Deepfake videá: Nevinná zábava alebo nástroj na podvody?

22.09.2023 | Autor: Top privacy s.r.o.
4 min

Každý deň sledujeme na rôznych platformách videá, ale len málokedy sa zamyslíme nakoľko sú skutočné. Pred niekoľkými rokmi by sme sa nad touto otázkou vôbec nezamýšľali. Videá a nahrávky boli zvečnením reality a skutočnosti. Dnes sa však na tento fakt nemôžeme spoľahnúť.

Deepfake videá: Nevinná zábava alebo nástroj na podvody?

Možností ako sa na internete zabaviť pomocou aplikácií, v posledných rokoch rapídne narástlo. V poslednom období sa veľmi populárnymi stali takzvané deepfake. Je to pomerne nový pojem, ktorý sa v našej slovnej zásobe nachádza cca od roku 2017. Podľa slovníka môžeme tento pojem definovať aj ako falošné video. Deepfake predstavuje technológiu založenú na umelej inteligencii, vďaka ktorej dokážeme do videa vložiť našu tvár alebo hlas (alebo akejkoľvek inej osoby). Najčastejšie sú to aplikácie, ktoré na základe databázy fotiek (ktorú jej poskytneme) dokážu vytvoriť celkom nové a unikátne video. Nejde však len o obrazové aplikácie, deepfake môže byť založené aj na modulátore hlasu, kedy takáto aplikácia dokonale napodobní hlas daného človeka na základe už existujúceho záznamu. Následne je veľmi ťažké rozoznať skutočnosť od vyprodukovaného deepfaku. Aplikácie, ktoré sú toho schopné sa šíria internetom a má k nim prístup takmer každý. Pokiaľ sa využívali na zábavu, ich existencia sa zdala celkom nevinná, avšak postupne sa využitie aplikácií stalo nebezpečným a prestalo napĺňať funkciu zábavy.

Akým negatívnym spôsobom sa teda deepfaky začali používať? Prioritne na vytvorenie fake news, teda falošných správ. Pre deepfake nie je žiadny problém požičať si tvár a hlas akéhokoľvek politika či slávnej osoby, zadať čo a v akej situácií má povedať a nová senzácia je na svete. Takto klamlivé správy sa dostanú medzi ľudí a budú sa šíriť. Súčasťou takéhoto podvodu sa stal aj ukrajinský prezident Volodimír Zelenský, ktorý sa v tomto videu vyjadril k vojenskému konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Prezident rýchlo na toto podvodné video zareagoval a označil ho za klamstvo. Do podobného falošného videa sa napríklad dostal aj šéf Facebook-u Mark Zuckerberg. Nejedná sa len o videá šíriace podvodné správy, ale aj také, kedy sú ľudia „vsunutí“ do zahanbujúcej situácie a môže to spôsobiť ich verejné poníženie. Takýto problém sa nedotýka len známych osobností, môže sa dotknúť kohokoľvek z nás.

Deepfake sa však už dostal aj do podnikateľskej sféry, kedy sú oklamaní majitelia alebo konatelia podnikov. Pomocou deepfaku, z nich podvodníci vylákajú peniaze a tak okradnú spoločnosť o nemalý majetok. Nedávno sa objavil podobný prípad spoločnosti so sídlom v zahraničí a svoju dcérsku spoločnosť na Slovensku. Podvodník využil deepfake aplikáciu, aby napodobnil konateľa spoločnosti a volal na slovenskú pobočku finančnej riaditeľke. Pomocou modulátora hlasu ju presvedčil, že musí v Ázii vykonať dôležitú transakciu a potrebuje, aby mu poslala peniaze. Po hodine a pól trvajúcom rozhovore nakoniec finančná riaditeľka prevod uskutočnila. Nakoľko nemala podozrenie, že by išlo o akýkoľvek podvod, trvalo dlhšiu dobu kým sa o tom zmienila pred druhým konateľom a začal sa kolobeh zisťovania. Vzhľadom na to, že peniaze už boli odoslané, nebolo možné ich zmraziť na účte. Avšak  určitú čiastku sa podarilo zachytiť na iných účtoch.  
Práve tento prípad je príkladom, ako jednoducho dokážu podvodníci pomocou umelej inteligencie podviesť a okradnúť podnikateľov. Tento prípad je len jeden z mála, o ktorých vieme, že sa stali. Keďže táto technológia je pomerne ľahko dostupná a spôsob podvodu jednoduchý, je možné, že takéto prípady budú do budúcna narastať.
 

Čo robiť ak sa ocitneme v takejto situácií?
1. Kontaktujte advokáta – ideálne s kontaktom do zahraničia, kde boli peniaze odoslané.
2. Kontaktujte vašu banku a zadajte „reklamáciu“, pokúste sa zastaviť peniaze ešte kým sú v krajine, kde sa nachádzate.
3. Kontaktujte políciu.
4. Kontaktujte FSJ (Finančná spravodajská jednotka)
5. Cez zahraničného advokáta kontaktujte zahraničnú banku, ktorá následne vykoná kroky a zastaví peniaze, aby s nimi nebolo možné manipulovať
6. Samozrejme, je potrebné podať trestné oznámenie v krajine, kam smerujú peniaze.

Tieto kroky nie sú presným návodom ako sa vaša situácia vyrieši, ale môžu vám priniesť predstavu o tom koho kontaktovať a ako postupovať. Samozrejme na prvom mieste je vždy opatrnosť, ktorá spočíva najmä v overení si daného človeka, aby sa takejto alebo podobnej situácii predišlo.

Otázkou zostáva ako sa vyvarovať takýmto situáciám a ako ich odhaiť(?). Deepfake-y nie sú hrozbou len pre obchodné spoločnosti, ale môžu výrazne ovplyvniť aj komunitu a širokú verejnosť, mienku či jednotlivé názory.  Otázku ako odhaliť deepfake si už položili viaceré spoločnosti ako napríklad Google, Microsoft či Facebook. Vytvorili algoritmus na rozpoznávanie deepfake videí (postavený tiež na princípe umelej inteligencie). Tomuto algoritmu poskytli databázu deepfake videí, aby vedel rozpoznať základné črty a odhaliť podvodné video. Vývoj umelej inteligencie sa neustále posúva vpred a s tým prichádza obava, či takýto algoritmus bude funkčný nastálo. Minimálne pri fotografiách sa začína uvažovať o takzvanom skrytom digitálnom podpise, na ktorého základe by sa dalo overiť či je fotografia už upravovaná. Mnohí ľudia sú však názoru, že takéto riešenie by nemalo zostať výhradne v rukách gigantických platforiem. Z krátkodobého hľadiska je to v poriadku, avšak z dlhodobého uhla pohľadu by bolo vhodné vyriešiť tento problém najmä legislatívne. Zákony, ktoré by regulovali túto oblasť budú  v budúcnosti nevyhnutné. Momentálne na trhu pribúdajú startupy (ako napríklad Truepic alebo Deetrace), ktoré ponúkajú software na ochranu pred deepfake-om. Jednou z možností by bolo aj úplné zakázanie používania týchto technológií. Avšak v aktuálnej situácií a štádií vývoja to už nie je možné.

Deepfake-y majú aj rôzne pozitívne stránky a využitia. Nie sú výhradne nástrojom zábavy pre širokú verejnosť, avšak tvorcovia videohier a animovaných filmov túto technológiu môžu využiť napríklad  na realistickejšie zobrazenie postáv. Zároveň dokážu byť skvelým nástrojom pri umení. Neraz sme videli vystúpenie už mŕtveho umelca a to práve vďaka umelej inteligencii a obdobným technológiám. Takéto vystúpenia môžu byť v budúcnosti realitou. Využité môžu byť taktiež v zdravotníctve, pri rekonštrukciách kriminálnych scén, dokonca aj v módnom odvetví. Ich použitie je naozaj široké a môže priniesť veľký úžitok, avšak ich regulácia bude nevyhnutná.   

Vývoj ide nezadržateľne vpred. Vnímame to na každom kroku a  každý jeden deň. Deepfake videá a nahrávky sú len dôkazom ako ďaleko sa technológie a vývoj umelej inteligencie dostali a vedia dostať. Nakoľko spoločnosť nie je dostatočne pripravená na tento druh technológie (ani po legislatívnej ani po morálnej stránke), je nevyhnutné byť obozretný a overovať si všetky, resp. aspoň väčšinu, informácií, ktoré sa k vám dostanú. Nie všetko čo vidíme a počujeme na internete, musí byť skutočné.  


Top privacy s.r.o.

Top privacy s.r.o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."