Služby v oblasti bezpečnosti,
ochrany dát a GDPR

Top privacy s.r.o.

Priemyselná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť, ochrana osobných údajov

Záruka odbornosti a kvality poskytovania komplexných služieb a poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov spočíva v úzkej kooperácií s advokátskou kanceláriou Hronček & Partners, s. r. o. vďaka čomu sú naše riešenia aprobované právnikmi.

Klienti, ktorí nám dôverujú


Bezpečnosť spracúvania osobných údajov a dát

Ochrana osobných údajov je garantovaná Ústavou Slovenskej republiky a patrí do základných ľudských práv a slobôd. V roku 2018 nadobudlo účinnosť Európske nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation), ktoré prinieslo výrazné zvýšenie ochrany osobných údajov občanov EÚ. Na Slovensku zakotvuje ochranu osobných údajov aj zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tejto ochrany je chrániť práva a slobody každého, koho osobné údaje sa na našom území spracovávajú. Ak Vaša organizácia spracúva osobné údaje a je usadená na území Európskej únie, alebo spracúva osobné údaje občanov EÚ bez ohľadu na miesto usadenia, nariadenie GDPR sa Vás týka. Spracúvanie osobných údajov si vyžaduje pozornosť aj v online priestore. V rámci poskytovania služieb kybernetickej bezpečnosti si uvedomujeme nevyhnutnosť a potrebu nadstaviť spracúvanie osobných údajov na vyššiu úroveň ochrany pred ich zneužitím alebo poškodením. Okrem zastrešenia ochrany osobných údajov a služieb kybernetickej bezpečnosti sme pripravení poskytnúť Vám komplexné poradenstvo a konkrétne riešenia pre zabezpečenie ochrany dát aj v oblasti priemyselnej bezpečnosti, ktorá sa poskytuje pre podnikateľov, ktorí v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších zákonov a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z., potrebujú získať potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti na príslušný stupeň utajenia.

Potrebujete pomôcť?

Nechajte nám kontakt alebo nám napíšte na info@topprivacy.sk

Povinná položka
Povinná položka. Zadajte prosím e-mail v správnom tvare
Povinná položka

Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Viac informácií.

Povinná položka

Top privacy s.r.o.

Top privacy s.r.o. ako člen poradenskej skupiny ADVICE CENTRE, ktorá združuje odborníkov v oblasti práva, ochrany a bezpečnosti údajov a v oblasti čerpania nevratných finančných prostriedkov, poskytuje svoje služby v oblasti ochrany osobných údajov a bezpečnosti dát.

V súvislosti s nariadením GDPR, ktoré vstúpilo do účinnosti v máji 2018 došlo ku spojeniu odborníkov s dlhoročnou praxou v oblasti technickej, objektovej a organizačnej bezpečnosti dát s právnikmi advokátskej kancelárie, ktorí sa venovali právnemu poradenstvu v oblasti ochrany osobných údajov a zastupovaniu subjektov v kontrolách pred príslušnými štátnymi orgánmi. V nadväznosti na to vznikla spoločnosť Top privacy s.r.o. a jej dcérske spoločnosti. Oblasť bezpečnosti sa stala významnou spoločenskou témou, čo sa prejavilo v prijatí ďalších právnych úprav, ktoré sledujú ochranu osobných a iných dôverných dát, napr. v kybernetickom priestore. Aktívne spolupracujeme s viacerými profesionálnymi partnermi, pôsobiacimi v sfére IT bezpečnosti, vývoja softvérových systémov a zabezpečovaniu objektov, vďaka čomu Vám vieme poskytnúť komplexné služby a poradenstvo, a to všetko pod jednou strechou. Pri nastavení procesov bezpečnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi a inými normami dbáme na jedinečnosť a špecifické potreby každého klienta, a preto je našou najvyššou prioritou individuálny prístup a vysoká kvalita našich služieb.

Hronček & Partners, s. r. o.

Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. ako člen poradenskej skupiny ADVICE CENTRE, ktorá združuje odborníkov v oblasti práva, ochrany osobných údajov a poradenstva v oblasti čerpania nevratných finančných prostriedkov, poskytuje svoje služby v úzkej kooperácii s tímom našich odborníkov.

Počas svojej pôsobnosti nadobudla rozsiahle skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov a bezpečnosti dôverných a citlivých dát. Aktívne poskytuje právne služby pri posúdení zákonnosti spracúvania osobných údajov, zastupovaní subjektov pred príslušnými štátnymi orgánmi. Taktiež poskytuje poradenstvo pri nastavení súladu s aktuálnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany informácií a súkromia osôb vrátane ich zabezpečenia v online priestore. V rámci úzkej spolupráce so spoločnosťou Top privacy s.r.o. poskytuje komplexné právne poradenstvo pre dotknuté osoby a prevádzkovateľov, ktorí pôsobia v súkromnom alebo verejnom sektore.