Onshore

Onshore spoločnosti predstavujú obchodné spoločnosti založené v krajinách, kde daňové zaťaženie a celkové daňové prostredie možno označiť za štandardné. Takéto spoločnosti sa nevyhnú povinnostiam viesť účtovníctvo, podávať daňové priznania alebo povinnosť strpieť verejnosť určitých informácií, napríklad o spoločníkoch takýchto spoločností. Pre tieto krajiny je typická existencia viacerých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Onshore spoločnosti bývajú spravidla využívané v medzinárodnom obchode, nakoľko môžu predstavovať určitú mieru prestíže pre potenciálnych obchodných partnerov. 

Prostredníctvom našich partnerov Vám vieme zabezpečiť založenie obchodnej spoločnosti aj v krajinách, ktoré majú priaznivé podmienky na vytvorenie onshore spoločnosti.