Schválená novela smernice o kybernetickej bezpečnosti - NIS2!

16.12.2022 | Autor: Top privacy s.r.o.
3 min

Po Európskom parlamente schválila novelu smernice o kybernetickej bezpečnosti aj Rada EÚ. Kybernetická bezpečnosť na Slovensku by tak do 21 mesiacov mala dostať nový legislatívny rámec.

Schválená novela smernice o kybernetickej bezpečnosti - NIS2!

Potreba zabezpečiť spoločnosť z hľadiska kybernetiky tu už pár rokov je a navyše sa stáva stále aktuálnejšou. Preto je potrebné riešiť zodpovedajúce kybernetické zabezpečenie vo firmách sa už teraz a nie až vo chvíli, keď prichádza záväzné rozhodnutie zákonodarcov. Na druhú stranu, v SR bude legislatíva schválená najskôr v priebehu roku 2024, čo dáva dostatočný časový priestor aj pre firmy, ktoré doteraz kybernetické zabezpečenie príliš neriešili.

To ako prísne bude nová smernica transponovaná do slovenskej legislatívy aktuálne povedať aktuálne nevieme. Čo vieme s určitosťou, že novela tejto smernice bude povinne regulovať stovky až tisíce subjektov na slovenskom trhu, ktoré spĺňajú niekoľko požiadaviek (napr. veľkosť podniku) a zároveň spadajú do rozsiahleho zoznamu služieb definovaných v NIS2 (konkrétne 60 služieb v 18 odvetviach).

Podľa tlačovej správy Rady Európy smernica stanoví základ pre opatrenia na riadenie rizík kybernetickej bezpečnosti a oznamovacie povinnosti vo všetkých sektoroch, na ktoré sa vzťahuje smernica, ako je energetika, doprava, zdravotníctvo a digitálna infraštruktúra. „Cieľom revidovanej smernice je harmonizovať požiadavky na kybernetickú bezpečnosť a implementáciu opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti v rôznych členských štátoch. Na dosiahnutie tohto cieľa stanovuje minimálne pravidlá pre regulačný rámec a stanovuje mechanizmy efektívnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi v každom členskom štáte. Aktualizuje zoznam sektorov a činností, na ktoré sa vzťahujú povinnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a poskytuje nápravné opatrenia a sankcie na zabezpečenie presadzovania.“

Smernicou sa formálne zriadi Európska sieť kontaktných organizácií pre kybernetické krízy, EU-CyCLONe , ktorá bude podporovať koordinované riadenie rozsiahlych incidentov a kríz v oblasti kybernetickej bezpečnosti .

K téme NIS2 a k celej novelizácií tejto smernice pripravujeme v spolupráci s našim partnerom webinár, o ktorom Vás budeme určite ešte informovať.


Top privacy s.r.o.

Top privacy s.r.o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."