V reštrukturalizačnom konaní Arca zastupujeme už desiatky klientov, ktorí nám dôverujú

19.03.2021 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 minúty

V prípade, že ste veriteľom investičnej skupiny, neváhajte sa na nás obrátiť. V reštrukturalizačnom konaní zastupujeme už desiatky klientov, ktorí nám dôverujú.

V reštrukturalizačnom konaní Arca zastupujeme už desiatky klientov, ktorí nám dôverujú

Naša advokátska kancelária eviduje klientov, ktorí sú veriteľmi investičnej skupiny Arca Investments, a. s. a jej dcérskych spoločností (Nova Green Finance a.s., Nova Real Estate Finance a.s., Arca Capital Funding a.s. a Arca Capital Slovakia a.s.).

Aktuálne sa spoločnosť Arca Capital Slovakia a.s. nachádza v začatom reštrukturalizačnom konaní. To znamená, že bol z jej strany podaný návrh na reštrukturalizáciu a súd začal reštrukturalizačné konanie. 

V predmetnej veci je pre Vás v prípade povolenia reštrukturalizácie nevyhnutné doručiť ustanovenému správcovi v zmysle ust. § 121 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií prihlášku svojich pohľadávok do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.

Spoločnosť pritom svojim veriteľom sľubuje uspokojenie ich pohľadávok najmenej vo výške 50%

Situáciu sledujeme už od jej počiatku a veritelia sa na nás aktívne obracajú už od novembra 2020.

V súvislosti s pertraktovanou problematikou Vás pravidelne informujeme o aktuálnych skutočnostiach v našej sekcii Články

V súčasnosti zastupujeme v reštrukturalizačnom konaní investičnej skupiny Arca Investments, a.s. už desiatky klientov, ktorí nám dôverujú. V prípade, že ste veriteľom pertraktovanej spoločnosti, neváhajte sa na nás obrátiť. V predmetnej veci Vám dokážeme pomôcť

 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."