Povolenia

Niektoré činnosti je možné na území Slovenskej republiky vykonávať len po udelení špeciálneho povolenia, licencie alebo osvedčenia príslušným orgánom verejnej moci. Výkon týchto činností je regulovaný právnymi predpismi a je možné ich vykonávať až po splnení podmienok, ktoré sú týmito právnymi predpismi ustanovené. Vo všeobecnosti platí, že ak ide o regulované povolanie (regulovanú činnosť), na to, aby ste mali prístup k danému povolaniu (činnosti) musíte mať konkrétny vysokoškolský diplom, absolvovať špeciálne skúšky, a/alebo predtým, ako povolanie (činnosť) môžete začať vykonávať sa zaregistrovať na príslušnom profesijnom orgáne.

Niektoré oprávnenia, napríklad licencie v oblasti hazardných hier vydané príslušným orgánom Slovenskej republiky, sú platné len na našom území. V prípade, že chcete podnikať v tejto oblasti v zahraničí (Európskej únií), musíte získať ekvivalent tejto licencie v príslušnej krajine. Zistiť, či je Vaša činnosť osobitne regulovaná aj v inej krajine EÚ a zároveň pomôcť s registračným procesom v týchto krajinách Vám môže aj naša advokátska kancelária.

V prípade, že plánujete podnikať na území Slovenskej republiky a rozhodnete sa pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným alebo pre inú formu obchodnej spoločnosti je možné, že pri výkone svojej podnikateľskej činnosti narazíte aj na takú oblasť, ktorej výkon je podmienený predchádzajúcim získaním určitého povolenia alebo licencie. Či už sa rozhodnete podnikať v oblasti financií – bankovníctvo, poisťovníctvo, finančné sprostredkovanie alebo napríklad v oblasti hazardu, dopravy či v mnohých iných regulovaných oblastiach, poskytneme Vám právne poradenstvo pri procese získavania príslušných oprávnení, resp. povolení. Toto poradenstvo pozostáva nie len z komplexnej prípravy a založenia obchodnej spoločnosti – od prípravy základných korporátnych dokumentov až po zápis do Obchodného registra, ale v prípade potreby Vás budeme zastupovať aj pred jednotlivými štátnymi orgánmi pri podávaní žiadostí o vydanie povolenia, resp. licencie na prevádzkovanie určitej činnosti a to tak, aby ste sa Vy mohli zamerať už len výlučne na svoju podnikateľskú činnosť.

Samotná regulácia činností je individuálna a jedinečná pre každú oblasť podnikania. Pre prehľadnosť pripravila advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o., ktorá sa okrem iného špecializuje aj na právne poradenstvo pri procese získavania príslušných oprávnení, resp. povolení, sumár najfrekventovanejších regulovaných činností podľa jednotlivých sektorov.

Viac informácií o regulovaných povoleniach nájdete v sekcií Informácie a Služby.