Sharenting – prečo môže byť nebezpečný?

08.01.2024 | Autor: Top privacy s.r.o.
5 min

Sharenting – činnosť, ktorú praktizuje veľké percento dnešných rodičov a je možné, že ani netušia aké nebezpečenstvo to pre ich deti môže znamenať. Je veľmi pravdepodobné, že netušia ani čo tento názov znamená. V tomto článku vám vysvetlíme, čo sharenting znamená, ako môže byť nebezpečný pre deti a ich súkromie.

Sharenting – prečo môže byť nebezpečný?

Slovo SHARENTING vzniklo z dvoch anglických výrazov a to sharing (zdieľanie)
a parenting (rodičovstvo). Dokopy to slovo opisuje činnosť, kedy rodičia zdieľajú obrázky,
videa či iné údaje svojich detí na sociálnych sieťach. Tieto fotografie či videa pochádzajú
z rôznych udalostí, osláv, dovoleniek a deti sú na nich neraz obnažené či v inej vtipnej
situácií. Na prvý pohľad sa to zdá ako milé pochválenie sa svojimi deti. Avšak z iného uhľa
pohľadu môžu byť tieto údaje zneužité a v konečnom dôsledku spôsobiť nemalé problémy.
K takýmto údajom má prakticky prístup ktokoľvek na internete a momentálne technológie
umožňujú s takýmto zdrojom dát vytvoriť pornografické obrázky, byť zneužité na tvorbu
deepfake videa (čo je deepfake sa dočítate tu), alebo môžu ovplyvniť budúcnosť dieťaťa, či
ukradnúť jeho identitu.


Akými spôsobmi môžu byť zneužité údaje detí?


1. Ochrana súkromia
Prvým krokom, ktorý je najčastejším problémom je ochrana súkromia detí. Často
neuvážene sa na internete objavia obrázky či údaje detí, ktoré môžu byť zneužité. Toto
však nie je problémom len dospelých ale aj detí, ktoré si neuvedomujú aké riziko
môže byť s tým spojené. Rizikám v rámci internetu sa budeme venovať v ďalších
bodoch, ale riziko môže byť aj fyzické. Zdieľanie svojej aktuálnej polohy cez rôzne
sociálne siete môže spôsobiť nebezpečenstvo únosu či fyzického napadnutia. Je
dôležité oboznámiť deti s rizikami zdieľania akýchkoľvek údajov o sebe.


2. Premena obrázkov na pornografické/sexuálne obrázky
Jednej z najhorších možných scenárov je premena fotografií dieťaťa na pornografické
obrázky. Umelá inteligencia v dnešnej dobe umožňuje proces takejto premeny
a možnosti neustále rastú. Následne sú tieto obrázky zdieľané na darkwebe či na iných
sociálnych sieťach a neraz sú nerozoznateľné od reálnych fotografií. Potrebné je mať
len dostatočnú databázu fotografií. Tieto situácie majú za následok psychické
problémy detí či ich rodičov. Zároveň je veľmi náročný takýto obsah z internetu
vymazať, čo môže v ovplyvniť budúcnosť dieťaťa.


3. Krádež identity
Pod krádežou identity sa rozumie ukradnutie osobných údajov, ktoré sú zdieľané na
internete (či už rodičmi alebo deťmi) a ich následné zneužitie pri vytváraní nových
účtov na internete či k iným podvodom. Toto môže v z dlhodobého hľadiska priniesť
veľké finančné problémy, nakoľko moderné technológie umožňujú vybaviť si pôžičku
cez internet, riadiť si financie a rôzne iné možnosti. Práve deti sú v tomto smere
zraniteľné, keďže sa na internete často nesprávajú tak obozretne.


4. Online šikana

Tento problém sa vyskytuje v spoločnosti takmer tak rovnako dlho ako samotný
internet. V tomto smere je problémom najmä zdieľanie fotografií, ktoré môžu byť
nástrojom takejto šikany, či inak nazvanej kyberšikany. Takýto typ šikovania má
veľmi vážne následky na psychickú pohodu človeka, môže viesť až k depresívnym
stavom, či dokonca siahnutiu na život.


5. Deepfake technológie
O deepfake videách a o hrozbách s nimi spojenými si môžete prečítať v našom
predchádzajúcom článku. V spojitosti s deťmi a ich fotografiami či videami môžu
deepfake technológie jednoducho upraviť fotku alebo video do úplne inej podoby.
Zmení sa situácia v akej sa nachádza, slová, ktoré hovorí, činy ktoré robí, ale využije
sa tvár a hlas danej osoby. Takto pripravený deepfake (video alebo fotografia) je
následne zdieľaný na internete a prezentuje osobu v situácií v akej sa nikdy
nenachádzala. Či už nejako posmešne, vulgárne, odhalená alebo páchajúca nejaký
trestný čin či inak škodiaca prostrediu alebo ľuďom. Momentálne možnosti sa neustále
rozširujú. Na osobu to môže mať psychické, finančné alebo spoločenské následky,
nakoľko sú tieto technológie tak prepracované, že je náročné odhaliť deepfake od
reality.


6. Digitálna stopa
Posledným rizikom, ktoré vám dnes spomenieme je vytváranie takzvanej digitálnej
stopy. Digitálna stopa je súbor dát a údajov, ktoré za sebou zanechávame sa internete.
Nepatria sem len údaje, ktoré sami zdieľame, ale zároveň aj to, kde zanecháme
komentár, akú stránku navštívime, či hry hráme. Túto stopu je nemožné vymazať
a kontrolovať. Prístup k nej má prakticky ktokoľvek, rodina, budúci zamestnávateľ,
škola, ale aj niekto s úmyslom nám ublížiť. Všetky tieto údaje môžu byť zneužité už
vyššie spomínanými spôsobmi.

Veľké množstvo rodičov si neuvedomuje, čo môže spôsobiť zavesenie obyčajnej fotografie na
internet a zároveň ako môže uškodiť jedna fotka. Prinášame vám teda niekoľko čísel ohľadom
zdieľania fotografií na sociálnych sieťach. Na základe výsledkov štúdií v Anglicku sa zistilo,
že priemerné dieťa do 5 rokov má na sociálnych sieťach až 1500 fotografií. Ďalší výskum
v Poľsku odhalil, že zo všetkých fotografií, ktoré rodičia na sociálne siete zavesia až 75%
tvoria fotografie detí do 8 rokov. Zároveň len necelých 8% rodičov si nastavilo ochranu
súkromia. Necelých 68% uviedlo, že zdieľali fotografiu, ktorú považovali za nevhodnú a až
78% zdieľali fotografiu, kde bolo dieťa nahé alebo polonahé. Práve taký druh fotografie je
rizikový pri vytváraní pornografického obsahu.

Moderné technológie nám v posledných rokoch priniesli veľký pokrok, avšak s ním aj spojené
riziká. Práve v oblasti ochrany osobných údajov či už svojich alebo detí je nevyhnutné dbať
na opatrnosť. Práve preto vám prinášame niekoľko rád, ktorých sa držať v prípade
uverejňovania fotografií či videí detí na sociálne siete:

  •  zdržať sa uverejňovania fotografií a videí, ktoré ukazujú osobné údaje dieťaťa (meno, adresa, dátum narodenia, atď.)
  •  upozorniť na to aj ostatných príslušníkov rodiny a zároveň byť informovaný ako s uverejňovaním fotografií nakladá škola, ktorú dieťa navštevuje
  •  nepoužívať hastagy ako #nahedieta, #kupanie a nim podobné, takto sa k fotkám môžu dostať rôzni pedofili či iní devianti a zneužiť ich, najmä ak nemáte zabezpečené súkromie na svojom profile kontrolovať nastavenie súkromia vždy, keď zverejňujete fotky
  •  snažte sa vyberať fotografie, ktoré nie sú celkom detailné, či sú odfotené z väčšej vzdialenosti
  •  pri každej fotografii zvážte aké môžu mať následky, či nespôsobia dieťaťu šikanu alebo výsmech, či sa dieťa nenachádza v hanlivej situácií, poprípade či nie je nahé

Zdroje:
https://www.nominet.uk/parents-oversharing-family-photos-online-lack-basic-privacy-know/
https://www.researchgate.net/publication/299601525_When_the_Child_is_Born_into_the_Int
ernet_Sharenting_as_a_Growing_Trend_among_Parents_on_Facebook


Top privacy s.r.o.

Top privacy s.r.o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."