Zaregistrovať ochrannú známku sa dá vďaka dotácií o 50 % lacnejšie!

14.04.2021 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min

Ak dlhšie váhate s registráciou ochrannej známky a dizajnov, tento rok je na to vďaka dotácií v oblasti duševného vlastníctva ideálna príležitosť.

Zaregistrovať ochrannú známku sa dá vďaka dotácií o 50 % lacnejšie!

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo otvoril v tejto oblasti dotačnú schému pre malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú oficiálne kritériá EÚ (počet zamestnancov do 250, ročný obrat do 50 mil. EUR). K dátumu zverejnenia aktuality prebehli už dva úseky z celkových piatich naplánovaných na tento rok. Obsahom výzvy je podávanie žiadostí o poskytnutie podpory na čiastočnú refundáciu nákladov za prediagnostiku duševného vlastníctva (služba 1) a podanie prihlášok ochranných známok a dizajnov na národnej a európskej úrovni (služba 2). Grant má podobu náhrady skutočne vynaložených nákladov. Maximálna výška grantu je 1 500 EUR a táto výška sa urči uplatnením miery maximálneho spolufinancovania na skutočne vynaložené oprávnené náklady, ktoré príjemca deklaroval, takto:

  • pre službu 1: náhrada 75 % oprávnených nákladov,
  • pre službu 2: náhrada 50 % oprávnených nákladov.

Najbližšie sa systém dotačnej schémy otvára 1. mája a uzatvára sa 31. mája 2021. Vzhľadom na rozdielnu výšku prihlasovacích poplatkov za ochranné známky a dizajny pri národných a európskych podaniach je výška podpory zaujímavá hlavne v prípade európskych podaní. Žiadosť je nárokovateľná v prípade splnenia podmienok a granty sa udeľujú podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“. Ak by ste potrebovali pomôcť s prípravou žiadosti o dotáciu na registráciu ochrannej známky a byť medzi prvými, neváhajte nás kontaktovať. Naša advokátska kancelária Vám je k dispozícií nielen počas žiadania o dotáciu, ale aj počas celého procesu registrácie ochrannej známky.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."