Doprava

Osoby a podniky, ktoré majú záujem o vybavenie licencií v oblasti dopravy, či už medzinárodnej alebo vnútroštátnej, budú musieť dodržať osobitný postup podľa Zákona, ktorý reguluje konkrétnu oblasť v doprave, na ktorú sa fyzická alebo právnická osoba chce zamerať.