Poradenská skupina
ADVICE CENTRE

Skupina ADVICE CENTRE spojuje poradenské společnosti, které poskytují špičkové služby při využití vzájemných synergií právníků, konzultantů a poradců z více oblastí.

Partnerství

Doing Business

Certifikát ze Světové banky za aktivní přínos advokátní kanceláře při projektu "Doing Business in European Union 2018: Slovakia". Světová banka vyhodnocuje regulaci podnikatelského prostředí a její vliv na místní podnikatele v pěti městech na Slovensku: v Bratislavě, Košicích, Prešově, Trnavě a Žilině.


Združenie účtovníkov Slovenska

Združenie účtovníkov Slovenska

Občanské sdružení zaměřené na sdružování, rozvoj a podporu profese účetních a personalisty a šíření jejich dobrého jména. ZUSK přispívá k rozvoji profese účetních a personalisty, k lepšímu společenskému postavení těchto profesí a jejich vzdělávání, přičemž chrání zájmy a hodnoty těchto profesí, sjednávají výhody se třetími stranami.