Uzatvorili sme partnerskú dohodu v Číne

Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min

Uvedomujeme si, že jedným z nevyhnutných atribútov v snahe o neustále dosahovanie rastu je uzatvárať partnerské dohody s externými spoločnosťami a rozširovať tak portfólio medzinárodných spoluprác.

Uzatvorili sme partnerskú dohodu v Číne

Predstavujeme Vám týmto nášho nového externého partnera, advokátsku kanceláriu Shanghai Sun& Hold Law Firm so sídlom v Číne, ktorá poskytuje právne služby v plnom rozsahu s jej 10 pobočkami po celom svete a viac ako 300 právnikmi.

Potrebujete zabezpečiť právne služby v Číne? Obráťte sa na nás – prostredníctvom nášho partnera Vám dokážeme poskytnúť cezhraničné právne služby kvalitne a efektívne.

Tešíme sa na spoluprácu !


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.