H

Historie advokátní kanceláře sahá do roku 2013, kdy vzniká Advokátní kancelář JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. která poskytuje právní služby ve spolupráci s advokátní kanceláří Advokátní kancelář JUDr. Kvetoslava Kolínová, s.r.o. pod společnou značkou Hronček & Kolínová, právní služby.

&

Ambicióznost, kreativita a inovativnost týmu však způsobila v krátké době významný nárůst a rozšíření působení advokátní kanceláře a to i v různých specializovaných odvětvích. V roce 2017 došlo ke změně názvu společnosti na Hronček & Partners, s. r. o. se sídlem v Žilině a dalšími pracovišti v Martině a v Bratislavě. Právní a poradenské služby poskytuje Slovenským ale i mezinárodně působícím klientům v rámci celého území Slovenské republiky a také v zahraničí díky mnoha úzkým partnerským spolupracím, které advokátní kancelář během své působnosti navázala.

P

Během své působnosti si advokátní kancelář Hronček & Partners, s. r. o. díky důvěře a spokojenosti klientů vybudovala významné renomé dynamicky se rozvíjející a progresivní advokátní kanceláře, která je v současnosti jednou z největších nejen v Žilinském kraji ale i v rámci celého Slovenska. Zárukou kvality poskytovaných právních služeb jsou především bohaté odborné znalosti a praktické zkušenosti při řešení právních věcí a projektů pro klienty ve všech poskytovaných oblastech práva, kreativní myšlení, moderní přístup ve spojení s důrazem na etické hodnoty a zásady, flexibilní a zkušený tým a spolupráce s mnoha vysoce kvalifikovanými externími partnery z různých oblastí díky kterým je zajištěna komplexnost poskytovaných služeb. Otevřený přístup a kolektivní práce několika profesionály při jednotlivých projektech, a to i z jiných spolupracujících advokátních kanceláři je velkou výhodou pro klienta, který vždy dostane to nejlepší řešení. Hronček & Partners, s. r. o. je advokátní kancelář s pozitivním přístupem k optimálnímu řešení problémů klienta.


Naše filozofie

Spolupráce více subjektů na trhu je zárukou odbornosti a kvality poskytování právních služeb. Samozřejmě spolupráce více advokátů je také zárukou silného partnera na straně klienta.

Při poskytování právních služeb využíváme nejnovější a nejmodernější technické prostředky a postupy. Elektronická komunikace se soudy, s orgány státní správy a podávání návrhů do obchodního rejstříku s využitím zaručeného elektronického podpisu jsou pro nás samozřejmostí. Stejně využíváme po dohodě s klientem sledovací systém dlužníků v obchodním věstníku prostřednictvím online aplikace jako i jiné inovativní prvky.

Advokát, jakož i zaměstnanci advokátní kanceláře jsou ze zákona povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem advokacie. Pro nás je však závazek mlčenlivosti samozřejmostí a diskrétnost na prvním místě.

Právní pomoc poskytujeme flexibilním a osobním přístupem v závislosti na potřebách klienta individuálně tak, aby právní služby byly poskytnuty co nejefektivněji, hospodárně a aby každá věc byla vyřešena ve prospěch klienta co možná v nejkratším čase. Klienty informujeme bezprostředně vždy a rychle o všech záležitostech, které se týkají vybavení jejich věci. Při osobním kontaktu s klientem se umíme vždy přizpůsobit zájmům a potřebám klienta, proto každé jedno setkání víme dohodnout individuálně tak, aby setkání s advokátem časově vyhovovalo především klientovi.

Odbornost a kvalita poskytovaných služeb členy právního týmu jsou zárukou spolehlivosti. Uzavřeným pojištěním za škodu vzniklou při výkonu advokátní činnosti a při poskytování právních služeb pro každou kancelář až do výše 1.500.000, - EUR je však zárukou spolehlivého a odpovědného partnera.

Spolupráce více subjektů na trhu je zárukou odbornosti a kvality poskytování právních služeb. Samozřejmě spolupráce více advokátů je také zárukou silného partnera na straně klienta.

Při poskytování právních služeb využíváme nejnovější a nejmodernější technické prostředky a postupy. Elektronická komunikace se soudy, s orgány státní správy a podávání návrhů do obchodního rejstříku s využitím zaručeného elektronického podpisu jsou pro nás samozřejmostí. Stejně využíváme po dohodě s klientem sledovací systém dlužníků v obchodním věstníku prostřednictvím online aplikace jako i jiné inovativní prvky.

Advokát, jakož i zaměstnanci advokátní kanceláře jsou ze zákona povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem advokacie. Pro nás je však závazek mlčenlivosti samozřejmostí a diskrétnost na prvním místě.

Právní pomoc poskytujeme flexibilním a osobním přístupem v závislosti na potřebách klienta individuálně tak, aby právní služby byly poskytnuty co nejefektivněji, hospodárně a aby každá věc byla vyřešena ve prospěch klienta co možná v nejkratším čase. Klienty informujeme bezprostředně vždy a rychle o všech záležitostech, které se týkají vybavení jejich věci. Při osobním kontaktu s klientem se umíme vždy přizpůsobit zájmům a potřebám klienta, proto každé jedno setkání víme dohodnout individuálně tak, aby setkání s advokátem časově vyhovovalo především klientovi.

Odbornost a kvalita poskytovaných služeb členy právního týmu jsou zárukou spolehlivosti. Uzavřeným pojištěním za škodu vzniklou při výkonu advokátní činnosti a při poskytování právních služeb pro každou kancelář až do výše 1.500.000, - EUR je však zárukou spolehlivého a odpovědného partnera.


Poznejte náš tým

Uvědomujeme si, že za úspěchem každé společnosti stojí lidé. Naše advokátní kancelář disponuje kvalifikovanými a zkušenými lidmi kteří stojí za spokojeností a úspěchem našich klientů. Kvalitní tým odborníků nabízí možnosti využití právních služeb ve všech oblastech práva na nejvyšší a profesionální úrovni.