S čím jsme pomohli našim klientům

Respektujeme soukromí našich klientů, proto následující projekty zůstávají v anonymitě

distribuční společnost v oblasti léků

komplexní právní poradenství pro obchodní společnost se sídlem v Německu, která se zabývá nákupem a prodejem léků v rámci zemí Evropské unie ve spolupráci s partnerskými advokátními kancelářemi

distribuční společnost v oblasti léků

právní poradenství v oblasti mezinárodního obchodu s léky pro obchodní společnost se sídlem v Dánsku, která se zabývá nákupem a prodejem léků v rámci zemí Evropské unie ve spolupráci s partnerskými advokátními kancelářemi

distribuční společnosti v oblasti léků

komplexní právní poradenství pro obchodní společnosti, které jsou držiteli povolení k distribuci léků zabývající se velkodistribucí léků nejen na území Slovenské republiky ale i v rámci Evropské Unie

distribuční společnost v oblasti léků

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti prodeje farmaceutických výrobků zejména v oblasti farmaceutického práva, obchodního práva a práva obchodních společností

distribuční společnost v oblasti lékárenských pomůcek a zdravotnického materiálu

právní poradenství v Slovenské republice pro obchodní společnost se sídlem v České republice zabývající se výrobou a distribucí zdravotnických prostředků a materiálů

distribuční společnost v oblasti lékárenských pomůcek a zdravotnického materiálu

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti distribuce zdravotnického materiálu, dezinfekčních prostředků, laboratorního skla

lékárny

komplexní právní poradenství pro několik obchodní společnosti, které jsou držiteli povolení k poskytování lékárenské péče

zdravotnické zařízení

komplexní právní poradenství pro obchodní společnost, která je provozovatel polikliniky a poskytovatel zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení

nemocnice

komplexní právní poradenství pro provozovatele zdravotnického zařízení nemocnice

poliklinika

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti provozování nestátního zdravotnického zařízení - polikliniky včetně ambulance praktického lékaře, diabetologie, chirurgie, interního a kardiologického oddělení, oftalmologie, ORL, psychiatrické a urologické ambulance

poliklinika

komplexní právní poradenství nestátní zdravotnickému zařízení, zejména v oblasti medicínského práva, obchodního práva a pracovního práva

neurologická ambulance

komplexní právní poradenství pro obchodní společnost, která je poskytovatelem zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení - ambulanci specializované ambulantní zdravotní péče ve zdravotnickém povolání lékař, studijním oboru všeobecné lékařství a v specializačním oboru neurologie

několik ambulancí

komplexní právní poradenství nestátní zdravotnickému zařízení

výrobní společnosti v oblasti léků

komplexní právní poradenství pro obchodní společnost, která je držitelem povolení k výrobě léčiv zabývající se smluvní výrobou léků v rozsahu jejího oprávnění

výrobní společnosti v oblasti léků

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti výroby a prodeje farmaceutických výrobků zejména v oblasti farmaceutického práva, obchodního práva a vymáhání pohledávek

výrobce zdravotnických pomůcek

komplexní právní poradenství pro obchodní společnost, která se zabývá výrobou a distribucí zdravotnických prostředků a materiálů

průmyslová společnost z oblasti výroby strojů a jejich dalšího prodeje a pronájmu

komplexní právní poradenství nadnárodní společnosti podnikající v oblasti výroby kompresorů, stavebních a důlních strojů, elektrických nástrojů a montážních systémů zejména v oblasti obchodního práva

výrobní společnost z oblasti automobilového průmyslu

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti výroby komponentů pro automobilový průmysl, předním dodavatelem pro společnosti kia a hyundai

průmyslová společnost z oblasti výroby stavebních materiálů

komplexní právní poradenství přednímu výrobci stavebních materiálů se zahraniční majetkovou účastí zejména v oblasti obchodního a pracovního práva

průmyslová společnost z oblasti výroby náhradních dílů

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti výroby a dodávky náhradních dílů na speciální stavební techniku, kovoobrábění a svářečských prací

průmyslová společnost z oblasti výroby biohospodářství a papírové hygieny

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti udržitelné biohospodářství a výroby produktů papírové hygieny z jemného hedvábného papíru a papíry na pečení a vaření

průmyslová společnost z oblasti papírenského průmyslu

komplexní právní poradenství nadnárodní skupině podnikající v oblasti dřevozpracujícího průmyslu a celulózo-papírenského průmyslu zejména v oblasti obchodního práva a vymáhání pohledávek

stavební společnost z oblasti silničního stavitelství

komplexní právní poradenství zahraniční stavební společnosti podnikající v oblasti silničního stavitelství zejména v oblasti obchodního práva, pracovního práva a práva obchodních společností

stavební společnost z oblasti inženýringu

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti stavební výroby a inženýringu

stavební společnost

komplexní právní poradenství stavební společnosti z české republiky zejména v oblasti obchodního práva, pracovního práva a práva obchodních společností

stavební společnost

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti realizace staveb rodinných domů, průmyslových budov a rekonstrukce objektů včetně zateplovacích prací

stavební společnost z oblasti výstavby sportovišť a hřišť

komplexní právní poradenství společnosti zabývající se výstavbou a rekonstrukcí sportovišť a multifunkčních hřišť, sportovních hal a tribun včetně oplocení

stavební společnost z oblasti zemních prací a kovového odpadu

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti zemních prací, zpracování kovového odpadu a pomocných stavebních prací

obchodní společnost

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti výhradního dovozu obuvi, kabelek, spodního prádla a módních doplňků

obchodní společnost

komplexní právní poradenství společnosti z České republiky podnikající v oblasti prodeje textilu a obuvi zejména v oblasti obchodního práva a vymáhání pohledávek

obchodní společnost

komplexní právní poradenství společnosti z České republiky podnikající v oblasti prodeje strojírenských výrobků zejména v oblasti obchodního práva a práva obchodních společností

obchodní společnost

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti servisu a prodeje dřevoobráběcích technologií zejména v oblasti obchodního práva a vymáhání pohledávek

obchodní společnost

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti prodeje elektroinstalačního materiálu a svítidel zejména v oblasti obchodního práva a vymáhání pohledávek

obchodní společnost

komplexní právní poradenství společnosti působící v oblasti prodeje olejů, maziv a náhradních dílů s působností v CZ, AT a BA včetně bezplatného zpětného sběru použitých autobaterií

obchodní společnost

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti distribuce a skladování pohonných hmot, prodeje motorové nafty pro nadnárodní koncerny a stavební, dopravní a zemědělské společnosti

obchodní společnost v oblasti prodeje automobilů a motocyklů

komplexní právní poradenství společnosti z České republiky podnikající v oblasti prodeje automobilů a motocyklů zejména v oblasti obchodního práva a vymáhání pohledávek

IT společnost

komplexní právní poradenství ve společnosti podnikající v oblasti vývoje mobilních aplikací na míru, upgrade-ů IT softwarových systémů, IT konzultací a podpory

IT společnost

komplexní právní poradenství ve společnosti podnikající v oblasti počítačových služeb a zpracování počítačových dat včetně výroby komunikačních zařízení, spotřební elektroniky, počítačů a kancelářských strojů

dopravní a spediční společnost

komplexní právní poradenství přední společnosti podnikající v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy a spedice, zejména v oblasti obchodního práva, zejména úmluvy CMR

dopravní a spediční společnost

komplexní právní poradenství ve společnosti podnikající v oblasti mezinárodního zasílatelství, kontinentálních a mezikontinentálních spedičních služeb a poradenství v logistice

dopravní a spediční společnost v oblasti přepravy nebezpečného nákladu

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy se specializací na přepravu nebezpečných věcí podle úmluvy ADR, zejména v oblasti obchodního práva, zejména úmluvy CMR

dopravní a spediční společnost v oblasti přepravy nadrozměrných zásilek a nebezpečného nákladu

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti přepravy nadrozměrných zásilek a nebezpečného nákladu a zprostředkování dopravy v rámci SR a také do / ze zemí Ruské federace, Kazachstánu, Ukrajiny, Běloruska, Rumunska

dopravní a spediční společnost

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti vnitrostátní silniční nákladní dopravy včetně spedičních služeb, údržby a opravy motorových a přípojných vozidel

dopravní a spediční společnost včetně poskytování celních a deklarantských služeb

komplexní právní poradenství přední společnosti podnikající v oblasti celních služeb a spedice, zejména v oblasti obchodního práva, zejména úmluvy CMR a celního práva

dopravní a spediční společnost, logistické služby a to včetně transferů na letiště

komplexní právní poradenství společnosti zabývající se dopravou a spedicí, expresním doručováním zboží v rámci celé Evropské Unie, včetně spedičních a logistických služeb a transferu na letiště

dopravní a spediční společnost v oblasti přepravy paliv a maziv

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti poskytování mezinárodní přepravy a spedice v rámci evropské unie a prodejem paliv a maziv renomovaných výrobců

dopravní a spediční společnost v oblasti silniční dopravy

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti silniční dopravy, zemních a přípravných prací k realizaci stavby a jejich změn

společnost z oblasti požární bezpečnosti staveb

komplexní právní poradenství společnosti z České republiky podnikající v oblasti požární bezpečnosti staveb zejména v oblasti obchodního práva a vymáhání pohledávek

společnost z oblasti bezpečnostní služby

komplexní právní poradenství společnosti z podnikající v oblasti soukromé bezpečnostní služby

společnost z oblasti BOZP a požární ochrany

komplexní právní poradenství společnosti zabývající se výchovou a vzděláváním v oblasti BOZP a protipožární ochrany

reklamní agentura

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti reklamy a marketingu zejména v oblasti obchodního práva a práva duševního vlastnictví

personální agentura

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti provozování personální agentury, zprostředkovatelské činnosti a služeb a náboru pracovních sil pro domácí i zahraniční trh

provozovatel sítě fitnesscenter

komplexní právní poradenství nadnárodní společnosti podnikající v oblasti provozování fitnesscenter zejména v oblasti občanského práva a správního práva

městská společnost

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti poskytování a provozování rezidentských a návštěvnických parkovacích míst v Martině

produkční společnost

komplexní právní poradenství produkční společnosti podnikající v audiovizuální oblasti, včetně filmové tvorby a audiovizuálních projektů počínaje fází vývoje scénáře po finální fázi výroby, distribuce a prodeje filmu

správa bytů

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti správy bytů zejména v oblasti obchodního, občanského práva, zejména zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostor

města a obce

komplexní odborné a kvalitní služby v oblasti organizace a realizace veřejných zakázek pro několik města o obce

expertizní společnost

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti znaleckých posudků, podnikatelského a technicko-ekonomického poradenství, tvorby expertíz, oceňování podniku, analýz trhu, vedení účetnictví

společnost poskytující úvěry / půjčky

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů se zahraniční majetkovou účastí zejména v oblasti občanského práva, obchodního práva a správního práva

společnost poskytující úklidové služby

komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti čistících a úklidových služeb, dovozu úklidových a komunálních strojů předních světových značek

edukační společnost

komplexní právní poradenství vzdělávací instituci zejména v oblasti obchodního a pracovního práva

společnost z oblasti modernizace pozemní techniky

komplexní právní poradenství společnosti podnikající s vojenským materiálem v oblasti oprav a modernizace pozemní techniky

Projekty které jsme realizovali

Právní poradenství poskytujeme širokému spektru klientely, slovenská i zahraničním subjektům v různých oblastech práva. Jako příklady uvádíme následující typy projektů:


Přeshraniční sloučení akciových společnosti do evropské společnosti

založení evropské společnosti sloučením slovenské akciové společnosti a české akciové společnosti.


Sloučení společností

zastupování klienta v celém procesu fúze, fúzující společnosti mají formu akciové společnosti obě se 100% majetkovou účastí státu -  Slovenské republiky.


Akvizice tří subjektů

posílení pozice slovenské obchodní společnosti na trhu v hornické činnosti v rámci slovenského trhu.

Informácie o službách: Fúze a akvizice


Právní poradenství v oblasti srážkové daně

Zastupování klientů provádějících distribuce léků a zdravotnických prostředků v daňových řízeních týkajících se vyměření srážkové daně a zastupování klienta v soudním řízení o přezkoumání zákonnosti rozhodnutí finančních orgánů. Předmětem řízení je právní posouzení správnosti výběru srážkové daně od držitele povolení na distribuce léků v obchodním styku s poskytovatelem lékárenské péče od roku 2015.


Připomínkování zákona o léčivech a podání podnětu na evropskou komisi z důvodu nesouladu navrhované právní úpravy slovenského zákona s primárním právem Evropské unie

porušení zásady volného pohybu zboží a služeb na vnitřním trhu Evropské unie.


Právní poradenství v oblasti zdanění výdajů

poradenství týkající se zdanění výdajů účastníků školení - lékařů, které organizoval klient- výrobce a distributor zdravotnických prostředků.


Žaloba proti nečinnosti orgánu veřejné moci

Předmětem správných žalob je nedodržení přiměřené lhůty žalovaného - daňového úřadu k provedení daňových kontrol, které souvisejí s nezákonnou délkou přerušení daňových kontrol.


Zastupování daňového subjektu při daňové kontrole

daňová kontrola na daň z příjmů.


Zastupování daňového subjektu při daňové kontrole

daňová kontrola na daň z přidané hodnoty.

Informácie o službách: Daňové právo


Právní poradenství v oblasti vertikálních dohod mezi výrobcem a distributorem

Komplexní právní poradenství v oblasti hospodářské soutěže například i v posouzení vertikálních dohod mezi výrobci a distributory zboží, zajištění právního stanoviska pro klienta týkajícího se zamezení kartelů mezi výrobci a distributory na slovenském trhu.


Připomínkování novely zákona č. 362/2011 CFU o lécích a zdravotnických pomůckách a o změně některých zákonů a podání podnětu na Evropskou komisi pro porušování primárního práva Evropské unie

Podání podnětu na Evropskou komisi z důvodu nesouladu navrhované právní úpravy slovenského zákona s primárním právem Evropské unie (konkrétně porušení zásady volného pohybu zboží a služeb na vnitřním trhu Evropské unie).


Náhrada škody způsobené v důsledku porušení práva hospodářské soutěže Evropské unie kartelovou dohodou

Uplatnění náhrady škody způsobené klientovi v důsledku porušení práva hospodářské soutěže Evropské unie kartelovou dohodou v oblasti prodeje a nákupu nákladních motorových vozidel.

Informácie o službách: Právo hospodářské soutěže


Právní poradenství v oblasti nekalé hospodářské soutěže

zastupování klienta proti uplatňování si nároků vyplývajících z nekalé soutěži. Zastupování klienta při ukončení smluvního vztahu (odstoupení od smlouvy).


Zastupování klienta při výzvě na zdržení se neoprávněného užívání ochranné známky a zdržení se nekalosoutěžního jednání

Zastupování klienta proti slovenské společnosti distribuující kosmetické přípravky ze zahraničí do Slovenské republiky o zdržení se neoprávněného použití ochranné známky a zdržení se nekalosoutěžního jednání.

Informácie o službách: Právo proti nekalé soutěži


Vypořádání práv spoluvlastníků a investorů developerského projektu

Vedení procesu mimosoudního dohadování směřujícího k uzavření mnohostranné dohody o narovnání při vypořádání spoluvlastníků a investorů v rámci realizace investičního záměru obytného souboru - výstavby rodinných domů a infrastruktury, který byl úspěšně završen.


Kupní smlouva na nemovitost

Zastupování klienta jako prodávajícího při uzavírání kupní smlouvy, kdy kupujícím byla nadnárodní společnost provozující obchodní řetězce.


Koupě, prodej a pronájem závodu / haly nadnárodní společnosti podnikající v Sovenské republice

Zastupování klienta při sjednávání podmínek při koupi výrobní haly s pozemkem, při pronájmu závodu / haly nadnárodní společnosti podnikající v Slovenské republice a zastupování klienta při rozšiřování haly a vybudování skladu.


Řízení developerského projektu

zastupování klienta při sjednávání podmínek jejichž výsledkem byla výstavba 104 bytových jednotek.


Zastupování vlastníka pozemku jako dotyčného účastníka proti vlastníkovi sousedícího pozemku

Informácie o službách: Akvizice nemovitostí


Právní poradenství pro rodinné firmy

Jednou z oblastí práva, které se advokátní kancelář dlouhodobě věnuje poskytování právních služeb pro rodinné společnosti. Rodinné společnosti tvoří v Slovenské republice výraznou většinu všech společnosti, a to převážně z řady středních a menších výrobních firem a firem poskytujících služby. Jejich rodinný charakter jim přináší množství komplikací v každodenním fungování, které musí řešit a to od způsobů mezigenerační výměny, ať už vedení společnosti nebo zaměstnanců, zaměstnávání rodinných příslušníků nebo oddělení rodinných vztahů od pracovních příp. obchodních vztahů.

Advokátní kancelář má pracovní zkušenosti s právním poradenstvím nejen při přípravě založení rodinných společností a konzultace při výběru jejich vhodné právní formy s ohledem na jejich rodinný charakter, ale zejména při přípravě dokumentace při založení a vzniku takových společností, podávání návrhu na jejich zápis na příslušné orgány a nastavení jejich celkového fungování včetně fungování jejich vlastníků a statutárních orgánů navzájem bez negativního působení na rodinné vztahy.

Vzhledem ke zvláštní povaze nastavení vnitřního fungování rodinných společností a také vzhledem k výše uvedené pracovní zkušenosti je advokátní kancelář schopna poskytnout odborné právní služby spočívající v přípravě potřebné dokumentace při zakládání rodinných společností, při koncipování speciálních dohod společníků nebo akcionářů navzájem, nastavení fungování vnitřních vztahů mezi jednotlivými rodinnými příslušníky v rámci rodinné společnosti a také vztahů vůči třetím osobám stojícím mimo rodinné společnosti.


Převody podílů v zahraniční obchodní společnosti se sídlem v jiném členském státě

Převody podílů v německé obchodní společnosti s účastí převodce dánské společnosti a slovenské společnosti a dalších zahraničních osob ve spolupráci s partnery v Německé spolkové republice.


Převody podílů ve společnosti s ručením omezeným

mezi zahraničními subjekty.


Prodej cenných papírů

v slovenské obchodní společnosti.


Prodej podniku

posílení pozice slovenské obchodní společnosti na trhu v myslivosti.


Navýšení základního kapitálu

společnosti s ručením omezeným, jakož i akciové společnosti nepeněžitým vkladem.


Spor o uložení pokuty - Inspektorát práce

Zastupování klienta v řízení o uložení pokuty v souvislosti s pracovním úrazem zaměstnance. Rozhodnutí vydaná ve správním řízení byly napadeny žalobou u správního soudu o přezkoumání zákonnosti rozhodnutí správních orgánů ve věci. Soud obě napadená rozhodnutí zrušil a věc vrátil na nové správní řízení, kde nebyla pokuta již opakovaně uložena. Ochrana práv zaměstnavatele proti uložené sankci.


O určení neplatnosti okamžitého skončení pracovního poměru

Úspěšně zastupování zaměstnavatele jako žalobce ve sporu o určení neplatnosti okamžitého skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance.


Vypořádání nároků po skončení pracovního poměru

zastupování zaměstnavatele ve věci jednání se zaměstnancem, který klientovi způsobil škodu.


Spor o určení neplatnosti dohody o skončení pracovního poměru a určení neplatnosti skončení pracovního poměru výpovědí

úspěšně zastupování zaměstnavatele ve sporu a o přiznání náhrady mzdy zaměstnanci.

Informácie o službách: Právo obchodních společností


Žaloba o náhradu škody

Škoda způsobená výrobci elektrické energie z fotovoltaických elektráren tím, že žalovaný bezdůvodně odmítl žalobci vydat potvrzení o provedení funkční zkoušky zařízení, čímž byla žalobci odňata možnost dodávat elektrickou energii do distribuční soustavy žalovaného.


Spor o náhradu škody v mezinárodní nákladní silniční dopravě

Uplatnění nároku na náhradu škody, způsobené zasílateli uvedením v omyl a odcizením přepravovaného zboží prostřednictvím fantomového jezdce a s tím související spor o zaplacení pojistného plnění. Spor se týká mezinárodní přepravy zboží a probíhá mezi účastníky - zahraničními a Slovenskými subjekty.

Náhrada škody způsobené "subdopravcom", který si plnil smluvní povinnost vůči svému smluvnímu partnerovi na základě smlouvy o přepravě zboží. Spor se týká mezinárodní přepravy zboží.


Určení neplatnosti usnesení

Spor týkající se určení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů subjektu zřízeného zákonem týkajících se volby předsedy daného subjektu. V případě určení, že dané usnesení jsou neplatné, by došlo na straně subjektu k značným škodám.


Vymáhání pohledávek pro nebankovní společnost v SR


Žaloba o určení neúčinnosti elektronického doručení

návrh na zastavení exekučního řízení, podání odporu, žaloba o obnovu řízení.


Neodkladné opatření - skládka odpadů

zastupování klienta ve věci nařízení umožnit přístup a užívání sdružené skládky provozovateli předmětné skládky.


Žaloba o vydání věci - kogenerační jednotky jejich vlastníkovi

Vydání díla z důvodu uplatnění výhrady vlastnického práva, z důvodu neuhrazení ceny díla (odstoupení od smlouvy).


Vydání bezdůvodného obohacení

Ochrana veřejných financí, se kterými hospodaří obec jako subjekt veřejného práva.


O náhradu nemajetkové újmy

Zastupování žalovaného ve sporu o zaplacení nemajetkové újmy způsobené usmrcením osoby při dopravní nehodě.


Ústavní stížnost

Podání ústavní stížnosti na průtahy v řízení podle zvláštních předpisů o udělení povolení k poskytování spotřebitelských úvěrů v neomezeném rozsahu poskytování.


Uplatnění nároků společníka vůči společnostiti

Uplatnění nároků na náhradu škody.


Vybrané případy obhajoby klientů v trestním řízení

Obhajoba obviněného pro přečin neoprávněného podnikání podle § 251 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákona. Řízení bylo skončeno rozhodnutím Generální prokuratury SR o zrušení usnesení o vznesení obvinění, protože byl porušen zákon v neprospěch obviněného.

Obhajoba obviněného pro pokračovací zločin daňového podvodu podle § 277a odst. 1, 2 písm. c /, odst. 3 písm. a / trestního zákona v jednočinném souběhu s pokračovacím zločinem krácení daně a pojistného podle § 276 odst. 1, odst. 2 písm. c /, odst. 4 trestního zákona, oba s použitím ustanovení § 138 písm. i / (jako organizovaná skupina) trestního zákona.

Obhajoba obviněného pro zvlášť závažný zločin porušování povinností při správě cizího majetku podle § 237 odst. 1, odst. 4 písm. a) trestního zákona. Řízení bylo skončeno schválením dohody o vině a trestu.


Vybrané trestní oznámení

Podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání zločinu podvodu a zastupování poškozeného. Ve věci bylo zahájeno trestní stíhání.

Zastupování oznamovatele při podávání oznámení o skutečnostech, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin podvodu podle ust. § 221 odst. 3 písm. a) zákona č. 300/2005 Sb. Trestního zákona ve viacčinnom různorodém souběhu s trestným činem zpronevěry podle ust. § 213 odst. 3 písm. a) trestního zákona, trestného činu poškozování cizí věci podle ust. § 245 odst. 3 písm. a) trestního zákona, trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 237 odst. 3 písm. a) a s trestným činem zvýhodňování věřitele podle ust. § 240 odst. 1 a 2 trestního zákona ze strany neznámých pachatelů, Ve věci bylo zahájeno trestní stíhání.

 

Informácie o službách: Trestní právo


Registrace ochranné známky a patentu

Registrace ochranné známky obchodní společnosti podnikající v oblasti technologií v SR.

Registrace ochranné známky obchodní společnosti podnikající v oblasti provozování cestovní kanceláře v SR.

Registrace ochranné známky obchodní společnosti podnikající v oblasti zprostředkování finančních služeb v SR.

Právní poradenství při právní ochraně farmaceutického léčiva.

 


Zvláštní řízení o získání povolení k poskytování finančních služeb

Zastupování klientů při podání žádosti o povolení k poskytování finančních služeb podle zákona o spotřebitelských úvěrech v Slovenské republice v Národní bance Slovenska a v České republice v České národní bance a příprava kompletní dokumentace jako podkladu pro udělení požadovaného povolení ve spolupráci i s externími partnery.

Informácie o službách: Finanční právo


Zastupování klienta před Úřadem pro ochranu osobních údajů

Zastupování klienta při kontrole ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů SR i v navazujícím správním řízení uložení pokuty za zjištěné porušení jakož i v řízení o opravných prostředcích, v jehož rámci bylo dosaženo výrazné snížení původně uložené pokuty.


Právní analýza a stanovisko v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů monitorováním kamerovým systémem a GPS zařízeními

Vypracování právního stanoviska a analýzy k využívání kamerových systémů a GPS monitoringu ve vztahu k monitorování zaměstnanců během pracovní doby i dalších dotčených osob s poukazem na povinnosti ve smyslu pracovněprávních předpisů i předpisů regulujících oblast ochrany a zpracování osobních údajů v Slovenské republice pro italskou stavební společnost s globální působností v oblasti realizace velkých staveb a velkých infrastruktur, a to v rámci její činnosti v Slovenské republice.


Přihlášení klienta jako soutěžitele do veřejných zakázek a zastupování v procesu veřejných zakázek

Kompletní právní poradenství v oblasti veřejných zakázek a příprava podkladů pro přihlášení soutěžitele do veřejných zakázek na předmět zakázky - nákup svařovacích strojů a zařízení.

Kompletní právní poradenství v oblasti veřejných zakázek a příprava podkladů pro přihlášení soutěžitele do veřejných zakázek na předmět zakázky - nákup technologií, strojů a zařízení včetně inovace výrobního procesu.

Komplexní právní poradenství při přípravě zadávací dokumentace a soutěžních podmínek, při vyhlášení soutěže a zastupování před UVO, v předmětu zakázky - pořízení vstřikovacího lisu, určeného pro železniční průmysl.

Komplexní právní poradenství při přípravě zadávací dokumentace a soutěžních podmínek, při vyhlášení soutěže a zastupování před UVO, v předmětu zakázky - koupě, doprava, montáž, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu vstřikovacího lisu, který je určen k realizaci a zajištění splnění aktivity projektu, tedy výrobu přesných výlisků z technických plastů a je určen pro přípravu zkušebních vzorků pro potřeby odběratele jakož i akreditačních organizaci a následné sériové výroby produktu polymerové ložiskové klece určené pro železniční průmysl.

Právní poradenství v oblasti veřejných zakázek a příprava podkladů pro přihlášení soutěžitele do veřejných zakázek na předmět zakázky - stavební práce: rekonstrukce státní instituce.

Právní poradenství v oblasti veřejných zakázek a příprava podkladů pro přihlášení soutěžitele do veřejných zakázek na předmět zakázky - stavební práce přístavba mateřské školy.

Právní poradenství v oblasti veřejných zakázek a příprava podkladů pro přihlášení soutěžitele do veřejných zakázek na předmět zakázky - stavební práce rekonstrukce administrativní budovy.

Komplexní právní poradenství při přípravě zadávací dokumentace a soutěžních podmínek, při zadávacího zakázek a zastupování před UVO, v předmětu zakázky - stavební práce dům pro seniory pro zadavatele.

Komplexní právní poradenství při přípravě zadávací dokumentace a soutěžních podmínek, při vyhlášení soutěže a zastupování před UVO, v předmětu zakázky - stavební práce na vybraných částech stavby - oprava a přestavba administrativní budovy zadavatele.

Komplexní právní poradenství při přípravě zadávací dokumentace a soutěžních podmínek, při vyhlášení soutěže a zastupování před UVO, v předmětu zakázky - pořízení nepoužitých výrobních technologií pro výrobu svařovaných gabionů, včetně zaškolení obsluhy.

Komplexní právní poradenství při přípravě zadávací dokumentace a soutěžních podmínek, při vyhlášení soutěže a zastupování před UVO, v předmětu zakázky - robotické pracoviště pro potřeby výroby zadavatele.

 

Komplexní právní poradenství při přípravě zadávací dokumentace a soutěžních podmínek, při vyhlášení soutěže a zastupování před UVO, v předmětu zakázky - pořízení pěti technologických celků za účelem zvýšení technologické úrovně výroby přesných výlisků z technických plastů.

Komplexní právní poradenství při přípravě zadávací dokumentace a soutěžních podmínek, při vyhlášení soutěže a zastupování před UVO, v předmětu zakázky - výrobní linka, včetně softwarového a hardwarového vybavení.

Komplexní právní poradenství při přípravě zadávací dokumentace a soutěžních podmínek, při vyhlášení soutěže a zastupování před UVO, v předmětu zakázky - nákup technologického zařízení, jehož zadavatelem byla nadnárodní obchodní společnost, vlastněná zahraniční právnickou osobou z Velké Británie.

Komplexní právní poradenství při přípravě zadávací dokumentace a soutěžních podmínek, při vyhlášení soutěže a zastupování před UVO, v předmětu zakázky - dodávka inovativní technologie, která se skládá z 2 logických celků a to Laserový řezací stroj a Hydraulický ohraňovací lis.

Komplexní právní poradenství při přípravě zadávací dokumentace a soutěžních podmínek, při vyhlášení soutěže a zastupování před UVO, v předmětu zakázky - dodávka inovativní technologie, která se skládá z 3 logických celků a to: 4-osé CNC obráběcí centrum, CAD / CAM systém pro plánování , konstrukci a přípravu výroby, Vertikální CNC obráběcí centrum

Komplexní právní poradenství při přípravě zadávací dokumentace a soutěžních podmínek, při vyhlášení soutěže a zastupování před UVO, v předmětu zakázky - vertikální 5-osé obráběcí centrum.

 

Informácie o službách: Veřejné zakázky


Strom splněných přání

Usilujeme o zvýšení dostupnosti právních služeb pro znevýhodněné sociální skupiny, a proto jednou z oblastí které se advokátní kancelář Hronček & Partners, s. r. o. věnuje je i podpora PRO BONO projektu Strom splněných přání. Vzhledem na naše pracovní zkušenosti jsme ochotni nezištně poskytnout komplexní právního poradenství. Vyvíjíme iniciativu ve prospěch dobré myšlenky pomoci pro lidi.


OZ Proměna v Turci

Podporujeme občanské sdružení, které se aktivně věnuje podpoře veřejně prospěšných aktivit místních obyvatel.


Mladí proti fašizmu

Právně zastřešujeme projekt Mladí proti fašizmu.