T

Top privacy s.r.o. so svojou pôsobnosťou od roku 2018, je pomerne mladou spoločnosťou, ktorá vznikla spojením odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti technickej a organizačnej bezpečnosti dát a osobných údajov v súkromnom ako aj verejnom sektore a odborníkov v oblasti právnej regulácie a rozhodovacej praxe, právnikov z advokátskej kancelárie Hronček & Partners, s. r. o. Od svojho vzniku poskytuje odborné služby už viac ako 300 subjektom, medzi ktorými sú mnohé podnikateľské subjekty, vrátane nadnárodných korporátov, obce či mestá. Vďaka úzkej spolupráci s advokátskou kanceláriou Hronček & Partners, s. r. o. sa aktívne venuje problematike ochrany osobných údajov a riešenia sú aprobované právnikmi.

O

Odbornosť,  zodpovednosť a komplexnosť pri poskytovaní služieb v oblasti poradenstva a ochrany osobných údajov zakrátko spôsobila významný progres a spoločnosť Top privacy s.r.o. si vybudovala renomé rýchlo sa rozvíjajúcej a stabilnej spoločnosti s pôsobnosťou nielen v Žilinskom kraji, ale aj v rámci celého Slovenska i v zahraničí. Kvalita poskytovaných služieb je absolútnou prioritou, preto sú služby klientom poskytované na mieru. Osobný prístup so zreteľom na klienta a jeho jedinečnosť, v závislosti od konkrétnych potrieb a špecifík jeho činnosti, je alfou a omegou pri nastavení procesov k zosúladeniu s GDPR.

P

Praktické skúsenosti vyústili v potrebu rozšíriť portfólio poskytovaných služieb a vytvoriť tak doplnkové služby profesionálnej starostlivosti o klienta, ktoré odlišujú spoločnosť Top privacy s.r.o. od konkurencie. Odborníci s bohatými odbornými znalosťami a praktickými zručnosťami odpovedajú na otázky klienta, v súvislosti s ochranou a bezpečnosťou osobných údajov, vypracovanou bezpečnostnou dokumentáciou a jej implementáciou do praxe, či v súvislosti s inými právami a povinnosťami pri spracúvaní osobných údajov, v rámci konzultačných hodín. Zárukou spokojnosti klientov využívajúcich služby zodpovednej osoby je periodická starostlivosť spočívajúca v pravidelnej kontrole zavedených procesov. 

 “Chránime vaše citlivé údaje”.


Naša filozofia

Bezpečnosť

Pochybenie ľudského faktora je jednou z najčastejších príčin porušenia bezpečnosti. Staráme sa o to, aby boli osobné údaje dotknutých osôb spracúvané spôsobom, pri ktorom nedochádza k porušovaniu ich základných práv a slobôd. Aj preto náš tím odborníkov šíri povedomie o zvýšení ochrany osobných údajov a dát v oblasti informačnej bezpečnosti prostredníctvom pravidelných školení pre našich klientov v oblasti fyzickej, objektovej, kybernetickej bezpečnosti a informačných technológií.

Spoľahlivosť

Spoľahlivosť je jednou z dôležitých zásad, ktorou sa riadime pri poskytovaní služieb. Veríme, že odbornosť a kvalita poskytovaných služieb idú ruka v ruke s dôverou a spokojnosťou našich klientov. Dlhoročné skúsenosti nášho tímu sú pre našich klientov zárukou istoty, že sa na nás môžu kedykoľvek obrátiť.

Inovativnosť

Našim klientom poskytujeme inovatívne riešenia s cieľom ponúknuť im jedinečné služby. Pri ich poskytovaní využívame tie najnovšie a najmodernejšie technické prostriedky a postupy, ktoré zabezpečenia efektívnejšie dosiahnutie výsledkov.

Flexibilita

Vo svete ochrany Vašich údajov sme schopní prispôsobiť sa individuálnym požiadavkách klientov. Jedinečnosť každého klienta je pre nás najvyššou prioritou, a preto sú naše riešenia šité na mieru.

Ľudskosť

Zo všetkého najviac sme predovšetkým ľudia. V rámci svojej pracovnej náplne sa venujeme humanitárnej, dobročinnej a neziskovej pomoci. Každý rok sa snažíme podať pomocnú ruku tým, ktorý to z hľadiska našich služieb naozaj potrebujú.

Bezpečnosť

Pochybenie ľudského faktora je jednou z najčastejších príčin porušenia bezpečnosti. Staráme sa o to, aby boli osobné údaje dotknutých osôb spracúvané spôsobom, pri ktorom nedochádza k porušovaniu ich základných práv a slobôd. Aj preto náš tím odborníkov šíri povedomie o zvýšení ochrany osobných údajov a dát v oblasti informačnej bezpečnosti prostredníctvom pravidelných školení pre našich klientov v oblasti fyzickej, objektovej, kybernetickej bezpečnosti a informačných technológií.

Spoľahlivosť

Spoľahlivosť je jednou z dôležitých zásad, ktorou sa riadime pri poskytovaní služieb. Veríme, že odbornosť a kvalita poskytovaných služieb idú ruka v ruke s dôverou a spokojnosťou našich klientov. Dlhoročné skúsenosti nášho tímu sú pre našich klientov zárukou istoty, že sa na nás môžu kedykoľvek obrátiť.

Inovativnosť

Našim klientom poskytujeme inovatívne riešenia s cieľom ponúknuť im jedinečné služby. Pri ich poskytovaní využívame tie najnovšie a najmodernejšie technické prostriedky a postupy, ktoré zabezpečenia efektívnejšie dosiahnutie výsledkov.

Flexibilita

Vo svete ochrany Vašich údajov sme schopní prispôsobiť sa individuálnym požiadavkách klientov. Jedinečnosť každého klienta je pre nás najvyššou prioritou, a preto sú naše riešenia šité na mieru.

Ľudskosť

Zo všetkého najviac sme predovšetkým ľudia. V rámci svojej pracovnej náplne sa venujeme humanitárnej, dobročinnej a neziskovej pomoci. Každý rok sa snažíme podať pomocnú ruku tým, ktorý to z hľadiska našich služieb naozaj potrebujú.


Spoznajte náš tím

Spoznajte náš tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti ochrany dát a údajov, kybernetickej a priemyselnej bezpečnosti, ktorí svoje poskytované služby prispôsobujú individuálnym požiadavkám našich klientov.