Zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS) od 100 EUR

Hronček & Partners, s. r. o.

advokátska kancelária

Sme tím odborníkov z rôznych oblastí práva. Pre záujemcov a uchádzačov v procese verejného obstarávania zabezpečujeme prípravu ponuky do súťaže, podávanie žiadosti o vysvetlenie, žiadosti o nápravu, zápis do zoznamu hospodárskych subjektov ako aj zápis do registra partnerov verejného sektora.

Žiadosť o cenovú ponuku

Máte záujem o zaslanie nezáväznej cenovej ponuky? Po vyplnení formulára Vás budeme kontaktovať.

Povinná položka
Povinná položka
Povinná položka. Zadajte prosím e-mail v správnom tvare

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete TU.

Klienti, ktorí nám dôverujú


Registrácia partnerov verejného sektora v rukách profesionálov

Registrácia partnerov verejného sektora v rukách profesionálov

Subjekty, ktoré prijímajú finančné prostriedky alebo iné plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov nad zákonom stanovený limit, ako aj ďalšie zákonom určené osoby, majú povinnosť zapísať sa resp. registrovať sa podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako zákon o registri partnerov verejného sektora) do registra partnerov verejného sektora, pričom legislatíva následne tieto subjekty označuje ako partnerov verejného sektora s jasne definovanými zákonnými povinnosťami.

Bez zápisu v registri partnerov verejného sektora nebude mať partner verejného sektora prístup k verejným zdrojom a nebude mať ani možnosť úspešne sa uchádzať o ich získanie.

Zápis do registra partnerov verejného sektora ako i plnenie ďalších súvisiacich zákonných povinností však musí zabezpečiť tzv. oprávnená osoba podľa zákona, ktorou môže byť len advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Hronček & Partners

Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. bola jedným z prvých subjektov v Slovenskej republiky, ktorý začal po nadobudnutí účinnosti zákona o registri partnerov verejného sektora ponúkať a vykonávať činnosti oprávnenej osoby a ktorý bol zároveň vzorom a inšpiráciou pre vytvorenie ustálených postupov zápisu a iných zákonných povinností aj pre iné oprávnené osoby a to aj vďaka konzultáciám a vyžiadaným stanoviskám od Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a množstvu úspešných a kvalitne vykonaných zápisov partnerov verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.


História

Začiatkom roka 2019 Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. v spolupráci s expertami na informačné systémy vyvíjala vlastný informačný systém pre zaregistrovaných, ako i nových partnerov verejného sektora, ktorého účelom je okrem iného zjednodušenie vzájomnej komunikácie medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou, doručovanie potrebných dokumentov a následných potrebných úkonov na súd v zmysle právnych predpisov.

Inovatívnosť

Systém využíva všetky vymoženosti elektronického podpisovania a doručovania, šetriac tak náklady a čas partnerov verejného sektora a teda aj nemalé finančné prostriedky. Informačný systém má nesmierny potenciál do budúcnosti berúc do úvahy informatizáciu celej verejnej správy a prepojenie s inými službami, ktoré advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. svojim klientom poskytuje.

Prístup

V súčasnosti advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. naďalej zlepšuje tento systém tak, aby bol pre klientov čo najviac užívateľsky príjemný, tzn. „user friendly“ a vyhovoval požiadavkám užívateľov, ktorí sú parterom verejného sektora.


Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. má bohaté skúseností so zápismi do registra partnerov verejného sektora, počas svojej praxe vykonala už viac ako 500 úspešných zápisov slovenských aj zahraničných subjektov do registra partnerov verejného sektora, vysoko odborné a profesionálne služby v oblasti zápisu do registra partnerov verejného sektora a ďalších činností oprávnenej osoby. Zverte zápis do registra partnerov verejného sektora lídrom a inovátorom v tejto oblasti.

Hronček & Partners, s. r. o. má zároveň na konte historicky 1. komentár Zákona, prinášajúci ucelený právny výklad jednotlivých ustanovení Zákona č. 315/2016 Z. z, o registri partnerov verejného sektora.