GDPR a kryptomeny

Máme rozsiahle skúsenosti pri riešení problematiky ochrany osobných údajov a to ako podľa starej právnej úpravy ako aj podľa nového Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z., ktoré sú účinné od 25. mája 2018.

Venujeme sa právnemu poradenstvu pri posúdení zákonnosti spracúvania osobných údajov našich klientov, ako i poradenstvu v oblasti nastavenia procesov, ktoré budú v súlade s aktuálnou právnou úpravou.

Priebežne sledujeme usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov, aby sme procesy nastavené našim klientom včas prispôsobili uplatňovanej praxi v Slovenskej republike. Taktiež spracovávame aj právne stanoviská a analýzy na využívanie kamerových systémov a GPS monitoringu vo vzťahu k monitorovaniu zamestnancov počas pracovnej doby ako aj ďalších dotknutých osôb. 

Naša advokátska kancelária úzko spolupracuje so spoločnosťou Top privacy s.r.o., ktorá sa venuje komplexnému odbornému poradenstvu v oblasti spracúvania osobných údajov v súkromnej, ale aj verejnej sfére, vypracovaniu bezpečnostnej dokumentácie a poskytovaniu činnosti zodpovednej osoby podľa čl. 37 a nasl. Nariadenia GDPR.

GDPR a kryptomeny

Napíšte nám