Predaj spoločností

V rámci života firmy môžu nastať rôzne situácie, ktoré dokážu významným spôsobom ovplyvniť chod samotnej firmy, dôsledkom čoho môže byť aj jej odpredaj. Či už bolo Vašim cieľom len „naštartovať“ start-up a následné celú firmu so ziskom odpredať, alebo Vás už podnikanie dostatočne nenapĺňa, prípadne sa pre odpredaj firmy rozhodnete z akýchkoľvek iných dôvod, je dôležité si uvedomiť, že odpredaj firmy predstavuje náročný proces pozostávajúci z niekoľkých fáz, ktoré je vhodné zveriť do rúk odborníkom.

V rámci advokátskej kancelárie Hronček & Partners, s. r. o., Vám dokážeme zabezpečiť komplexné práve poradenstvo M&A transakcií, medzi ktoré patria:

Každá M&A transakcia je osobitná a treba brať ohľad na jej individuálnosť. Vo všeobecnosti však platí, že každá pozostáva z nasledovných, kľúčových krokov, pri ktorých Vám vieme poskytnúť naše právne služby:

Ready made spoločnosti

"Ready Made“ spoločnosti zbavia klienta všetkých komplikácií a časových obmedzení pri založení spoločnosti. To obvykle trvá niekoľko dní až týždňov. Tieto spoločnosti sú bez obchodnej histórie, teda keďže nevykonávali žiadnu činnosť nemajú záväzky, pohľadávky a majú splatené základné imanie. Na základe Vašich požiadaviek môžeme uskutočniť zmeny v tejto spoločnosti - konateľa, spoločníka, obchodné meno, sídlo, predmet podnikania a ďalšie