AllAboutNFT

S novými technológiami a rozvojom trhov vznikajú aj nové alternatívne formy financovania podnikateľských, spoločenských, kultúrnych, charitatívnych a iných zámerov. Nie každá takáto forma je však vhodná pre financovanie všetkých zámerov. Vo väčšine prípadov spadajú alternatívne formy financovania do rozsahu pôsobnosti rigoróznej regulácie finančného trhu, pričom splnenie ňou kladených požiadaviek často predstavuje pre zúčastnené subjekty neprekonateľnú prekážku získania takéhoto financovania. Mimo reguláciu finančného trhu väčšinou spadajú len neodplatné formy financovania, ktorých povaha prirodzene zužuje množinu ich uplatnenia. Na pomedzí uvedených množí sa nachádza rýchlo rozvíjajúca sa oblasť NFT, t. j. nezameniteľných kryptoaktív vyjadrujúcich konkrétne právo, predovšetkým ku konkrétnej veci, alebo inej majetkovej hodnote.

Už čoskoro Vám predstavíme projekt AllAboutNFT, ktorý v spolupráci s našimi partnermi pripravujeme.

AllAboutNFT

Napíšte nám