Tokenizácia hmotného a nehmotného majetku

Klientom realizujeme právne riešenia tokenizovania podielov na hmotnom aj nehmotnom majetku. V prípade, ak klient obchoduje s hmotnými alebo nehmotnými aktívami a chcel by ich mať rozdelené na viac podielov, môže k tomu využiť digitálne tokeny na blockchainových platformách. Tokenizácií sa venujeme aj tu.

Tokenizácia hmotného a nehmotného majetku

Napíšte nám