ICO (Initial Coin Offering)

Blockchain priniesol do oblasti crowdfundingu úplne nový fenomén – nikdy v minulosti nebolo také ľahké vytvoriť dobre zabezpečený a celosvetovo prevoditeľný nástroj na získavanie nového kapitálu ako je digitálny token. Vďaka tomu dokážeme vytvoriť špeciálne právne prostredie, prostredníctvom ktorého si môžete legálne financovať alebo získať nové finančné zdroje pre Vašu činnosť.

Pozor, Inital Coin Offering nie je z právneho hľadiska rovnaký nástroj financovania ako equitné financovanie, či tzv. loan crowdfunding, preto je potrebné tieto formy financovania nie len z právneho hľadiska detailne a precízne rozlišovať.

ICO (Initial Coin Offering)

Napíšte nám