Hronček & Partners, s. r. o. vystúpi na medzinárodnej vedeckej konferencii "Budúcnosť práva - Právo budúcnosti"

Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 minúty

Dňa 19.11. 2020 sa pod záštitou Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave uskutoční medzinárodná vedecká konferencia s názvom "Budúcnosť práva - Právo budúcnosti", na ktorej vystúpi so svojim príspevkom aj naša advokátska kancelária.

Hronček & Partners, s. r. o. vystúpi na medzinárodnej vedeckej konferencii "Budúcnosť práva - Právo budúcnosti"

Konferencia bude prebiehať online prostredníctvom platformy MS Teams. Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. v zastúpení nášho advokátskeho koncipienta, Mgr. Viktora Feťka, prednesie svoj príspevok "Európsky právny rámec pre trhy s kryptoaktívami" po dopoludňajšej prestávke o 10:40. Predmetom nášho záujmu je výklad obsahu návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s kryptoaktívami z 24. septembra 2020 a jeho aplikovateľnosti v rámci európskeho trhu kryptoakív v kontexte platnej európskej regulácie finančného trhu a Stratégie v oblasti digitálnych financií pre EÚ.  

Tešíme sa na spoločné virtuálne stretnutie. 

 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."