Vypracovanie smernice zamestnávateľov a potvrdení pre zamestnancov, vzhľadom na nové obmedzenia COVID-19

Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min

Vzhľadom na nové opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 platné v SR od 1.1.2021, a to vzhľadom na Uznesenie vlády SR, ktoré bolo v Zbierke zákonov zverejnené dňa 31.12.2020 pod č. 453/2020 Z. z. v spojení s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 77/2020 V. v. SR (PDF, 212 kB) zo dňa 31.12.2020, sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu v období od 1.1.2021 do 24.01.2021.

Vypracovanie smernice zamestnávateľov a potvrdení pre zamestnancov,  vzhľadom na nové obmedzenia COVID-19

Podľa nových opatrení je výnimkou zo zákazu vychádzania cesta do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office. Tam, kde je to možné by zamestnávatelia mali zamestnancom nariadiť výkon práce z domu (home office).

V prípade zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office, by sa títo zamestnanci v prípade kontroly príslušnými bezpečnostnými zložkami, mali vedieť preukázať potvrdením zamestnávateľa o povinnosti zamestnanca vykonávať prácu na určenom pracovisku s odôvodnením. Podľa vyjadrenia ministra práce by zamestnávatelia mali mať na tento účel tiež vypracovanú internú smernicu, z ktorej bude vyplývať určenie, ktoré pozície môžu/nemôžu vykonávať prácu formou home office. Resp. odporúčame aspoň rozhodnutie zamestnávateľa, ktorým sa určia pozície, pri ktorých je potrebná osobná prítomnosť zamestnanca na pracovisku aj počas zákazu vychádzania.

Tím z advokátskej kancelárie Hronček & Partners, s. r. o. je pripravený poskytnúť Vám kompletné právne služby v tejto oblasti. 

V prípade záujmu o vypracovanie potrebných dokumentov v tejto súvislosti alebo v prípade akýchkoľvek otázok v danej oblasti, nás neváhajte kontaktovať.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.