Konferencia - Verejné obstarávanie realizované prostredníctvom verejného obstarávania

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
3 min čítania

Praktický pohľad na najbežnejšie postupy obstarávania nie bežne dostupných tovarov a služieb na trhu, aj z pohľadu uchádzača

Konferencia - Verejné obstarávanie realizované prostredníctvom verejného obstarávania
 
Termín konferencie: 10. 04. 2019 
Časový harmonogram: 8:00 - 15:30 hod.
Miesto konania: Hotel Turiec, Martin
+ Panelová diskusia na tému GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi 
 
Ciele konferencie
Osvojenie si praktických skúseností z postupov obstarávania nie bežne dostupných tovarov a služieb na trhu z pohľadu verejného obstarávateľa, ako aj z pohľadu uchádzača. 
Ozrejmenie si povinnosti vo vzťahu k EÚ fondom.   
Analógia k zákazkám s nízkou hodnotou a postupov podľa MV CKO č. 6 (osoba podľa § 8 miera podpory 50% a menej).   
Získanie odpovedí na najčastejšie otázky pri aplikácii nového Nariadenia GDPR a získanie orientácie v problematike ochrany osobných údajov v praktických každodenných situáciách.
 
Blok A
 • Kategorizácia zákazky (bežne / nie bežne dostupné na trhu)
 • Nastavenie zákazky
 • Elektronizácia VO
 • Príprava súťažných podkladov – možnosti stanovenia podmienok účasti, hodnotiace kritéria a pod. 
 • Vyhlásenie VO 
 • Postupy počas lehoty na predkladanie ponúk
 • Vyhodnocovanie – komunikácia uchádzači,  zápisnice, lehoty  a pod. 
 • Kontroly zákaziek, pri ktorých sa využíva financovanie z EÚ fondov 
 • Uzatvorenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy a povinnosti s tým súvisiace
 • SANKCIE!
 
Blok B
 • Trestnoprávna zodpovednosť v procese verejného obstarávania
 • Nariadenie GDPR  a zákon o ochrane osobných údajov v praxi (panelová diskusia)
Cena: 70,- EUR 
Uvedená cena zahŕňa aj občerstvenie, pitný režim a obed.
 

Prihlásenie na konferenciu

E-mailom: info@legalfirm.sk
Telefonicky: 0908 602 017
 
 
Organizátor konferencie:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.

Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".