvo pri prihlasovaní uchádzača do zákazky a zastupovanie klienta v revíznych postupoch podľa zákona o VO

Informácie o službách: Verejné obstarávanie


Právne poradenstvo viacerým obchodným spoločnostiam v súvislosti s opatreniami voči šíreniu ochorenia COVID-19.

Právne poradenstvo viacerým obchodným spoločnostiam (zamestnávateľom) pôsobiacim v rôznych oblastiach (výrobné podniky, služby, cestovný ruch) v súvislosti s reakciou na opatrenia orgánov verejnej moci, prijatých na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19. Poradenstvo pri efektívnej reorganizácii práce, pracovných miest a využívania zamestnancov, na účely oprávneného získania maximálnej štátnej pomoci. Zatupovanie zamestnávateľov v procese podávania žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci. Poskytovanie poradenstva v súvislosti s kontrolou vstupu netestovaných zamestnancov na ochorenie COVID-19, poradenstvo pri riešení sporov so zamestnancami, ktorí odmietli rešpektovať nariadenia orgánov verejnej moci.


Spor o určenie neplatného skončenia pracovného pomeru s náhradou nevyplatenej mzdy

Zastupovanie zamestnanca v spore o určenie neplatného skončenia pracovného pomeru.


Spor o zaplatenie nevyplatenej mzdy

Zastupovanie zamestnávateľa v spore o zaplatenie nevyplatenej mzdy z titulu neplatného skončenia pracovného pomeru.


Vypracovanie pracovnoprávnej dokumentácie

Vypracovanie kompletnej pracovnoprávnej dokumentácie pre obsadenie pracovných pozícii v lekárni v Českej republike (podľa českého zákonníka práce), obsadenie pozícii odborného zástupcu, farmaceuta, laboranta a vedúceho lekárne, vrátane právneho zastrešenia pripomienkovania zmluvnej dokumentácie s budúcimi zamestnancami


Zastupovanie klienta

Zastupovanie klienta v konaní o uložení pokuty v súvislosti s pracovným úrazom zamestnanca.


Zastupovanie klienta pred inšpektorátom práce

Zastupovanie klienta - výrobná spoločnosť s kórejským vedením a manažmentom - pred inšpektorátom práce vo veci podozrenia z porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania u klienta z dôvodu. Z dôvodu konštatovania porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania v protokole z kontroly inšpekcie práce bol klient zaradený v zozname  fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania. Z tohto dôvodu nemohol zamestnávať štátnych príslušníkov tretích krajín. Na základe zastupovania klienta v konaní, bolo podané odvolanie, v ktorom bolo vydané rozhodnutie v prospech klienta a tento bol vymazaný z uvedeného zoznamu.


Zastupovanie klienta v konaní o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru.

Zastupovanie klienta v spore o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny.


Zastupovanie klienta poskytujúceho služby BOZP

Právne poradenstvo pre subjekt poskytujúci služby v oblasti BOZP a služby bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby pre zamestnávateľov v súvislosti so smrteľným pracovným úrazom, ktorý sa stal v spoločnosti jeho klienta - poradenstvo a zastupovanie v súvislosti s prebiehajúcim šetrením príslušných orgánov a OČTK


Zastupovanie zamestnávateľa

Zastupovanie zamestnávateľa v spore o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru zamestnávateľom


Zastupovanie zamestnávateľa proti neoprávnenému pôsobeniu

Zastupovanie zamestnávateľa proti neoprávnenému pôsobeniu a s tým súvisiacich úkonov odborovej organizácie a s tým súvisiace poradenstvo. Účelom bola ochrana práv a záujmov zamestnávateľa proti subjektu zneužívajúcemu práva odborového orgánu.


Zastupovanie zamestnávateľa v rámci mimosúdneho rokovania.

Zastupovanie zamestnávateľa v rámci mimosúdneho rokovania v súvislosti s namietanou neplatnosťou skončenia pracovného pomeru dohodou s viacerými zamestnancami. Spor bol medializovaný a v tejto súvislosti bola riešená ochrana dobrej povesti právnickej osoby - zamestnávateľa.

Zastupovanie klienta v spore o náhradu škody spôsobenej zamestnancom a neuhradených nárokoch zamestnanca, pri mimosúdnych rokovaniach s belgickým zamestnancom vykonávajúcim pre klienta závislú prácu vo Fínsku.


Nastavenie interných predpisov a príprava pracovnoprávnej dokumentácie

Poradenstvo pri nastavení a príprava pracovnoprávnej dokumentácie a interných predpisov v oblasti pracovného práva pre zamestnávateľa, pôsobiaceho v oblasti dopravy pri začatí činnosti v SR, zohľadnenie osobitostí zamestnancov v doprave, a to vrátane posúdenia zásad pri odmeňovaní pracovníkov


Poradenstvo v oblasti cezhraničného vysielania zamestnancov

Poskytnutie konzultácie a rešerš procesov pri cezhraničnom vysielaní zamestnancov v spoločnosti, ktorá je členom medzinárodnej skupiny výrobných podnikov a príprava internej smernice. 


Právna analýza limitov dispozície s osobnými údajmi zamestnancov

Vypracovanie právnej analýzy možnosti prístupu a limitov prístupu odberateľa, ktorým je mesto, služieb v oblasti zberu odpadu, vo vzťahu k informáciám z GPS záznamov obsahujúcich osobné údaje zamestnancov. 

Informácie o službách: Pracovné právo


Sebavedomé Slovensko

Právne poradenstvo v rámci aktivít Sebavedomého Slovenska.


MŠK FOMAT Martin

Podporujeme Mestský športový klub FOMAT Martin ako jeden z najúspešnejších športových klubov rozvíjajúcich a podporujúcich fyzickú aktivitu u stovky mladých chlapcov a dievčat v Martine a okolí.


Mladí proti fašizmu

Právne zastrešujeme projekt Mladí proti fašizmu.


OZ Premena v Turci

Podporujeme občianske združenie, ktoré sa aktívne venuje podpore verejne prospešných aktivít miestnych obyvateľov.


Strom splnených prianí

Usilujeme sa o zvýšenie dostupnosti právnych služieb pre znevýhodnené sociálne skupiny, a preto jednou z oblastí ktorej sa advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. venuje je aj  podpora PRO BONO projektu Strom splnených prianí. Vzhľadom na naše pracovné skúsenosti sme ochotní nezištne poskytnúť komplexné právneho poradenstvo. Vyvíjame iniciatívu v prospech dobrej myšlienky pomoci pre ľudí.