Arca Capital Slovakia podáva na slovenské súdy návrh na reštrukturalizáciu

28.01.2021 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 minúty

Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. dňa 25. januára 2021 uviedla na svojom oficiálnom webovom sídle informáciu, že podáva návrh na povolenie jej reštrukturalizácie na slovenské súdy po tom, ako sa opakovane snažila o insolvenciu v Čechách aj cez svoju dcérsku spoločnosť Arca Investments, a.s., bohužiaľ neúspešne. Reštrukturalizačný posudok pritom počíta s uspokojením veriteľov vo výške prevyšujúcej zákonnú hranicu miery uspokojenia nezabezpečených pohľadávok.

Arca Capital Slovakia podáva na slovenské súdy návrh na reštrukturalizáciu

PR manažérka Arcy, Terézia Barčíková uviedla, že: „Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. v súčinnosti s reštrukturalizačnými správcami a odborníkmi aktívne využila obdobie poskytnutej dočasnej ochrany na prípravu a vypracovanie reštrukturalizačného posudku a návrhu na povolenie reštrukturalizácie. Výsledkom toho je podanie hlavného návrhu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. na povolenie jej reštrukturalizácie.“[1]

Tím z advokátskej kancelárie Hronček & Partners, s. r. o. sa aktívne zaoberá problematikou finančnej skupiny Arca Capital. V prípade, že ste veriteľom pertraktovanej spoločnosti neváhajte sa na nás obrátiť.  

 

[1] https://www.arcacapital.com/media-servis/tlacove-spravy/spolocnost-arca-capital-slovakia-a-s-podava-navrh-na-povolenie-jej-restrukturalizacie


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."