Poradenská skupina
ADVICE CENTRE

Skupina ADVICE CENTRE spája poradenské spoločnosti, ktoré poskytujú špičkové služby pri využití vzájomných synergií právnikov, konzultantov a poradcov z viacerých oblastí.

Spolupráca so záujmovými združeniami