Partner pro veřejné
zakázky

Hronček & Partners, s. r. o.

Advokátní kancelář

Na začátku je důležitý výběr správného a spolehlivého partnera. Vyberte si toho správného partnera pro poskytování služeb v oblasti veřejných zakázek. Služby poskytujeme odborně a kvalitně při dodržování základních principů veřejných zakázek.

Klienti, kteří nám důvěřují


Veřejné zakázky

Veřejné zakázky představují proces, resp. určují zákonná pravidla a postupy, kterými jsou zadávány zakázky nebo koncese, případně soutěže návrhů, přičemž hlavním účelem veřejných zakázek je zajistit transparentnost a otevřenost zadávacích řízení a umožnit hospodářským subjektům nabídnout své služby a zboží na celém území Unie. Jedná se o přísně formalizovaný proces, jehož výsledkem je omezení smluvní svobody povinných subjektů, ať už ve směru způsobu výběru smluvního partnera, ale i v procesu úpravy plnění smluvních podmínek v podobě vymezení předpokladů pro uzavírání dodatků k smlouvám nebo omezení při ukončení smluvních vztahů. Zaměřujeme se na veřejné zakázky, tak pro soukromé společnosti, jako i státní a veřejný sektor. Našim klientům, ať už jsou subjektem, který je v postavení zadavatele nebo v postavení uchazeče poskytujeme právní poradenství ve vztahu k jednotlivým úkonům při realizaci procesu veřejných zakázek, od právního poradenství při vypracování zadávací dokumentace, zveřejnění oznámení, až po právní poradenství při uzavření smlouvy.

Prejsť na Základné informácie


Poradenství v oblasti veřejných zakázek

V rámci každodenní praxe naší advokátní kanceláře řešíme rozmanité problémy vyplývající z postavení zadavatelů, resp. zadavatelů případně osob podle § 8 ZVO spojené s vypracováním zadávací dokumentace, s vyhodnocováním nabídek uchazečů, žádostmi o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany uchazečů. Tyto praktické a rozsáhlé zkušenosti pokrývající široké spektrum situací aplikujeme i v rámci poskytování právního poradenství ve vztahu k přihlašování uchazeče do procesu veřejných zakázek a uplatňování práv a nároků uchazeče v rámci procesu veřejných zakázek. Naše advokátní kancelář aktivně rozvíjí spolupráci s dalšími partnery, díky čemuž Vám umíme zajistit komplexní služby a poradenství v oblasti veřejných zakázek.

BALTEUS spol. s r.o.

Našim klientům, ať už jsou subjektem, který je v postavení zadavatele nebo uchazeče poskytujeme právní poradenství i komplexní služby v oblasti veřejných zakázek spolu se spolupracující společností BALTEUS spol. s r.o., která poskytuje služby v oblasti veřejných zakázek. Čerpání nevratných prostředků se snažíme nastavit tak, aby byly v první řadě naplněné požadavky a potřeby našich klientů. Jsme pro-klientský orientovaná společnost, která se zaměřuje především na kvalitu a ne kvantitu. Základem naší filozofie je individuální přístup ke klientovi, profesionalita nabízených služeb a budování dlouhodobých partnerských vztahů.