Tech

Z hľadiska rýchleho vývoja technológií sa vytvára neustále zvyšujúci sa dopyt po technologických službách, ktoré v maximálnej miere využívajú technológie či digitalizáciu procesov. Služby v oblasti technológií hrajú kľúčovú rolu v dnešnom digitálnom svete a pomáhajú organizáciám inovovať, zefektívniť procesy a získať konkurenčnú výhodu na trhu.

Regulatory

Služby v oblasti regulácií zahŕňajú širokú škálu činností a procesov, ktoré pomáhajú organizáciám a jednotlivcom plniť právne a regulačné požiadavky. Tieto služby sú zásadné a kľúčové pre zaistenie súladu činnosti a jednotlivých operácií organizácií s platnými zákonmi a predpismi.

Corporate

Služby v oblasti korporátneho sektoru sú kľúčové pre efektívne riadenie podnikania a dosahovanie stanovených cieľov rastu spoločnosti. V rámci poskytovania služieb v tejto oblasti je nevyhnutné sa zamerať na rôzne aspekty riadenia, financií, stratégie ako aj jednotlivých operácií organizácií ktoré majú podporu v odborných znalostiach a komplexnom spracovaní.

Spoznajte bližšie naše služby

V prvom rade by ste mali mať ucelené informácie o tom, ktoré konkrétne právne služby od nás vyžadujete, teda to, čo budete chcieť a potrebovať riešiť. Všetky náležitosti a podklady však závisia od typu Vášho prípadu / projektu a od požiadaviek príslušných orgánov verejnej a štátnej moci. V prípade, že neviete čo budete potrebovať, veľmi radi to s vami skonzultujeme.

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby hlavne pre spoločnosti rôzneho typu a verejnú správu. To znamená, že poskytujeme právne poradenstvo výhradne právnickým osobám a živnostníkom. Portfólio našich služieb je naozaj široké a obsahuje rôzne oblasti ako napríklad obchodné právo, finančné právo, ale aj verejné obstarávanie či trestné právo. Viac o našich službách sa dočítate v sekcií služby.

Samozrejme, za viac ako 10 rokov nášho pôsobenia sme si vybudovali mnohé partnerstvá ako na národnej, tak aj na medzinárodnej úrovni. Sme členom celosvetovej siete advokátskych kancelárií Ally Law, vďaka čomu môžeme klientom ponúkať komplexné právne poradenstvo na cezhraničnej úrovni a vo viacerých krajinách s partnermi, ktorým dôverujeme. Rovnako máme vybudované stabilné partnerstvo s viacerými expertmi v rôznych právnych aj neprávnych oblastiach.

Bežné pracovné hodiny našej advokátskej kancelárie sú každý pracovný deň od 08:00 do 16:00. Počas vymedzených hodín nás môžete kontaktovať telefonicky, no ideálne prostredníctvom e-mailu, aby sme mali všetky informácie zaznamenané. V prípade núdzového kontaktu nás takisto môžete kontaktovať, snažíme sa klientom ozvať vždy do 24 hodín, respektíve po uplynutí víkendu.

Rozhodnutie stransparentniť cenotvorbu za naše právne služby vyplynulo z čoraz častejšej požiadavky trhu na zvýšenie transparentnosti cien a rovnosti prístupu ku každému klientovi. V prípade, že by Vaše požadované služby boli nad rámec univerzálneho balíka, po individuálnej konzultácii sa Vám cena za služby mimo balík prispôsobí na mieru.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

Veľmi radi Vám zodpovieme akékoľvek otázky. Sme Vám plne k dispozícií.