Akých bezpečnostných zásad sa držať pri používaní umelej inteligencie?

27.06.2023 | Autor: Top privacy s. r. o.
3 min

V poslednom období sa umelá inteligencia stala veľmi užitočným nástrojom na zjednodušenie a zrýchlenie práce ľudí. Ponúka nám veľké množstvo možností ako s ňou pracovať a kde ju môžeme využiť. Avšak, pokiaľ sa rozhodneme s ňou riešiť akýkoľvek problém, musíme jej zveriť určité informácie. Je bezpečné systému umelej inteligencie zveriť tieto dáta? Na koľko môžeme dôverovať odpovediam, ktoré nám dala?

Akých bezpečnostných zásad sa držať pri používaní umelej inteligencie?

Keďže umelá inteligencia je pomerne nová a neustále sa vyvíjajúca technológia, spájajú sa s ňou určité bezpečnostné riziká, na ktoré je dôležité upozorniť. Využívať umelú inteligenciu pri práci môže priniesť veľké benefity, avšak aj mnohé problémy. Zodpovednosť za dáta, ktoré do týchto systémov vkladáme, nesieme my. Preto treba vždy dôkladne zvážiť, čo sprístupníme do tohto systému.

V predchádzajúcom článku na tému Dôveryhodná umelá inteligencia sme opísali, ako by tieto systémy mali byť zostavené a čomu musia podliehať, aby boli dôveryhodné. Tu, naopak, si môžete prečítať zoznam bezpečnostných opatrení a zásad, ako pracovať s umelou inteligenciou bezpečne:

  • Údaje a informácie. Neposielať a nevkladať do týchto systémov osobné, citlivé, dôverné alebo akékoľvek údaje, ktoré sú pre nás dôležité. Tieto systémy ich ukladajú a učia sa z nich. Zároveň sa k nim však môže dostať externý používateľ, čo môže spôsobiť neželaný únik dát.
  • ChatGPT ako vyhľadávač na internete. Nevyužívať ChatGPT na vyhľadávanie aktuálnych informácii. V momentálnej dobe tento chatbot (počítačový program, s ktorým je možné viesť konverzáciu) nemá prístup k internetu a využíva len databázu z roku 2021, čo veľmi obmedzuje jeho možnosti generovať aktuálne informácie.
  • ChatGPT a dôveryhodné odpovede. Odpovede, ktoré ChatGPT vygeneruje, je vždy nutné overovať. Napriek tomu, že pracuje s veľkou databázou informácií, niektoré odpovede si dokáže vymyslieť a naformulovať ich veľmi dôveryhodne. Avšak veľmi jednoducho, zrozumiteľne a najmä správne dokáže opísať všeobecné a základné otázky v najrôznejších témach. Na druhú stranu v prípade konkrétnych a špecifických otázok bola zaznamená jeho chybovosť. Dokonca po upozornení na túto chybu ju zopakoval. Keďže čerpá z veľkého množstva zdrojov, produkuje odpovede, ktoré nemajú len jeden zdroj, čo v prípade práce môže byť problémom.
  • ChatGPT a zdroje. Kontrolovať a overovať zdroje, ktoré ChatGPT poskytne ako relevantné. Pokiaľ ho užívateľ požiada o poskytnutie zdrojov k danej téme, môže nastať situácia, že zdroj nie úplne zahŕňa daný problém alebo je nesprávne zapísaná citácia. Zároveň však zdroje, ktoré uvedie, môžu byť vymyslené a nemusia vôbec existovať, čo v prípade ich použitia môže spôsobiť užívateľovi veľké problémy. Ďalšou možnosťou je citovať ChatGPT ako zdroj, po dodržaní všetkých zásad citovania. Avšak neodporúča sa využívať tento zdroj, nakoľko nepracuje s aktuálnymi informáciami.
  • Inovatívne myšlienky a výstupy generované umelou inteligenciou. Obozretne pracovať s inovatívnymi myšlienkami, ktoré umelá inteligencia navrhne. Nie je zaručené, že nápady a myšlienky, ktoré skutočne poskytne sú nové a inovatívne. Je potrebné si uvedomiť, že mnohé výstupy môžu byť chránené autorskými právami a ich využitie môže spôsobiť problém. Toto neplatí len o texte, ale taktiež o grafických výstupoch (videa, obrázky a fotky). Zároveň kód, ktorý umelá inteligencia vygeneruje, môže byť škodlivý a spôsobiť riziko pre zariadenie.

Veľa podnikov využíva systémy umelej inteligencie pri ich práci. Je dôležité vedieť, akým spôsobom je vhodné a správne tieto systémy používať. Prinášame niekoľko odporúčaní, ktoré môžu pomôcť v používaní umelej inteligencie v podniku.

  • Dôležité je vzdelávanie zamestnancov v tejto oblasti. Úplný zákaz využívania týchto systémov nemusí byť najvhodnejším rozhodnutím, pokiaľ môžu byť využité na vhodný účel a správnym spôsob. Zároveň v prípade využívania týchto systémov je dobré vypracovať smernicu v akých prípadoch je možne umelú inteligenciu využívať.
  • Vypracovať analýzu rizík, aby sa predišlo možným rizikám a nebezpečenstvám, ktoré potenciálne môžu nastať. Napriek tomu, že nie je možné predpovedať všetky, je správne sa pripraviť na veľké množstvo možností.
  • V prípade, že organizácia má systémy umelej inteligencie už implementované do svojej infraštruktúry a aktívne ich využíva, je potrebné zamedziť ich prístup k citlivým údajom. Takýmto spôsobom by mohlo dôjsť k neželanému úniku dát, čo môže pre spoločnosť znamenať značné problémy.

Je veľa možností, kedy môžeme umelú inteligenciu v organizácií využívať. Napríklad použiť ju ako internetový vyhľadávač, pokiaľ však nie sú potrebné aktuálne informácie. Taktiež, na zostavovanie textov a príspevkov na sociálne siete, pokiaľ neobsahujú citlivé údaje o spoločnosti, či ako zdroj inšpirácie ako riešiť konkrétny problém. Napriek všetkým rizikám, ktoré sa spájajú s týmito systémami, prinášajú aj veľa prínosov a práve na nich je potrebné stavať. Každý podnik či organizácia by mala sama zvážiť na koľko dôveruje týmto systémom a čo ich používanie spôsobí.

 Zdroj:
Bezpečnostné zásady pri používaní systémov s umelou inteligenciou


Top privacy s. r. o.

Top privacy s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."