Doing Business v Európskej únii 2018: Česká republika, Chorvátsko, Portugalsko a Slovensko

25.01.2019 | Autor: Monika Šovčíková

Správa Svetovej banky vyhodnocuje reguláciu podnikateľského prostredia a jej vplyv na miestnych podnikateľov v piatich mestách na Slovensku: v Bratislave, Košiciach, Prešove, Trnave a Žiline. V správe sa podrobne analyzujú príslušné predpisy pre päť stupňov životného cyklu malých až stredne-veľkých, domácich firiem: založenie spoločnosti, vybavenie stavebného povolenia, zaistenie a spoľahlivosť dodávok elektrickej energie, prevod vlastníctva nehnuteľnosti a vymáhanie zmluvnych záväzkov na Okresnom súde.

http://slovak.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Special-Reports/DB18-EU2-Report-Slovak.pdf


Monika Šovčíková

Monika Šovčíková