Více než 500 registrací partnerů veřejného sektoru od 100 EUR

Hronček & Partners, s. r. o.

advokátní kancelář

Jsme tým odborníků z různých oblastí práva. Pro zájemce a uchazeče v procesu veřejných zakázek zajišťujeme přípravu nabídky do soutěže, podávání žádosti o vysvětlení, žádosti o nápravu, zápis do seznamu hospodářských subjektů i zápis partnerů veřejného sektoru.

Žádost o cenovou nabídku

Máte zájem o zaslání nezávazné cenové nabídky? Po vyplnění formuláře Vás budeme kontaktovat.

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka. Zadajte prosím e-mail v správnom tvare

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete TU.

Klienti, kteří nám důvěřují


Registrace partnerů veřejného sektora v rukách profesionálů

Registrace partnerů veřejného sektora v rukách profesionálů

Subjekty, které přijímají finanční prostředky nebo jiná plnění, jehož předmětem je majetek, práva k majetku nebo jiné majetkové práva z veřejných zdrojů nad zákonem stanovený limit, jakož i další zákonem určené osoby, mají povinnost zapsat se resp. registrovat se podle Zákona č. 315/2016 Sb. o Rejstříku partnerů veřejného sektoru a o změně některých zákonů (dále jako zákon o Rejstříku partnerů veřejného sektoru) do registru partnerů veřejného sektoru, přičemž legislativa následně tyto subjekty označuje jako partnery veřejného sektoru s jasně definovanými zákonnými povinnostmi.

Bez zápisu v rejstříku partnerů veřejného sektoru nebude mít partner veřejného sektoru přístup k veřejným zdrojům a nebude mít ani možnost úspěšně se ucházet o jejich získání.

Zápis do rejstříku partnerů veřejného sektoru jako i plnění dalších souvisejících zákonných povinností však musí zajistit tzv. oprávněná osoba podle zákona, kterou může být pouze advokát, notář, banka, pobočka zahraniční banky, auditor nebo daňový poradce se sídlem nebo místem podnikání v České republice.

Hronček & Partners

Advokátní kancelář Hronček & Partners, s. r. o. byla jedním z prvních subjektů v Slovenské republice, který začal po nabytí účinnosti zákona o rejstříku partnery veřejného sektoru nabízet a provádět činnosti oprávněné osoby a který byl zároveň vzorem a inspirací pro vytvoření ustálených postupů zápisu a jiných zákonných povinností i pro jiné oprávněné osoby a to i díky konzultacím a vyžádaným stanoviskům od Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky a množství úspěšných a kvalitně provedených zápisů partnery veřejného sektoru do registru partnerů veřejného sektoru.


Historie

Začátkem roku 2019 Advokátní kancelář Hronček & Partners, s. r. o. ve spolupráci s experty na informační systémy vyvíjela vlastní informační systém pro registrované, jako i nové partnery veřejného sektoru, jehož účelem je mimo jiné zjednodušení vzájemné komunikace mezi partnerem veřejného sektoru a oprávněnou osobou, doručování potřebných dokumentů a následných potřebných úkonů na soud ve smyslu právních předpisů.

Inovativnost

Systém využívá všechny vymoženosti elektronického podepisování a doručování tím šetří tak náklady a čas partnerů veřejného sektoru a tudíž i nemalé finanční prostředky. Informační systém má nesmírný potenciál do budoucna přihlédnutím informatizaci celé veřejné správy a propojení s jinými službami, které advokátní kancelář Hronček & Partners, s. r. o. svým klientům poskytuje.

Přístup

V současnosti advokátní kancelář Hronček & Partners, s. r. o. nadále zlepšuje tento systém tak, aby byl co nejvíce uživatelsky přátelsky pro klienty, tzn. "user friendly" a vyhovoval požadavkům uživatelů, kteří jsou partnerem veřejného sektoru.


Advokátní kancelář Hronček & Partners, s. r. o. má bohaté zkušeností se zápisy do rejstříku partnerů veřejného sektoru, během své praxe provedla již více než 500 úspěšných zápisů slovenská i zahraničních subjektů do rejstříku partnerů veřejného sektoru, vysoce odborné a profesionální služby v oblasti zápisu do rejstříku partnerů veřejného sektoru a dalších činností oprávněné osoby. Svěřte zápis partnerů veřejného sektoru lídrem a inovátorem v této oblasti.