Prednáška advokátskej kancelárie na 1. konferencii Združenia účtovníkov Slovenska

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
1 min čítania

Február 2019 sa pre advokátsku kanceláriu niesol v duchu aktívnej účasti na viacerých konferenciách organizovaných Združením účtovníkov Slovenska pod záštitou Ing. Mgr. Martina Tužinského, PhD., ktoré sa konali v Bratislave, Banskej Bystrici a Prešove. Išlo o úvodné konferencie, ktorých cieľom bolo okrem poskytnutia prehľadu k viacerým zaujímavým témam tiež prvýkrát oficiálne predstaviť činnosť a aktivity občianskeho združenia, združujúceho účtovníkov z celého Slovenska.

Prednáška advokátskej kancelárie na 1. konferencii Združenia účtovníkov Slovenska

Moderátorsky konferencie zastrešil Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., ktorý okrem otvorenia konferencií odborne naplnil oblasť IT bloku, ktorá sa týkala zefektívnenia a zautomatizovania práce účtovníkov a predstavenia činnosti združenia. Z advokátskej kancelárie HRONČEK & PARTNERS s.r.o. sa konferencie zúčastnili JUDr. Róbert Hronček a Mgr. Andrea Domény, ktorí v rámci svojej prednášky účastníkom poskytli detailnejší náhľad do problematiky zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie účtovníka a legislatívnej úprave jej náhrady, a to jednak z pohľadu externých účtovníkov, vykonávajúcich svoju prácu ako podnikanie a jednak z pohľadu interného účtovníka – zamestnanca.

Súčasťou lektorského tímu boli aj Miroslava Stareková z Digital Marketing Club-u a Mgr. Jakub Ptačin  zo spoločnosti Studio Echt, s.r.o., ktorí  sa venovali marketingu účtovnej kancelárie a budovaniu značky firmy podnikajúcej v odbore účtovníctva. Ing. Martin Marek a Dušan Straňák zo spoločnosti Balanced HR s.r.o. predstavili nové trendy v odmeňovaní a motivovaní zamestnancov a ceste, ako budovať psychickú odolnosť. Zo spoločnosti Libertax consulting s.r.o. vystúpil Ing. Peter Furmaník, ktorý  odborne spracoval a prezentoval účtovníctvo ako podnikanie a oblasť cenotvorby účtovnej kancelárie. Možnosti poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone profesie účtovníkov v rámci Slovenskej republiky a súčasne výhody poistenia pre účtovníkov nezávisle prezentovala Ing. Zuzana Bednarzová zo spoločnosti SATUM CZECH s.r.o.

Sme presvedčení, že 1. organizovaná konferencia pre účtovníkov naplnila očakávania, ako prednášajúcich lektorov, tak účastníkov konferencie, ktorí mali možnosť načerpať skúsenosti najlepších odborníkov z praxe.

Advokátska kancelária sa uvedenej problematike zodpovednosti za škody vo vzťahu k účtovníkom intenzívne venuje. V prípade záujmu o poradenstvo a služby v oblasti práva v kontexte ochrany účtovníctva a účtovníkov voči pochybeniu nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať na účely nezáväznej ponuky tu.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".