Aktuálne - Insolvenčné konanie spoločnosti Arca Investments, a. s.

07.05.2021 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min

Vrchní soud v Praze svojim rozhodnutím vyhovel argumentácií spoločnosti Arca Investments, a.s. a rozhodol, že insolvenčné konanie bude pokračovať v Českej republike a teda podľa českých právnych predpisov.

Aktuálne - Insolvenčné konanie spoločnosti Arca Investments, a. s.

Súd vychádzal najmä z argumentov, ktoré predložili nie len právni zástupcovia spoločnosti Arca Investments, a.s., ale aj z argumentov zo strán najväčších veriteľov, ako J&T Banka, fond IFIS a iní, ktorí takisto presadzovali insolvenčné konanie v Českej republike. Vrchný súd v Prahe zároveň odmietol početné návrhy iných veriteľov, ktoré presadzovali konanie v Slovenskej republike, pričom práve konanie podľa Slovenských právnych predpisov by mohlo byť z pohľadu veriteľov prívetivejšie, nakoľko by garantovalo minimálnu mieru uspokojenia prihlásených pohľadávok. Súd sa však vysporiadal z predostretými argumentami a rozhodol, že hlavné záujmy spoločnosti a tretích osôb ležia v Českej republike a preto je daná príslušnosť českých súdov.

Nezodpovedanou otázkou k dnešnému dňu zostáva, či sa v Českej republike odohrá hlavné, alebo len vedľajšie insolvenčné konanie. Podľa oficiálnej tlačovej správy zverejnenej na webovom sídle finančnej skupiny sa v Českej republike nachádza podstatná časť ich aktív a až 80 % všetkých veriteľov. Zároveň podľa tejto tlačovej správy sa až 80 % veriteľov vyjadrilo, že by uvítali hlavné insolvenčné konanie v Českej republike.

Situáciu ohľadom reštrukturalizácie spoločnosti Arca Investments, a. s. budeme aj naďalej sledovať a v prípade akýchkoľvek nových informácií Vás budeme touto cestou informovať.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."