Naša advokátska kancelária poskytovala právne služby pre prvé investície fondu CB ESPRI - chcete sa stať ďalšou?

26.09.2022 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
3 min

Od spustenia fondu CB ESPRI naša advokátska kancelária poskytovala právne služby pre prvé investície do spoločností AGEVOLT, CIBEKA A PROAMANTE. Investície boli v celkovej výške 1,2 mil. Eur. Investície podporia rozvoj inovatívnych technologických startupov v oblasti zdravotníctva a elektromobility, ale aj registrovaných sociálnych podnikov zameraných na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Naša advokátska kancelária poskytovala právne služby pre prvé investície fondu CB ESPRI -  chcete sa stať ďalšou?

CB ESPRI Impact One investoval do spoločností: AgeVolt, ProAmante a Cibeka formou podriadeného úveru.  

AgeVolt je popradský inovatívny startup v oblasti elektromobility, ktorý vďaka investícii fondu bude schopný výrazne urýchliť výrobu svojich nabíjacích systémov a zároveň eliminovať jej uhlíkovú stopu použitím biodegradovateľných obalov a vysadením stromčekov. 

Pod názvom ProAmante sa skrýva ďalšia investícia fondu - integračný sociálny podnik sídliaci v obci Marcelová a podporujúci udržanie tradičných slovenských potravín, receptúr a výrobkov. Vďaka investícii rozšíri svoje skladové kapacity.  

Cibeka je registrovaný sociálny podnik v Prakovciach zamestnávajúci osoby znevýhodnené na trhu práce a poskytujúci služby práčovne. Investícia fondu umožní spoločnosti nákup strojového vybavenia.  

Všetky spoločnosti sa zaviazali použiť polovicu prípadného zisku v najbližších rokoch na rozvoj podnikania s pozitívnym spoločenským vplyvom. Zároveň zamestnajú jednotlivcov znevýhodnených na trhu práce, ktorých počet sa odvíja od miery znevýhodnenia. Možno odhadnúť, že spolu pôjde minimálne o 100 ľudí.

Fond je spoločným podnikom CB ESPRI a Slovak Investment Holding. Do konca roku 2023 bude fond investovať do 10,5 milióna eur do aktivít s pozitívnym spoločenským dopadom mimo Bratislavského kraja. Prijímatelia by mali primárne pôsobiť v niektorej z oblastí s pozitívnym sociálnym vplyvom, kam patrí napríklad vzdelávanie a veda, sociálna oblasť, zdravotníctvo, kultúra, životné prostredie, bývanie, ochrana ľudských práv či regionálny rozvoj. Neposkytujeme granty, ale investície, ktoré by sa mali fondu v priebehu 10 rokov vrátiť. Výhodou pre podnik je, že vieme pomôcť aj v situáciách, keď je bankové financovanie nedostupné a za výhodnejších podmienok ako na čisto komerčnom trhu. Výmenou za to musí prijímateľ ukázať merateľný pozitívny spoločenský vplyv svojich aktivít a podporiť zamestnávanie napríklad starších ľudí. 

Chcete vedieť viac a stať sa ďalšou spoločnosťou, do ktorej CB ESPRI investuje? Napíšte nám a zistite viac. 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."