Pozor, od 01.02.2022 môžete byť sankcionovaní za zle nastavené cookies

11.01.2022 | Autor: Top privacy s.r.o.
4 min

Koncom minulého roka parlament schválil novelu zákona o elektronických komunikáciách. Nové znenie zákona nadobúda účinnosť 1. februára 2022 a prináša výrazné zmeny v nastavení využitia súborov cookies na webových stránkach, za ktoré môžu byť spoločnosti aj sankcionované.

Pozor, od 01.02.2022 môžete byť sankcionovaní za zle nastavené cookies

V rámci Európskej únie je spracúvanie osobných údajov návštevníkov webových stránok upravené smernicou o súkromí a elektronických komunikáciách (ePrivacy smernica), ktorá vyžaduje, aby prevádzkovatelia webových stránok získali od návštevníkov týchto stránok súhlas s využívaním cookies. Výnimku predstavujú iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok.

Cieľom novely zákona o elektronických komunikáciách je implementácia tejto ePrivacy smernice a teda implementácia požiadaviek na súhlas od užívateľa webovej stránky. V praxi to znamená, že bez vyjadrenia súhlasu sa budú môcť spracúvať len nevyhnutné (technické) cookies. Na využitie ostatných typov cookies, akými sú napríklad analytické alebo marketingové cookies, bude potrebné získanie súhlasu od užívateľa webovej stránky. Väčšina prevádzkovateľov webových stránok si tak bude musieť zosúladiť svoje nastavenia využitia súborov cookies s novými požiadavkami zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách, ako aj s požiadavkami nariadenia GDPR, s účinnosťou od 1. februára 2022.

Orgánom pre dohľad pre súkromie v elektronických komunikáciách je úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Pri zistení porušenia alebo nesplnenia niektorej z povinností uložených novým zákonom o elektronických komunikáciách môže úrad uložiť pokutu vo výške od 200 € do 10 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Vysokú pokutu rádovo v desiatkách miliónov eur dostali nedávno aj spoločnosti Facebook a Google, o ktorých sme písali v nedávnom článku.

Čo sa vyžaduje a na čo si dať pozor?

  • Akékoľvek získavanie a ukladanie informácií zo zariadenia koncového užívateľa podlieha súhlasu;
  • Užívateľ musí byť informovaný o účele získavania a ukladania informácií;
  • návštevník musí byť informovaný o využití cookies na webovej stránke, napr. prostredníctvom lišty alebo cookie bannera,
  • z poskytnutých informácií by sa mal dozvedieť o účele použitia jednotlivých cookies, o ich funkčnosti a o tom, či sa údaje poskytujú 3. stranám,
  • takúto informovanosť by mala zabezpečiť komplexná informačná povinnosť, ktorá by mala byť súčasťou cookie bannera/lišty – informačná povinnosť by mala špecifikovať súbory cookies, ich funkciu, prevádzkovateľa, lehotu uloženia a tretie strany;
  • Poskytnutie dostatočných informácií o cookies by malo docieliť získanie jasného a jednoznačného súhlasu od užívateľa webovej stránky – tento súhlas musí byť získaný pred akýmkoľvek spracovaním údajov;
  • Súhlas, ktorý sa od užívateľa vyžaduje sa posudzuje s ohľadom na náležitosti nariadenia GDPR (viď usmernenie);
  • Užívateľ by mal byť informovaný aj o možnosti odvolania súhlasu, resp. o možnej modifikácii
  • odvolanie súhlasu by malo byť také jednoduché ako jeho udelenie,
  • prevádzkovateľ môže užívateľa informovať aj o dopadoch/dôsledkoch odvolania súhlasu (napr. vplyv na niektoré funkcie stránky).

Vzhľadom na vyššie uvedené sme sa rozhodli ponúknuť Vám kontrolu cookies na vašich webových stránkach a kontrolu súladu s novelou Zákona o elektronických komunikáciách. Ak si nie ste istí, či Vaše nastavenie využitia súborov cookies spĺňa náležitosti nového zákona, neváhajte sa na nás obrátiť a my Vám pomôžeme.

Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára a získajte kontrolu Vašich cookies zadarmo!


Top privacy s.r.o.

Top privacy s.r.o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."