Daňový raj predstavuje takú krajinu, v ktorej je daňové zaťaženie natoľko nízke, že tieto krajiny lákajú množstvá obchodných spoločností z iných krajín, ktoré nie sú ochotné podrobiť sa daňovej politike svojho domovského štátu. Základnou podstatou presunu spoločnosti do daňového raja alebo zakladanie obchodných spoločností v daňových rajoch je daňová optimalizácia a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam.

Základnými charakteristickými znakmi daňových rajov sú napríklad prísne dodržiavanie bankového a obchodného tajomstva, absencia dohôd o výmenách daňových informácií s inými štátmi alebo žiadna menová kontrola zahraničných vkladov v cudzích menách.

Pod slovným spojením daňový raj si mnoho ľudí predstaví krajiny ako Malta, Belize alebo Panama. V súčasnosti platí, že aj tieto krajiny spĺňajú definície daňových rajov, avšak do popredia sa dostávajú iné krajiny. Podľa aktuálnych informácií je však najviac „slovenských“ spoločností založených v Spojených štátoch amerických, Holandsku a na Cypre, ktoré sú pre svoju výhodnú legislatívnu úpravu, ktorá poskytuje viaceré výhody v súvislosti s daňami (napríklad nižšia daň z príjmu ako v iných štátoch), považované za daňové raje.