Blockchain, projekt AllAboutNFT a právna úprava NFT - rozhovor s JUDr. Viktorom Feťkom

05.06.2023 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
6 min

Rozhovor s Viktorom Feťkom, odborníkom z oblasti kryptoaktív, z advokátskej kancelárie Hronček & Partners, s. r. o. Viktor je jedným z lídrov projektu AllAboutNFT, pričom podobnú koncepciu projektu by ste na trhu márne hľadali. Toto aktívum (NFT) naberá v rámci rastúcej popularity blockchain technológií a kryptomien stále väčší význam nielen pre investorov a zberateľov, ale aj pre tvorcov obsahu. Ako z toho môžu umelci vyťažiť a čo všetko musia brať do úvahy, ak chcú využívať na financovanie svojich projektov NFT? Viac v rozhovore.

Blockchain, projekt AllAboutNFT a právna úprava NFT - rozhovor s JUDr. Viktorom Feťkom

Ahoj Viktor, sme radi, že si si vo svojom plnom rozvrhu našiel na nás čas. Dúfame, že si na naše otázky pripravený.

Úvodná otázka ... Čo nám prináša NFT? 

Na NFT existujú rôzne uhly pohľadu. Niekto to vníma, respektíve si to predstavuje ako nejaký konkrétny obrázok, kde tlačidlom pravej myši klikne na obrázok, dá “Uložiť ako” a daný obrázok si následne stiahne k sebe do úložiska, pričom si ho nemusí kupovať. Ja na takéto názory odpovedám rovnako ako na futbalové kartičky alebo poštové známky od filatelistov, prípadne iných takýchto zberateľov alebo iné zbierkové predmety. Ja to uvádzam na príklade kartičiek Pokémonov, môžem si každú jednu skopírovať cez farebnú kopírku a tak isto môžem mať ten obrázok v hmotnej podobe - uložím si to do šuplíka alebo niekde, kde to chcem mať a robiť v podstate to, čo robí filatelista s poštovou známkou alebo zberateľ futbalových kartičiek. Takže to nie je o tom, že NFT dovoľujú niekomu výhradne mať nejaký digitálny obsah, ktorý niekto iný nemôže svojimi zmyslami navnímať. Je to skôr o tom, že niekto môže mať vlastnícke právo. To je ale právna otázka na samostatnú debatu, či vlastnícke právo môže mať nejaké osobitné právo prislúchajúce iba k nejakému špecifickému digitálnemu obsahu, čo nám vlastne otvára novú množinu právnych vzťahov a novú množinu spoločenských vzťahov - neprávnicky povedané otázka vlastníctva k akémukoľvek digitálnemu obsahu. To je niečo čo v podstate donedávna nebolo až tak populárne, aj keď tento koncept už existuje veľa rokov. Trh vtedy nebol tak prepenetrovaný technológiou distribuovanej databázy transakcií a NFT ako aktívami, no teraz v krátkom období s popularizáciou blockchainu, DLT (Technológia distribuovaných záznamov) a samotných NFT sa to dostalo viac do povedomia a má to väčší dosah. Tým pádom to má určité právo k dákemu digitálnemu aktívu, kde keď je rozoznávanie väčším množstvom ľudí, tak to má väčšiu hodnotu. Čiže vnímam to ako nejaký nový druh aktíva, novo rozšírený druh aktíva, ktorý nám umožňuje mať práva k takým digitálnym aktívam, ktoré doteraz nebolo možné mať. 

NFT-čkam aj kryptu, a celkovo technológií blockchain, v rámci ktorej sa aj ty venuješ vo svojom osobnom záujme a vo svojej praxi, aj preto ste v rámci advokátskej kancelárie začali riešiť projekt AllAboutNFT. Čo je to za projekt? Aký je jeho účel?  

Ako som povedal, NFT už nejakú dobu existuje. Všeobecne, technológia blockchain je takmer rovnako stará ako som aj ja, ale rozšírená je až v posledných rokoch sa začína rozširovať povedomie o tom, že sú nejaké NFT a čo to približne je. Vďaka NFT sa otvára široký okruh právnych vzťahov, ktoré sa doteraz, predtým než NFT prenikli na trh, realizovať nemohli a tým pádom sa otvárajú možnosti pre veľký okruh osôb. Najčastejšie sú to povedzme nejakí tvorcovia obsahu, ktorí môžu svoju tvorbu realizovať formou emisie NFT, a tie môžu byť jedným zo zdrojov ich príjmu. Napríklad hudobný umelec, má príjmy z predaja CD/vinylov, čo predstavuje veľmi malý až minimálny príjem, ďalej má príjem zo streamovacích platforiem, príjem z koncertov, má príjem z nejakého merchu, respektíve z nejakých takýchto predmetov a od posledného obdobia môže mať príjem aj z predaja NFT. Ak sa nejaký tvorca obsahu rozhodne realizovať svoj obsah tak, že je sprístupnený cez streamovaciu platformu, tak podmienky sú jasné. Príjme všeobecné obchodné podmienky danej platformy a z toho mu potom ide nejaký príjem. Ak chcem predávať merch, je to jasné, dám si vyrobiť tričká či mikiny, predám ich na nejakej stránke za nejakých podmienok, dostanem za to odplatu. Ale ak chce niekto emitovať NFT, tak je tam veľké množstvo aspektov, s ktorými sa treba vysporiadať - od technických aspektov, ako vydať NFT, ako viem emitovať NFT, na akej platforme ho najlepšie speňažiť, ako budem zdaňovať príjmy z tohto NFT, aký to ma nejaký právny status a podobne. Čiže je tam taký interdisciplinárny prienik otázok, ktorý vo verejnom priestore nie je zodpovedaný a emitenti NFT nemajú dostatok informácií na to, aby mohli NFT plne využiť. Účelom projektu AllAboutNFT je práve poskytnúť odpovede z každej z týchto potrebných oblastí, aby každý kto má záujem v krajinách vyšehradskej štvorky, prípadne Európskej únii, emitovať a speňažiť NFT a takto podporiť svoju tvorbu, tak má všetky odpovede, ktoré má mať na jednom mieste.  

Čo z tohto pohľadu môže ponúknuť práve advokátska kancelária ? 

Ako som spomínal, právne otázky to je jedna z množín otázok, ktoré musia byť zodpovedané pri tvorbe, emisií a predaji NFT. Je tu viacero otázok, ktoré sú zaujímavé. Ak môžem spomenúť nejaký cherry picking, tak napríklad v prípade Slovenskej Republiky žiadne kryptoaktíva a NFT nie je vecou. Tak isto je to aj v prípade Poľska, Holandska, Ruskej federácie. Vo zvyšku Európy kryptoaktíva sú veci nehmotné. Aj veci v úvodzovkách “nehmotné” sú vecami v právnom slova zmysle. Napríklad takýto drobný rozdiel má širokosiahle dôsledky s tým, že sa môžeme teraz baviť o tom, že či môžem uzatvoriť kúpnu zmluvu. Dokonca či môžem naplniť znaky skutkovej podstaty niektorého z trestných činov, ktoré predpokladajú, že predmetom toho trestného činu je nejaká vec, keďže kryptoaktívum nie je vec. Ďalšou otázkou sú nejaké regulačné otázky. Vieme, že kryptoatíva majú blízko k finančnému trhu. NFT sa od tohto trhu trošku málo vzďaľujú, ale aj tak je to veľmi blízko k regulácií finančného trhu a teraz je otázka, že či nijaké činnosti spojené s NFT nenapĺňajú znaky nejakej regulovanej činnosti na finančnom trhu. To predstavuje veľké množstvo otázok. Duševné vlastníctvo je samostatná kategória právnych otázok, s ktorými sa emitenti a iné osoby, ktoré speňažujú NFT musia vysporiadať, ak chcú mať všetko ako sa tomu hovorí s kostolným poriadkom. Avšak pozor, aby to nevyznelo, že toto sú jednoznačné odpovede, na veľa z týchto otázok nie sú a preto v tejto oblasti treba mať široký právny náhľad. Keď sa napríklad stane nejaký problém pri predaji merchu alebo pri koncerte či pri hocijakom nejakom zdroju príjmu tvorcu obsahu, tak sú na to pomerne jasné odpovede. Dajú sa nájsť na internete, takže sa nemusí k tomu využívať advokátska kancelária, aby aj niekto kto nemá právne vzdelanie, tak našiel otázku na tento svoj rýdzo právny problém. Tým, že časť veľa, veľa aspektov ohľadne kryptoaktíva a NFT nie je špecificky regulovaných a tým, že pri NFT-čka prinášajú nový druh právnych vzťahov, ktoré zákonodarca nepredpokladá, vzniká veľa rôznych prázdnych miest v legislatíve a rozhodovacej praxi súdov, ktoré aby sa vyriešili správne, tak treba mať širší právny náhľad, na ktorý internet nepostačí. Právnik, ktorý nemá taký široký právny náhľad a záber, ako má naša advokátska kancelária, tak pokiaľ nebude vyslovený odborník na túto oblasť, tak nebude vedieť poskytnúť komplexnú odpoveď na rôzne otázky, a to je tým hlavným dôvodom a prínosom, ktorým naša advokátska kancelária je a môže mať pri téme NFT a konkrétne pri projekte AllAboutNFT.  

Povedal si viacero vecí, ktoré ten trh nepozná, to znamená, že na ne stále ešte len hľadá odpovede. V bežnej právnej praxi väčšinou už sú, či už nejaké judikáty, prípadne nejaká súdna prax, presná právna úprava, kde ty vieš nachádzať odpovede na tieto problémy. Aj z toho čo teda viem a mám navnímané, tak NFT je práve v nejakom tom pomedzí. Ako často sa stretávaš s prípadmi, keď tie odpovede nie sú?  

Áno, otázka zrejme smeruje k tomu, že či sa v praxi často stretávam s prípadmi, pri ktorých právna prax neposkytuje nejaké dostatočné odpovede. S takýmito prípadmi sa stretne asi každý právnik a takéto prípady sa pri Slovenskom občianskom zákonníku, ktorý považujem za stručnejší a ktorý už má nejaké tie krížiky na sebe, stavajú často a v pomerne jednoduchých prípadoch. Môžeme riešiť prípad susedského sporu hocijakej základnej občianskoprávnej otázky, nájde sa tam v nejakej konštelácií okolností situácia, na ktorú neposkytuje odpoveď ani zákon ani súdna prax. Toto je bežná právna prax na Slovensku a aj vo väčšine krajín sveta, ale samozrejme existujú oblasti, kde takéto prázdne miesta sú značne širšie. Viacero týchto oblastí spadá do záberu expertízy našej advokátskej kancelárie, stretávame sa s tým pomerne často. Keď prídu za nami klienti s nejakou otázkou podnikania a majú často inovatívny zámer, plánujú robiť niečo novým spôsobom a novou formou podnikania, teda to môže prinášať rôzne a nové okruhy vzťahov, na ktoré zákonodarca nemyslel, tým pádom nie sú právnou úpravou pokryté, sme tu na to, aby sme to správne vyriešili. Musíme mať tak interdisciplinárny náhľad v rámci práva z viacerých právnych odvetví, aby náhodou sa nestalo, že nejaký iný právny predpis s touto novou formou podnikania alebo nejakým inovatívnym prístupom či už s hocijakou inovatívnou činnosťou by mohol kolidovať a táto činnosť sa môže priečiť s nejakým jeho ustanoveniam.  

Takže áno, v praxi sa nám to stáva pomerne často a toto práve je našou úlohou a jednou z našich, by som povedal, kladných stránok. Častokrát riešime práve takéto otázky, ktoré predtým riešene neboli a bez širokého záberu, ktorý naša advokátska kancelária má, tak ich ani riešiť nie je možné.   

V tom prípade, v akých oblastiach práva, ktoré riešite, sa takéto situácie sú najčastejšie? 

Môžeme vybrať viacero oblastí. Venujeme sa oblasti medicínskeho farmaceutického práva, ale právo finančného trhu práve s rozšírením technológie blockchain prichádza s novými právnymi vzťahmi, ktoré nie sú riešené a právna úprava na ne neposkytuje odpovede - v niektorých členských štátoch EÚ áno, v niektorých nie. Ak je nejaká činnosť upravená na národnej úrovni, tak väčšinou býva upravená odlišne a európsky zákonodarca na to reaguje. Teraz v najbližších dňoch bude zverejnené finálne platné znenie nariadenia o trhoch s kryptoaktívami, čo je nariadenie, ktoré reguluje akékoľvek činnosti spojené s kryptoaktívami. Teraz je osobitnou vecou, že ako kryptoaktívum sa v zmysle toho nariadenia posudzuje a aké sú výnimky. Kedy NFT môže spadať do tohto nariadenia a kedy nie. V prípade, keď NFT nespadá pod záber tohto nariadenia o trhoch kryptoaktívach (skrátene MiCA), tak aký to má potom status, ako sa to správa. Toto sú všetko otázky, na ktoré poskytneme odpovede, ktoré poskytneme v rámci nášho projektu. Práve toto je tá oblasť, kedy sa stretávame najčastejšie so situáciami, na ktoré zákonodarca nemohol myslieť vopred, lebo sa tento aspekt ešte v spoločnosti nevyskytoval a my ako advokátska kancelária sa s tým musíme vysporiadať. 

Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov.

O celom projekte AllAboutNFT si môžete prečítať na stránke allaboutnft.eu


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."